Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Litteraturförteckning

Bergmann, A.: Die Grosschmetterlinge Mitteldeutschlands, V. Jena 1955.

Bleszynski, S.: Motyle – Lepidoptera. Zeszyt 46 a–c. Geometridae. Warszawa 1960–66.

Catalogus Lepidopterorum Sueciae, Naturhistoriska Riksmuseet, m.fl. 1987.

Culot, C.: Noctuelles et Géomètres d’Europe. Géomètres.
Genève 1917–20.

Ford, E.B.: Moths. London 1955.

Forster, W., Wohlfart, Th.A.: Die Schmetterlinge Mitteleuropas. V. Stuttgart 1981.

Hoffmeyer, S.: De danske målere. Aarhus 1966.

Hofmann, E.: Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas. Stuttgart 1893.

Kaisila, J.: Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finland in den Jahren 1860–1960. Acta Entomologica Fennica 18. Helsingfors 1962.

Kusnezov, N.J.: Faune de la Russie. Insecta Lepidoptera. Petrograd och Leningrad 1915–20.

Mikkola, K. et al.: Suomen Perhoset, Mittarit 1, 2. 1985, 1989.

Nordström, F. et al.: Svenska Fjärilar. Stockholm 1941.

Opheim, M.: Catalogue of the Lepidoptera of Norway. III.
Oslo 1972.

Petersen, W.: Lepidopteren-Fauna von Estland. 1–2. Reval 1924.

Pierce, F.N.: The Genitalia of the Group Geometridae of the British Islands. Liverpool 1914.

Seitz, A.: Die Gross-Schmetterlinge der Erde. 1. Abt.: Die Gross-Schmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes. IV.
Stuttgart 1915.

Skou, P.: Nordens målere. København och Svendborg 1984.

South, R.: The Moths of the British Isles. II. London och
New York 1961.

Spuler, A.: Die Schmetterlinge Europas. Stuttgart 1908–10.

Sulcs, A.A.: Neue und wenig bekannte Arten der Lepidopteren. Fauna Lettlands. Riga 1959, 1961, 1983.

Urbahn, E. och H.: Die Schmetterlinge Pommerns–Ostseeraum. Stettin 1939.

Valle, K.J.: Suurperhoset. II. Borgå och Helsingfors 1946.

Notulae Entomologica 62: 13–24. Helsingfors 1982.

Notulae Entomologica 64: 54–56. Helsingfors 1984.

Notulae Entomologica 67: 147–150. Helsingfors 1987.

 

Författarens förord
Mätaren, dess förstadier samt uppträdande i naturen

Nya samt väntade arter
Svårbestämda arter och former

Litteraturförteckning
Artförteckning

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.