Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 6 Geometridae
Underfamilj Larentiinae 196 arter
Eulithis mellinata Fransfläckad parkmätare
935. (Fabricius, 1787) [Lygris mellinata (F.)]
I skogs- och buskmarker samt i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Hr, Jä. Täml. allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 28–31 mm.
Ägg ovalt, glatt och intryckt, matt grågulaktigt, mörkfläckat. Övervintrar.
Larv 25–30 mm, lång, slank och mot huvudet avsmalnande. Grundfärg blekt gulgrön, rygglinje mörkare, sidorygglinje blekgul och otydlig¸ huvud och fötter gulgröna. Lever på Ribes rubrum och nigrum, specielt på den sistnämnda.
Puppa blekgul eller ljusgrön, genomskinlig med brun teckning.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eulithis pyropata Orangebandad parkmätare
936. (Hübner, 1809) [Lygris pyropata (Hb.)]
I skogsmarker, lundar och trädgårdar. Förekomst närmast Norden: Estland–Östtyskland. F, ej i S, N eller D. Tagen i F sedan 1931, huvudsakl. längs sydkusten, men mycket sällsynt. Flyger juli–aug. Vbr.28–36 mm, minst.
Ägg av ett litet vallmofrös storlek; de läggs på blad av vinbär och krusbär. Övervintrar.
Larv gulaktigt grön. Mycket lik larven hos nr 932 prunata. Lever huvudsakligen på Ribes nigrum. Förpuppning i jorden.
Puppa brun, försedd med svarta lufthål.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eulithis pyraliata Citrongul parkmätare
937. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Lygris pyraliata [D & S), Cidaria pyraliata (D & S)]
På företrädesvis öppna marker. S, N, D och F. S: Sk–Gä samt Nb, ingen notering GS, Nä. Täml. allmän. Flyger slutet juni–aug. Vbr. 25–32 mm.
Ägg orangegult, tätt smågropigt. Övervintrar.
Larv ca 30 mm, framtill smalare, blåaktigt grön–ljusgrön med brett mörkgrönt ryggband med gulaktiga ledgränser, vitaktig sidorygglinje, gul sidolinje som ibland saknas. Andhål ljusbrunt kantade; buk grågrön med en gulaktig mittlinje. Lever på Galium, speciellt på mollugo och aparine.
Puppa täml. slank, grönaktig med gulaktig bakkroppsspets.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cidaria fulvata Citrongul fältmätare
938. (Forster, 1771)
I skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering GS, Hr, Jä, Nb. Täml. allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 22–27 mm.
Ägg oregelbundet ovalt, plattat, porslinsvitt–vitaktigt blågrönt. Övervintrar.
Larv ca 20 mm, tvärrynkig med utstående sidokant; ljusgrön med mörkgrönt, ljuskantat, genomlysande ryggkärl; vitaktiga sidorygg- och sidolinjer samt små, bruna andhål. Lever på Rosa canina, m.fl. inom släktet.
Puppa (se bild) ljusgrön med mörkare gröna vingslidor. Mellan glest hopspunna blad.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cosmorhoe ocellata Ögonfläckad fältmätare
939. (Linnaeus, 1758) [Lyncometra ocellata (L.), Cidaria ocellata (L.)]
På så gott som alla slags marker. S, N, D och F. S: Sk–Vb. Allmän. Flyger i 2 gen. maj–juni och juli–sept., norrut endast en gen. slutet juni–juli. Vbr. 21–27 mm.
Ägg svavelgult med svagt ribbnät av 5–7-sidiga maskor.
Larv ca 20 mm, täml. kort och tjock, avsmalnande framåt, gulbrun–olivbrun, rödgrå eller olivgrön; smal mörk rygglinje och vitaktig sidorygglinje, sidolinje bred, vitaktig. Led 4–8 på ryggen med vitaktig, mörkkantad V-formad teckning, dvs. vinkelspetsen vänd bakkåt (hos övriga i underfam. Larentiinae är ev. vinkelspets vänd framåt), även buk med vinkelformad teckning. Lever på Galium. Övervintrar i tät kokong bland jord och växtavfall.
Puppa slank, glänsande gulbrun med främre partier finrynkiga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Plemyria rubiginata Tvåfärgad fältmätare
940. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Plemyria bicolorata (Hufn.), Cidaria bicolorata (Hufn.)]
I fuktiga marker med al, skogsbryn och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering GS, Ås, Ly, Pi. Allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 22–28 mm.
Ägg matt ljusrött, till formen som hos nr 938. Övervintrar.
Larv 20–25 mm, slank, grön med bred, mörkgrön rygglinje, gul eller vitgrön sidorygglinje; huvud plattat, grönt, brett som första leden. Lever fr.a. på al, men även björk, slån, m.fl.
Puppa mellan hopspunna blad, slank, ljusgrön, svagt vitpudrad.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Thera variata Föränderlig fältmätare
941. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria variata (D & S)]
I barrskog med gran. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Pi, Lu. Allmän. Flyger juni–juli (–aug.). Vbr. 20–28 mm. Mycket föränderlig art, kan till förväxling likna 943 obeliscata.
Ägg gult, matt med ribbnät av polygonala maskor.
Larv 20–25 mm, grön med fin, dubbel, vit rygglinje, bred, gulvit sidorygglinje, smal vit- eller gulaktig sidolinje och bred, svavelgul buklinje. Huvud rundat, grönt. Lever på gran. Övervintrar som ung.
Puppa mellan hopspunna barr eller bland växtavfall på marken, gräsgrön.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Thera cognata Gråbrun fältmätare
942. (Thunberg, 1792) [Cidaria cognata (Thnbg.)]
På både torra och fuktiga busk- och hedmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ly, ingen notering Hs, Vb, Ås. Lokalt allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 21–25 mm.
Ägg övervintrar.
Larv ca 20 mm, mittrygg blåvit–grönaktigt blå med fin, gräsgrön rygglinje, sidorygg- och sidolinje vitgula, den sista delvis brunrött kantad; huvud grönbrunt. Lever på en.
Puppa mellan hopspunna barr, med ljusa sidorygg- och sidolinjer.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Thera obeliscata Violettgrå fältmätare
943. (Hübner, 1787) [Cidaria obeliscata (Hb.)]
I tallskogsmarker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Lu. Allmän. flyger maj–aug., söderut i en andra gen. aug.–okt. Vbr. 22–32 mm. Mycket föränderlig, se nr 941.
Larv ca 20 mm, rygglinje grönvit med mörkgrön mittlinje, sidorygg- och sidolinje grönvitaktiga, huvud och alla fötter gröna. Lever på tall. Övervintrar.
Puppa ljust grön, sällan svartbrun med skiftning i grönt. Mellan hopspunna barr.

Klicka på bilden för att se en större bild

Thera firmata Brunbandad fältmätare
944. (Hübner, 1822) [Cidaria firmata (Hb.)]
I glesare tallskog. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering GS och Jä. Täml. allmän. Flyger slutet aug.–okt. Vbr. 24–31 mm.
Ägget eller den nykläckta larven övervintrar.
Larv 22–28 mm, mörkgrön med ännu mörkare, ljuskantad rygglinje, grönvita sidorygg- och sidolinjer, den sistnämnda bredare på de tre första lederna och där upptill brett rostbrunt kantad; bröstfötter rödaktiga, huvud brungult.
Puppa mellan hopspunna barr, rostbrun med mörkbruna stänk, bildande längrader.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Thera juniperata Enfältmätare
945. (Linnaeus, 1758) [Cidaria juniperata (L.)]
På hedar och marker med en, även i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering GS, Ly, Pi. Allmän. Flyger sept.–nov. (–dec.). Vbr. 20–27 mm.
Ägget övervintrar.
Larv ca 23 mm, mycket lik larven hos 942 cognata men med ljusare buk; den vanl. breda röda sidobården är stundom mycket smal eller upplöst i fläckar, huvud grönt med rostbrun ögonfläck, bröstfötter roströda. Lever på en.
Puppa grön–grönsvart–brunsvart, de mörka formerna med kromgula sidorygg- och sidolinjer.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Thera britannica Ädelgranfältmätare
946. (Turner, 1925) [Thera albonigrata (Höfer)]
I granskogsmarker, även i trädgårdar. S, N, D, ej i F. S: Sk och Ha. 1 fynd i Ha, ett par lokaler i Sk, i D utbredd och allmän. Flyger med 2 gen. maj–juni och sept.–okt. Vbr. 24–28 mm.
Larv grön, glänsande, sidolinjer gula. Lever på ädelgran, Abies, Tsuga, Picea alba, m.fl. Övervintrar troligen.

Klicka på bilden för att se en större bild

Thera serraria Finsk fältmätare
947. (Lienig & Zeller, 1846) [Cidaria serraria (Lien. & Zell.)]
I gammal granskog. S, N, D och F. S: Sm–To, ingen notering Go, Gs, Bo eller i de sydl. landsk. Sk, Bl och Ha. Norrut lokalt täml. allmän, söderut sällsyntare. Flyger juni–juli. Vbr. 25–30 mm.
Larv lik den hos 941 variata men tjockare, mörkgrön med mjölkvita sidorygg- och sidolinjer. Övervintrar halvvuxen.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Chloroclysta siterata Brungrön fältmätare
948. (Hufnagel, 1767) [Cidaria siterata (Hufn.)]
Mest i skogsbryn och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Jä, ingen notering GS, Hr. Täml. allmän, men sällsyntare söderut. Flyger aug.–nov. och efter övervintring april–början juni. Vbr. 25–30 mm.
Ägg ovala, starkt plattade, mjölkvita–gröngula, läggs enstaka på bladens undersida.
Larv ca 30 mm, grön med från led 4 gulgrön mittrygg och ibland rödaktig sidorygg. Ofta förekommer en rödaktig rygglinje, upplöst i prickar eller korta streck; buk vanl. rödaktig; huvud grönt–gulgrönt, hos rödfärgade ex. stänkt med ljusrött. Lever på olika träd och buskar som ek, slån, Rosa, m.fl.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Chloroclysta miata Grön fältmätare
949. (Linnaeus, 1758) [Cidaria miata (L.)]
I skogsbryn och på buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ly, ingen notering GS, Hr. Allmän, dock sällsyntare söderut. Flyger sept.–nov. och efter övervintring april–juni. Vbr. 28–34 mm.
Ägg likt föreg. arts, nästan genomskinligt grönvitt.
Larv ca 34 mm, lång och smal som föreg., även i övr. mycket lik föreg. arts, dock saknas röd ryggteckning. Lever på olika träd och buskar som Rosa, Salix och ek samt på blåbär.
Puppa som hos föreg. art.

Klicka på bilden för att se en större bild

Chloroclysta truncata Tvärhuggen fältmätare
950. (Hufnagel, 1767) [Dysstroma truncata (Hufn.), Cidaria truncata (Hufn.)]
I löv- och blandskog, buskmarker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Pi. Sllmän. Flyger i 2 gen. juni–juli och aug.–sept. (okt.), norrut en gen. slutet juni–början aug. Vbr. 24–34 mm. Arten varierar mycket med en mängd avvikande former.
Ägg gulaktiga, ovala och plattade, läggs enstaka.
Larv 25–30 mm, ljusgrön med mörkare buk och från led 4 ljusare, gulgrön mittrygg. Rygglinje mörkgrön, sidorygglinje gul–vitgrön, båda oftast otydliga, huvud ljusgrönt.
Puppa mycket ljust grön med främre partier något mörkare.

Klicka på bilden för att se en större bild

Chloroclysta latefasciata Bredbandad fältmätare
951. (Staudinger, 1889) [Dysstroma latefasciata (Stdgr.), Cidaria latefasciata (Stdgr.)]
I fuktiga barrskogsmarker, särskilt i granskog samt på skogsmossar. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering GS. Täml. allmän, men söderut mer lokal och sällsynt. Flyger juli–sept. Vbr. 26–35 mm. Arten varierar som 950 truncata.
Larv 28–30 mm, mycket lik truncata-larven, med grönvit mittrygg, någon gång med rosenröd, avbruten sidolinje; buklinje vitgrön, analutskott långa, vitaktiga. Lever på blåbär, odon, hjortron och skvattram samt Fragaria vesca. Övervintrar i första stadiet.
Puppa mörkare grön än hos de övriga Chloroclysta-arterna samt med grövre ändtaggar.

Klicka på bilden för att se en större bild

Chloroclysta infuscata Olivgrå fältmätare
952. (Tengström, 1869) [Cidaria infuscata (Tgstr.)]
I fuktiga barrskogsmarker, mossar och myrar. S, N, och F, ej i D. S: Sm–To, ingen notering Öl, Go, GS, Bo, Ds, Ly, Pi. Saknas i sydl. landskapen. Lokalt allmän norrut, sällsyntare söderut. Flyger juni–juli. Vbr. 23–32 mm.
Larv 20–25 mm, kortare och tjockare än t.ex. hos 950 truncata, mörkgrön, ofta med ljusare mittrygg; rygg- och sidorygglinjer som hos truncata, sidoband vanl. brett, brunt–brunrött, fötter mer eller mindre rödaktiga; buk med mattgul mittlinje, huvud grönt, på sidorna lätt brunstänkt. Lever på odon, blåbär, skvattram och övervintrar som ung.
Puppa mycket lik puppan hos truncata.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Chloroclysta citrata Vitfläckad fältmätare
953. (Linnaeus, 1761) [Dysstroma citrata (L.), Cidaria citrata (L.)]
På fuktiga skogs- och hedmarker. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS. Allmän. Flyger juli–sept. Vbr. 24–33 mm. Den mest varierande av Chloroclysta-arterna.
Ägg mörkgult, något längre än hos 950. Övervintrar.
Larv ca 20 mm, mycket lik truncata-larven men med tydligare sidorygg- och sidolinje. Lever på Fragaria vesca, Epilobium, Rumex, blåbär, odon, Salix, m.fl. buskar och örter.
Puppa glatt, ljust grön med främre partier ännu ljusare, halvt genomskinlig.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.