Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen

Mätarfjärilar i Norden

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen och Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Nordens mätare
Med text och bild av Bertil Gullander
Mätarefjärilar är en av familjerna i släktet fjärilar. Sitt namn har de fått från de karaktäristiska larverna med den "mätande" gångstilen.

Senaste nytt: Efter att ha försvunnit från Naturskyddsföreningens webbplats www.naturskyddsforeningen.se så återuppstår nu Nordens mätare på denna webbplats. Ansvarig för sidorna är Fredrik Karlsson, e-post fredrik.karlsson@snf.se.

Hittills har det inte funnits något samlat verk på svenska om mätarna. Tills nu. Naturskyddsföreningen är glad att med dessa webbsidor kunna presentera författaren Bertil Gullanders fjärde och sista verk om Nordens storfjärilar. Tidigare har utgivits tre böcker på Norstedts förlag, om dagfjärilar, om svärmare och spinnare och om nattflyn. Men boken om mätarna gavs aldrig ut och vid Bertil Gullanders bortgång 1999 skänktes det färdiga materialet till SNF av sonen Bertil Gullander. En bokutgivning var ett tag på tal men till slut beslutade vi att publicera materialet på webben.

Arterna är uppställda som de skulle ha publicerats i bokform och de har fortfarande den löpande numrering som startade i den första boken. De olika underfamiljerna kommer efter varandra (se till vänster). Till skillnad från bokformen har vi valt att lägga artbeskrivningarna tillsammans med bilderna. Bilderna på samtliga arter finns även i förstorade varianter. Även teckningar på larver och puppor ligger i anslutning till beskrivningarna. Vi har även planer på att publicera de teckningar på genitalier som fanns bland originalmaterialet.

Ingen egentlig redigering eller uppdatering av texten har gjorts. Därför kan det exempelvis stå Västtyskland när en arts utbredning ska anges. Hänvisningar till boksidor har dock ersatts med webbsidor. I de fall som arterna fått svenska namn efter det att Gullander skrev boken har detta markerats med röd färg. För de arter som är funna i Finland men inte i Sverige har finländarna skapat svenska namn och dessa markeras med blå färg. Läs mer om nya arter i länken till höger.

Vi hoppas att alla, såväl inbitna fjärilsälskare som blivande, ska ha glädje och nytta av dessa sidor. Kom gärna med synpunkter och rättelser till sidorna, se länken till vänster.

Fredrik Karlsson
Webbredaktör

Anne Laquist
Redaktör

Collage mätare


OBS! Tyvärr så fungerar inte sök-funktionen längre eftersom dessa sidor har flyttats.

Författarens förord
Bertil Gullander skriver om hur manuset till hans fjärde bok om Nordens storfjärilar blev till.


Mätaren, dess förstadier samt uppträdande i naturen
Nya samt väntade arter
Svårbestämda arter och former

Litteraturförteckning
Artförteckning

Fångad av en fjäril
Läs om Bertil Gullanders liv och hur fjärilsböckerna kom till. Vi har också intervjuat Bertil Gullanders son som haft stor del i att detta material nu publicerats.

 

Nordiska riksmuseet
Läs mer om svenska fjärilsarter och se fler artbilder.

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.