Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 1 Geometridae
Underfamilj Archiearinae Två arter

Archiearis parthenias Brun flickfjäril
837. (Linnaeus, 1761) [Brephos parthenias (L)]
I marker med björk. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering från GS, Pi. Allmän. Flyger i solsken mars–april, norrut i maj. Vbr. 32–38 mm.
Ägg glänsande, blekgröna, ovala. Läggs i små högar.
Larv ca 30 mm, grön med tre mörkare, fint gulkantade rygglinjer, gula sidolinjer, ovan vilka de svarta andhålen står. På ryggen gulaktiga prickvårtor med svarta hår. Huvud och nackplåt gröna. Har liksom hos följande art tre par förkrympta bukfötter. Lever på björk.
Puppa mörkbrun med leder fint punkterade eller med åsliknande upphöjningar. Övervintrar, stundom 2–3 ggr, i en av larven gnagd gång i murket trä eller bark.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Archiearis notha Grå flickfjäril
838. (Hübner, 1803) [Brephos nothum (Hb.), B. notha (Hb.)]
I marker med asp, gärna skogsbryn. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering från Go, GS, Bo, Vr, Me, Hr, Jä, Ås, Ly, Pi. Täml. sällsynt, lokalt allmännare. Flyger i solsken april–maj. Vbr. 27–34 mm.
Ägg ovala, lagda i små högar.
Larv 20–23 mm, ljust–mörkt gulgrön med två smala gulaktiga rygglinjer, två gulaktiga sidorygglinjer samt bredare vit, upptill svartkantad, sidolinje. Andhål ockragula, svartkantade, huvud grönt, svarttecknat. Lever på asp men även på poppel.
Puppa lik föreg. arts, men något smalare. Övervintrar, stundom flera ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Underfamilj Oenochrominae Två arter
Alsophila aescularia Ullgumpsmätare
839. (Denis & Schiffermüller, 1775)
I skogar, skogsbryn och ängsmarker. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, Holland, England. S, N och D. Ej i F. S: Sk–Vs men ej i GS, Ds, Sö, Up. Allmän i s. utbredningsområdet, norrut lokal förekomst. flyger om aftonen och kvällen ( vinglös) mars–april. Vbr. 29–33 mm.
Ägg av stående typ, päronformade, olivbruna. Läggs hopklibbade runt kvistar, täckta av ull från honans bakkroppsända.
Larv ca 25 mm, ljusgrön med otydlig, mörkgrå, smalt vitkantad rygglinje, sidorygglinje vit; huvud grönt eller gulaktigt, bröstfötter gulbruna. Lever på åtskilliga lövträd och buskar. Förpuppar sig i silkeklädd jordhåla.
Puppa gulbrun med grönaktig rygg och bruna vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

Epirrhanthis diversata Vårmätare
840. (Denis & Schiffermüller, 1775)
I skogsmarker med asp, norrut i marker med vide. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland. S, N och F. Ej i D. S: Sk–To men ej Öl, Go, GS, Bo, Pi. Täml. allmän men söderut mer lokalt förekommande. Flyger april–juni, även om dagen. Vbr. 40–45 mm, 31–37 mm.
Ägg ellipsoidiska, glänsande, mörkt orangeröda–brunröda. Läggs enstaka, mer sällan flera tillsammans.
Larv ca 35 mm, smal med en tvärvalk på elfte leden; violettgrå, svartprickig. Rygglinje svart på de tre första lederna, smalt vitkantad; på fjärde till sjunde leden upplöst i mörka fläckar, bakom vilka på varje led finns två vita framträdande fläckar; sidorygglinje och sidolinje gulaktiga. Huvud svartbrunt med två ockragula streck. Lever på asp eller glattbladiga viden.
Puppa i spånad i jord eller mossa, smal, valkig, mahognybrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Underfamilj Geometrinae Tio arter
Pseudoterpna pruinata Daggig ginstmätare
841. (Hufnagel, 1767)
På hed- och sandmarker. Förekomst närmast Norden: Polen, Öst- och Västtyskland, Holland, England. S och D, ej N eller F. S: Sk och Ha. Sällsynt, lokal förekomst. Flyger juni–aug. Vbr. 26–33 mm. Formen atropunctaria Wkr (överst) är grönaktigt grå–gråbrun med gråaktig undersida. Typf. (nederst) har ljusgrön undersida.
Ägg gräsgröna, läggs enstaka eller några tillsammans.
Larv 25–30 mm, täml. tjock och något plattad, grönaktig med mörkare rygglinje; två smala, ljusa sidorygglinjer på varje sida; bred, vit, ofta rödkantad sidolinje; huvud grönt. Lever på Genista, Cytisus, även Ulex. Förpuppning i tunn spånad mellan näringsväxtens blad. Övervintrar som ung.
Puppa spolformig, ljusbrun–grönaktig, tätt mörkbrunt fläckad, svartbruna vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

Geometra papilionaria Dagfjärilsmätare
842. (Linnaeus, 1758) [Hipparchus papilionaria (L.)]
I lövskogs- och hagmarker. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering från Pi. Allmän, men mer sällsynt norrut. Flyger juni–aug. Vbr. 39–53 mm.
Ägg rödgula–gråbruna, matta. Läggs enstaka.
Larv 30–35 mm, tjock med något utstående sidokant, grön, sällan grå eller rödbrun; med brett, rödbrunt ryggband, kantat av smala gröngula linjer. Lever på björk och al, Salix o.a. trädslag. Övervintrar som ung på näringsväxten.
Puppa matt grön med röd- eller brunfläckig rygg och brunskuggade vingslidor. Vanligen inspunnen på marken.

Klicka på bilden för att se en större bild

Comibaena bajularia Fläckig smaragdmätare
843. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Comibaena pustulata (Hufn.)]
I lundar och skogskanter med ek. S, D och F. Ej i N. S: Sk–Vs men ingen notering från Vg, Bo, Ds. Täml. allmän i södra omr., norrut lokal förekomst. Flyger juni–juli. Vbr. 26–30 mm.
Ägg ovala, brunaktiga med fint, skarpt ribbnät.
Larv ca 30 mm, brungul–rödaktigt brun med mörkare rygg- och sidorygglinjer samt en rad mörka fläckar under andhålen. På led 48 och 11 är bakre andhålsvårtan förstorad till en grov, långsträckt tapp, som fäster de bladstycken med vilka larven är klädd till skydd och vilka dessutom är fastspunna med silkestrådar. Huvud brunt. Lever på ek. Övervintrar på undersidan av ett blad, inom en med mer bladstycken utökad spånad (se bild). Förpuppas inom spånaden.
Puppa brunaktig med rynkiga främre parter och upptill med bakåtriktade taggar på bakre bakkroppsleden.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hemithea aestivaria Brunfläckig lundmätare
844. (Hübner 1799)
På liknande lokaler som föreg. S, N, D och F. S: Sk–Sö, men ingen notering från Ög och Nä. Allmän i s. omr., norrut sällsyntare. Flyger slutet juni–aug. Vbr. 25–32 mm. Om likheten med nr 847, se denna art.
Ägg ovalt, plattat.
Larv ca 26 mm, långsmal, grön, brun eller purpurfärgad; på de främre och sista lederna mörkare rygglinje; på led 5–8 upptill mörka, framtill ofta ljuskantade, spetsformade teckningar. Lever på åtskilliga buskar, som t.ex. av ek, björk, hassel, Prunus, Rosa, m.fl. Övervintrar som ung.
Puppa mattglänsande, gulbrun med två vårtformiga pannknölar och mörka ryggstrimmor.

Klicka på bilden för att se en större bild

Chlorissa viridata Ljunglundmätare
845. (Linnaeus, 1758) [Nemoria viridata (L.)]
På ljung- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS. Lokalt allmän, fr.a. söderut. Flyger juni–juli. Vbr. 25–32 mm.
Ägg runda, plattade på båda sidor, grönaktiga–orangegula.
Larv 15–18 mm, gulgrön, ljusknottrig; rygglinje mörkgrön eller avbrutet rödbrun; dubbel sidorygglinje och sidolinje, stundom tydliga, gulgröna. Övervintrar fastspunnen mellan kvistar.
Puppa ljust gulgråaktig med svartgröna vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

Thetidia smaragdaria Smalbandad smaragdmätare
846. (Fabricius, 1787) [Euchloris smaragdaria (F.)]
På soliga, varma sluttningar, torra ängsmarker och sandfält. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, England. N och F, ej i S eller D. Sällsynt, men vissa år lokalt allmännare. Flyger juni–juli, även i skymningen. Vbr. 27–32 mm.
Ägg ovala, gulaktiga, undertill avplattade.
Larv ca 28 mm, brun med ljusare, rödaktig buk; smalt gulkantad, mörkare rygglinje och vågformig sidorygglinje. På första till sjunde ledens sidor vitaktiga, undertill svart begränsade, något upphöjda snedfläckar. Huvud bulbrunt, fötter bruna. Liksom hos bajularia täcker laven sig med växtfragment, här oftast av blomdelar. Lever på Achillea millefolium men även på Senecio jacobea, Tanacetum och Artemisia-arter. Övervintrar som ung. Förpuppning i övervintringsspånaden.
Puppa brungrå, svartstrimmig.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Thalera fimbrialis Tandad lundmätare
847. (Scopoli, 1763)
På torra marker, utpräglad kustart. S, N, D och F. S: Sk–Ds, ingen notering GS. Sällsynt men lokalt allmännare. Flyger juni–junli. Vbr. 27–32 mm. Lik nr 844, men har grön vingundersida mot vitaktig hos 844 samt har två utskott på bakv. utkant mot endast ett, starkt hos 844.
Larv ca 30 mm, smal med dubbelspetsat huvud och två röda analutskott; gulaktigt rön; rygglinje rosenröd, ofta avbruten. Lever på Achillea, Solidago, Artemisia, Thymus, Hypericum, m.fl. Övervintrar. Förpuppning mellan hopspunna växtdelar på marken.
Puppa gulaktigt vit; röd rygg, ofta i form av röda fläckar samt med svartribbade vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hemistola biliosata Smaragdgrön lundmätare
848. (Villers, 1789) [Hemistola chrysoprasaria (Esp.)]
Företrädesvis på öppna, lågbevuxna lövskogsmarker på kalkgrund. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk, Bl, Sm, Öl,Go, Vg. Sällsynt, lokal förekomst. Flyger juni–aug. Vbr. 29–33 mm.
Ägg gröna, plattade, läggs staplade på varandra på kvistar.
Larv ca 25 mm, smal, ljusgrön, starkt vitkornig; rygglinje och sidorygglinjer mörka, smalt gulkantade; bröstfötter rödaktiga. Lever på Clematis vitalba, Anemone pulsatilla och troligen även på andra närstående arter. Övervintrar. Till puppa i vit spånad mellan blad.
Puppa (se bild) matt ljusgrön, vingslidor mörka.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Jodis lactearia Vitgrön lundmätare
849. (Linnaeus, 1758)
På lövskogsmarker med fr.a. ek, björk och asp. S, N, D och F. S: Sk–Gä, Ån, Vb. Täml. allmän, norrut lokal förekomst. Flyger juni–juli, även i skymningen. Vbr. 19–24 mm. Vingarnas vita tvärlinjer svagt vågiga.
Äggen läggs enstaka på undersidan av näringsväxtens blad, mörkgröna, långsträckta.
Larv 20–25 mm, smal och lång, mörkgrön med rödaktig, gulkantad, vid ledgränserna ofta i fläckar upplöst rygglinje; buk gröngul. Lever på ek men även al, asp, m.fl lövträd.
Puppa grön med mörkare rygglinje, ovan tätt kornig. Fästs utom med cremaster av en silkestråd om livet. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Jodis putata Blåbärslundmätare
850. (Linnaeus, 1758)
På blåbärs- och mossmarker. S, N, D och F. S: SkPMTo. Allmän. Flyger maj–juli, även i skymningen. Vbr. 19–22 mm. Lik föreg. art men har starkt tandade vita vingtvärlinjer.
Ägg som hos föreg. art.
Larv 15–20 mm, mycket lik föreg. arts. Lever på blåbär, sällan på odon.
Puppa mycket lik föreg. arts. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

Underfamilj Sterrhinae 45 arter
Rhodostrophia vibicaria Lädermätare
851. (Clerck, 1759)
På sandiga och torra marker, ofta nära kuster. S, N, D och F. S: Sk–Hs men ingen notering från Dr. Täml. sällsynt, lokalt dock allmännare. Flyger juni–aug. Vbr. 25–33 mm. Starkt varierande teckning på vingarna. Hos f. rubrofasciata (till vänster) är hela fältet mellan mittlinjen och yttre tvärlinjen rosenrött.
Ägg enstaka eller några tillsammans, matt blodröda, ovala.
Larv 25–30 mm, lång och smal med huvud och sidor tillplattade, gulbrun eller grå med vitaktig eller vitgrå buk; ryggen mörkare gul eller rödbrunaktig och med ljus, mörkkantad rygglinje; ledgränser otydligt markerade. Larven, som vid fara rullar ihop sig korkskruvslikt, lever på Genista, Sarothamnus, Prunus, Calluna och andra lägre växter. Övervintrar.
Puppa slank, gulbrun– rödaktigt gul med kägelformig cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Timandra griseata Syremätare
852. (W. Petersen, 1902) [Calothysanis amata (L.),
Timandra amataria (L.)]

På fuktig ängs- och buskmark. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering från Nb. Allmän. Flyger maj–sept., söderut ofta i 2 gen. Vbr. 25–32 mm.
Ägg täml. glänsande, rödaktiga, plattat ovala.
Larv 25–30 mm, ljust brun-, grå- eller köttröd med gul- eller vitaktig rygglinje; tredje och fr.a. fjärde leden ansvällda, den senare starkt utplattad åt sidorna; kroppen från led 3 framåt mot det lilla huvudet hastigt avsmalnande; led 1–3 och 9–12 med mörkbruna linjer, led 4–8 med stora, mörkbruna snedfläckar. Lever företrädesvis på Rumex och Polygonum. Övervintrar som ung.
Puppa ljusbrun, mörkt punkterad och streckad; vid fram- och bakändan upphängd i en fin, gles spånad mellan blad eller andra växtdelar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.