Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 17

Geometridae
Underfamilj Ennominae 90 arter
Peribatodes secundaria Granlavmätare
1155. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Boarmia secundaria (D & S)]
I skogsmarker med gran och tall. S, N, D och F. S: Sk–Dr, ingen notering GS. I S allmän t.o.m. Sö, norröver mindre allmän. I N och F endast få fynd. Fllyger juli–aug. Vbr. 33–38 mm.
Larv ca 32 mm, huvud brunt med ett svart tvärstreck. Rygglinje smal, dubbel, svart; på varje led två svarta, mer eller mindre tydliga, baktill hopgående snedstreck, bakom vilka två gulaktiga fläckar står på ömse sidor om sidolinjen. Sidorygglinje bred, svart; sidolinje bred, gul. Vårtor mycket små, bruna, andhål brunkantade. Lever på gran och tall, även en nämns. Övervintrar. Förpuppning i jorden.
Puppa rödbrun med smalt spetsig cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Deileptenia ribeata Barrskogslavmätare
1156. (Clerck, 1759) [Boarmia ribeata (Cl.), Boarmia abietaria (Hb.)]
I fuktiga skogsmarker med gran. S, N, D och F. S: Sk–Hs, ingen notering GS. Lokalt allmän, i sydligaste landsk. mindre allmän. I D allmän på Bornholm, i övr. lokal förekomst. I F sällsynt. Flyger juli–aug. Vbr. 34–40 mm.
Ägg ovalt med grovmaskigt, polygonalt ribbnät.
Larv 35–40 mm, cylindrisk, rödbrun, ockrabrun, grå- eller gulgrönaktig med ljus rygglinje. Mycket varierande teckning, ibland ljusa spad- eller rutformiga ryggfläckar, stundom mörka V- eller X-formiga ryggfläckar och små mörka, upphöjda ryggvårtor, av vilka de bakre på led 11 är något högre än de övriga. Ibland är larven nästan enfärgad. Lever på gran, män även i björk, ek, sälg. Även blåbärsris nämns. Övervintrar som ung. Förpuppning i jorden.
Puppa täml. slank, glänsande, ljusbrun med svagt rynkiga främre partier.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cleorodes lichenaria Grönaktig lavmätare
1157. (Hufnagel, 1767) [Cleora lichenaria (Hufn.), Boarmia lichenaria (Hufn.)]
I glesa skogar, gärna ekskogar samt på buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering Vr, Gä, Me, Hr, Jä. Allmän, norrut mindre allmän. I N och F sällsynt. Flyger juli–aug. Vbr. 24–30 mm.
Ägg brett ovala, plattade, glänsande, kaffebruna. Läggs enstaka.
Larv ca 25 mm, vitgrön–mossgrön–grönbrun med otydliga, ljusa sidorygglinjer; vit-, brun- och svartaktiga streck och fläckrader samt tappformigt förstorade prickvårtor. De bakre byggvårtorna på led 4 och 8 är särskilt höga. Lever på trädlavar. Övervintrar som ung. Förpuppar sig i lätt spånad mellan lavar.
Puppa rödbrun med kort, kägelformig cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Alcis repandata Vågbräddad lavmätare
1158. (Linnaeus, 1758) [Boarmia repandata (L.), Cleora repandata (L.)]
På nästan alla typer av mark, även i trädgårdar, ej i fjällreg. S, N, D och F. S: Sk–Nb. Allmän. Flyger juni–början aug. Vbr. 32–43 mm. Mycket varierande art.
Ägg mjukskaliga, ovala, mattglänsande, ljusgröna med röda fläckar. Läggs i högar.
Larv 35–40 mm, mycket varierande i färg och teckning, grå-, gul- eller brunaktig. De X- och rutformiga ryggteckningarna saknas sällan på led 5–7; rygg- och sidorygglinje ibland täml. tydliga och ljusa; sidorygg ofta mörkare än mittryggen. Lever både på löv- och barrträd, buskar, ljung, Vaccinium och lägre örter. Övervintrar som ung. Förpuppning i jorden
Puppa täml. glänsande, gulbrun med mörk, tjock, starkt rynkad cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Alcis jubata Skägglavmätare
1159. (Thunberg, 1788) [Cleora jubata (Thnbg.), Boarmia jubata (Thnbg.), Cleora glabraria (D & S)]
I äldre, lavrika granskogsmarker, även i lövskog med skägglav. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering Ha, Ds, Hr och Nb. Lokal förekomst, täml. sällsynt, norrut lokalt allmännare. Arten räknas i D som utdöd, i F lokalt täml. allmän, i N endast få fynd. Flyger slutet juni–aug. Vbr. 22–29 mm.
Ägg ellipsoidiska, mattglänsande, gulgröna. Läggs enstaka eller några tillsammans.
Larv 20–22 mm, cylindrisk, fint tvärrynkig, grönvit–ljust blågrön med ledgränser och buk gråblått tonade; rygg-, sidorygg- och sidolinje upplösta i mörkt grågröna–svartaktiga streck och fläckar. Lever på skägglav (Usnea) samt på tagellav (Alectoria). Övervintrar som ung. Förpuppning i lös spånad mellan lavar.
Puppa täml. slank, glänsande gulbrun med olivgröna vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Fagivorina arenaria Vit lavmätare
1160. (Hufnagel, 1767) [Cleora arenaria (Hufn.), Boarmia arenaria (Hufn.)]
I ekskogsmarker längs kuster. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland, England. S, N och D, ej i F. S: Sk–Up, ingen notering Go, GS, Ög, Nä, Sö. Lokal förekomst, sällsynt. I N mycket sällsynt, i D räknas arten som trol. utdöd i landet. Flyger juni–juli. Vbr. 30–32 mm.
Ägg ovalt, något plattat, grönt, oregelbundet rödflammigt.
Larv 25–30 mm, grönaktig med rödbruna schatteringar. Led 2 förtjockad, med sidknöl. Led 5 med sidoryggknöl på varje sida. Framför denna ett ljust, mörkkantat snedstreck; ljusa, mörkkantade V-teckningar på rygg och sidor av led 1–4 och 9–11. Den rödbruna schatteringen framträder starkast i främre tredjedelen av led 6–8. Lever på ek och bok, enl. uppgifter på trädens lavar. Förpuppning i lös spånad under mossa och lavar på trädstammar.
Puppa glänsande, svartbrun med kägelformig cremaster. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hypomecis roboraria Stor eklavmätare
1161. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Boarmia r. (D & S)]
I skogs- och buskmarker. S, D och F, ej i N. S: Sk–Gä. Söderut allmän, mot norr mindre allmän. Lokal och täml. sällsynt i D och F. Flyger juni–slutet juli. Vbr. 45–60 mm. Ägg mörkbruna, långsträckt ovala, något plattade. Läggs i klumpar.
Larv 40–50 mm, rödaktigt brun med ljusare och mörkare schatteringar i grått, grönt och brunt, med mörk, avbruten, otydlig rygglinje, ibland med ockragula fläckar vid platsen för sidorygg- och sidolinjen på led 4–5 och 8–9. Led 3 stundom med liten sidoryggknöl, led 5 förtjockad med stor sidoryggknöl, led 6 med tvärvalk på buksidan, led 11 med svag tvärvalk, bärande de bakre ryggvårtorna; huvud tvåpuckligt. Lever på ek, björk, m.fl. lövträd, lik en knotig kvist. Övervintrar halvvuxen. Förpuppning i jorden.
Puppa mörkt rödbrun med glänsande bakkropp.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hypomecis punctinalis Ringad eklavmätare
1162. (Scopoli, 1763) [Boarmia p. (Scop.), B. consortaria (F.), Serraca punctinalis)]
I lövskogs- och buskmarker. S, D och F, ej i N. S: Sk, Bl, Sm, Öl, Go. Allmän på mellersta Öl, i övrigt lokal och mindre allmän. Lokal förekomst i D, sällsynt i F. Flyger slutet maj–början juli. Vbr. 40–49 mm.
Larv 40–45 mm, varierar i färg från grön till många nyanser av brunt. Till form och färg lik föreg. arts, men inte så tjock som denna. Huvud brunt med svart dubbelpuckel, fläckat eller streckat i gult. Rygg- och sidorygglinje mörka, otydliga. Vårtor små, svarta, det främre paret på led 11 emellertid större och framträdande. På var sida av led 5 finns en stor, mörk puckel, delad i två spetsar. Sidolinje saknas, andhål ovala, vita, brunkantade. Lever på olika lövträd och buskar som ek, björk, Salix och t.ex. Clematis vitalba och Berberis. Förpuppning i lös spånad i jorden.
Puppa brun med två tornar på kort cremaster. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ectropis crepuscularia Dubbelvågig lavmätare
1163. (Denis Schiffermüller, 1775) [Ectropis bistortata (Goeze), Boarmia bistortata (Goeze)]
I fuktigare skogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering Hr. Allmän. Flyger i 2 gen. april–juni, juli–aug. Vbr. 31–40 mm, andra gen. minst. Mycket varierande art. Ägg ovala, plattade, finpunkterade, gröna. Läggs enstaka.
Larv ca 38 mm, led 2 något ansvälld, led 11 med låg tvärvalk. Gråaktig med inslag av gult, grönt och rödbrunt; led 4–6 (3–8) med grågul, rutformig mörkkärnad och brett mörkkantad ryggfläck, tydligast på led 5 och på denna framåt begränsad av vinkelformig, mörkbrun fläck. Sidorygg gulmarmorerad, rygg- och sidorygglinje mer eller mindre tydliga, fint mörkkantade, sidolinje ofta markerad av gulaktiga fläckar, särskilt på led 9 och 11. Lever på åtskilliga lövträd som Betula, Salix, Frangula, m.fl., även fruktträd, blåbär och ljung nämns.
Puppa rödbrun med främre partier tätt rynkiga. Övervintrar. 9 a på planschen f. fasciata.
Not. Sommerer (1983) har fastlagt en neotyp av crepuscularia med bistortata som synonym. Den form som i Sverige kallats crepuscularia (Svensson, 1977) är därför tillsvidare utan namn. Ytterligare undersökningar krävs för att klarlägga om den är artskild. (Cat. Lep. Sueciae, 1987).

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Paradarisa consonaria Fyrkantsfläckad lavmätare
1164. (Hübner, 1799) [Boarmia consonaria (Hb.)]
I lövskogsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Vr, ingen notering GS, Ds, Vs. Lokal förekomst, täml. sällsynt. Flyger maj–juli. Vbr. 33–37 mm.
Ägg gult med orangeröda fläckar, längs- och tvärribbat.
Larv ca 35 mm, slank, något tvärrynkig med rundat huvud och vanligen markerade, svarta prickvårtor, de bakre på led 11 något upphöjda. Grundfärg gulgrön–gulbrun med rödaktiga schatteringar. Ljus, otydlig rygglinje och flera, vanl. mindre tydliga, smala, slingrande, mörka linjer. Lever på olika lövträd som björk, bok, ek, m.fl. Förpuppning i jorden.
Puppa slank, rödbrun med skarp ändtagg. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Aethalura punctulata Allavmätare
1165. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Echropis punctulata (D & S), Boarmia punctulata (D & S)]
I fuktiga, glesa skogs- och buskmarker, på moss- och ängsmarker. S, N, D och F. S:Sk–Me, ingen notering GS. Allmän. Flyger maj–juni. Vbr. 24–30 mm.
Ägg grönt–gröngrått, rödstänkt, ovalt, svagt plattat, täml. glänsande.
Larv 20–25 mm, cylindrisk med rundat huvud. Grundfärg mycket varierande: gulgrön–grönbrun–brunröd med fyra vit- eller gulaktiga linjer, på de mörkare ex. avbrutna mitt på lederna, som gör ryggen tvärbandad. Andhål gulbruna, mörkkantade, prickvårtor små, otydliga, svartbruna. Lever på al och björk. Förpuppning i ljusbrun spånad mellan nedfallna blad och mossa.
Puppa mattglänsande, mahognybrun med främre partier finrynkiga. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Paradarisa similaria Grågul lavmätare
1166. (Hufnagel, 1767) [Ectropis extersaria (Hb.), Boarmia extersaria (Hb.), Boarmia luridata (Bkh.)]
I lövskogsmarker. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk–Öl. Allmän, särskilt i n.ö. Sk, Bl och Öl. I D lokal förekomst, ej sällsynt. Flyger juni–jli. Vbr. 30–33 mm.
Ägg mörkgrönt, fint längs- och tvärribbat.
Larv ca 36 mm, rödschatterat mattgrön–rödbrun, rygglinje knappt synlig men antydd på led 4 genom två små vita fläckar. Sidorygglinjen antydd genom på varje led två små, vita fläckar. Det bakre paret ryggvårtor på led 4 och 9 något upphöjda, svarta, på led 8 förvandlade till två mörkbruna, täml. stora knölar. Övriga vårtor små. Andhål vita, svartkantade. Lever på ek, bok, björk, sälg, m.fl. Förpuppning i spånad i jorden.
Puppa glänsande, rödbrun med mörkt olivgröna vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Pachycnemia hippocastanaria Mottmätare
1167. (Hübner, 1799)
I glesa skogar med hedvegetation, på hedmarker. S, N och D, ej i F. S: Sk, Ha, Vg, Bo. Lokal förekomst, allmän längs västkusten. I N och D lokalt allmän. Flyger i 2 gen., maj–juni, juli–sept., även om aftonen. Vbr. 26–31 mm.
Larv ca 28 mm, slank och glatt, huvud rundat, brunt. Grundfärg varierande: köttfärgad–rostbrun–brun–grå, ibland nästan vit. Rygglinje dubbel, smal, svartaktig; sidorygglinje smal, svartgrå och utbuktande på varje led samt åtföljd på ledgränserna av led 4–9 av vitgula streck. Därigenom bildas av grundfärgen på ryggen en sammanhängande rad rutformiga eller rundaktiga fläckar. Sidolinje vitgul, fint svartkantad. Lever på ljung. Förpuppning i mossa eller under växtavfall.
Puppa rödbrun med gulaktigt huvud och gulaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Gnophos obscuratus Svartgrå ringmätare
1168. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Gnophos obscurata (D & S), Gnophos obscuraria (Hb.)]
På torra, ofta sandiga backar samt på hedmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Vr. Hr, Jä. Allmän. I F lokal och täml. sällsynt. Flyger juli–aug. Vbr. 26–34 mm, störst.
Ägg orangerött–blodrött med sicksackformiga längsribbor. Läggs enstaka.
Larv 18–20 mm, stengrå, brun- eller svagt grönmarmorerad med mörkare rygglinje och sidorygglinje på led 1–3; led 4–9 i framkanten med blåvit fläck, övergående i främre delen av en mörk–svart, vinkelformad fläck. Led 9–11 med ibland tydlig, vitaktig sidorygglinje. Två mjuka tappar på ryggen av led 11. Lever på Artemisia, Rumex, Sedum, Plantago, m.fl. Övervintrar halvvuxen. Förpuppning i jorden i silkesklädd håla.
Puppa glänsande, rödbrun med främre partier fint rynkiga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Gnophos obfuscatus Stor ringmätare
1169. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Gnophos myrtillata (Hb.)]
I glesa steniga skogsmarker, även i tallskog med hedaktig vegetation samt på mossmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Lettland, Polen, Västtyskland, England. S, N och F, ej i D. S: Sk–Ås, ingen notering GS, Vb, Nb. Lokalt allmän, i N och F täml. allmän. Flyger slutet juni–aug. Vbr. 34–44 mm.
Ägg ovalt, något plattat, rödbrunt. Läggs enstaka.
Larv ca 30 mm, liksom föreg. tjock, cylindrisk, askgrå–grönaktigt brun. Lik föreg. arts men ofta otydligare tecknad. Två tappar på ryggen av led 11. Lever på örter som Vicia, Taraxacum samt även på ljung. Förpuppning som hos föreg. art.
Puppa mörkt gulbrun med främre partier fint rynkiga. Övervintrar halvvuxen.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Parietaria vittaria Nordisk ringmätare
1170. (Thunberg, 1788) [Gnophos sordaria (Thunberg, 1792)]
I olika typer av skogsmark, i fjällbjörksregionen och på fjällhedar. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland. S, N och F, ej i D. S: Sk–To, ingen notering Öl, Go, GS. I söder lokalt ej sällsynt, norrut allmän. Flyger juni–början aug. Vbr. 25–36 mm.
Ägg ovala, något plattade, brunröda. Läggs enstaka.
Larv 20–21 mm, grågulaktig–ljusbrun med grågula prickvårtor. Rygglinje mörkbrun, mitt på lederna något utvidgad; led 4–7 ovan i framkanten med korta, breda, gråsvarta snedstreck; led 8–11 med diffusa ryggfläckar; elfte ledens två smala ryggspetsar rödaktiga, på sidan med svart, framåtriktat snedstreck. Lever på björk och dvärgbjörk, även olika örter nämns. Övervintrar, trol. 2 ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Psodos hirtata Svartgrå fjällmätare
1171. (Fabricius, 1794) [Psodos coracina (Esp.),
Glacies coracina (Esp.)]

På mossmarker och fjällhedar, i fjällbjörkskog och i barrskogsregionen. Påträffas upp till ca 1100 m.ö.h. S, N och F, ej i D. S: Dr, Hr, Jä, Vb, Nb, Ås, Ly, Pi, Lu och To. Allmän i högre fjällregionen, pålägre lokaler mindre allmän. Flyger om dagen (slutet juni–) början–slutet juli. Vbr. 21–24 mm, vanl. minst och ljusare.
Ägg ovala, något plattade, matt brungulaktiga.
Larv gråaktigt ljusbrun med mörkare rygglinje. Sidorygg med tjocka svartaktiga snedstreck, sidolinje vitaktig. Led 11 med två små utskott. Lever på dvärgbjörk samt örter som kanske Empetrum, vilken provats.
Utvecklingen tvåårig, larven övervintrar första året, puppan andra.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Narraga fasciolaria
1172. (Hufnagel, 1767)
På sandiga marker och hedar, i torra skogsbryn. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland. Endast få ex funna i D, ett ex. i F, troligen influgna. Flyger om dagen maj–juni och ev. i partiell andra gen. juli–aug. Vbr. 19–21 mm.
Larv ca 20 mm, huvud grönaktigt brunt, på sidorna med brett, svartkantat streck. Grundfärg grön, rygglinje gråsvart, vitkantad; sidorygglinje vit. Mellan dessa ännu en otydlig, vit längslinje. Vårtor små men tydliga, svarta; sidolinje bred, vit, undertill smalt, ovan brett svartkantat. Lever på Artemisia campestris och scoparia (Tyskland).
Puppa gulbrun, täml. glänsande, finpunkterad. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Pygmaena fusca Dvärgmätare
1173. (Thunberg, 1782)
På varma sydsluttningar i fjällbjörkskog och torra fjällhedar. S, N och F, ej i D. S: dr, Hr, Jä, Ås, Ly, Pi, Lu, To. Allmän i fjällregionen. Flyger om dagen slutet juni–juli. kan blott flyga korta sträckor. Vbr. 15–20 mm,
minst.
Larv 12–15 mm, mörkt rödbrun med finkornig, glest hårig hud, svart, avbruten, gulkantad rygglinje och två likadana sidolinjer. Lever på örter som Draba samt på Vaccinium myrtillus. Övervintrar. Förpuppning i fin spånad i jorden.
Puppa glänsande svartbrun med mörkt gulbruna, rörliga ledgränser.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.