Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 3 Geometridae
Underfamilj Sterrhinae 45 arter
Idaea serpentata Ockragul lövmätare
876. (Hufnagel, 1767) [Sterrha serpentata (Hufn.), Acidalia serpentata (Hufn.)]
På ängsmarker. S, N, D och F. S: SK–To, ingen notering GS, Ås, Ly och Pi. Täml. allmän, i N och D lokal förekomst. Flyger juni–aug. Vbr. 17–21 mm.
Ägg matt, gråaktigt brunt med mörkare ribbverk.
Larv 15–17 mm, gråbrunaktig, nästan utan teckning eller med avbrutna rygg- och sidorygglinjer bestående av framåt tillspetsade streckfläckar. Lever liksom övriga i släktet i huvudsak av vissna och torra blad samt växtdelar av örter och buskar. Övervintrar.
Puppor i släktet mindre glänsande än hos t.ex. Scopula, eller matta, brunaktiga. Hos några arter i släktet med mörka linjer och fläckar, hos en del med något utstående vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea ochrata Ockralövmätare
877. (Scopoli, 1763) [Sterrha ochrata (Scop.), Acidalia ochrata (Scop.)]
På torra och varma marker. Närmast Norden i Litauen–Västtyskland, Holland och England. En del fynd på några lokaler i D. Ej i S, N eller F. Sällsynt, lokal förekomst. Flyger juli–aug. Vbr. 19–22 mm.
Larv ca 21 mm, ljust grönaktigt gulgrå, smal dubbel rygglinje, ingen sidorygglinje; härutöver igenkännlig genom två svarta punkter på buken vid slutet på varje led. Huvud ljusrödaktigt. Oroad svänger den sig pendelvis. Lever på delar av Alsine , Honckenya och andra låga växter. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea muricata Rödpudrad lövmätare
878. (Hufnagel, 1767) [Sterrha muricata (Hufn.), Acidalia muricata (Hufn.)]
På mossmarker och våta ängar. S, N, D och F. S: Sk–Gä men ingen notering GS, Bo. Täml. sällsynt och lokalt förekommande, i D dock mer allmän. Flyger juni–juli. Vbr. 15–17 mm.
Ägg olivbrunt. Läggs liksom hos övr. i släktet enstaka eller i oregelbundna hopar.
Larv ca 15 mm, blekbrun eller gråaktig med ockratonad fram- och bakända och med på de sista lederna tydliga, mörka rygg- och sidorygglinjer, den förra dubbel. Mörka vinkel- eller rutformiga ryggfläckar på led 4–8, sidokant stundom nedtill mörkkantad, buk mörk med ljus mittlinje. Övervintrar.
Puppa ockragul–rödbrun med något utstående, svartribbade vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea sylvestraria Halmfärgad lövmätare
879. (Hübner, 1799) [Sterrha sylvestraria (Hb.), Acidalia sylvestraria (Hb.)]
På hedmarker och andra torra lokaler nära kusten. S, N, D och F. S: Sk–Nb, men ingen notering Vr, Dr, Hr och Jä. Täml. allmän längs kuster. Flyger juni–aug. Vbr. 17–21 mm.
Ägg av stående typ, brunaktiga, läggs bredvid varandra, ofta i en rad.
Larv 15–18 mm, ljusare eller mörkare gulgrå–brungrå med mörka ryggvårtor; mörk, dubbel, på de mellersta lederna avbruten rygglinje samt rutformiga ryggfläckar på led 4–8, ofta även vit sådan på led 9. Övervintrar.
Puppa rödgrå–rödbrun med grönaktiga, svartribbade vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea biselata Tofsfotad lövmätare
880. (Hufnagel, 1767) [Sterrha bisetata (Rott.), S. biselata (Hufn.), Acidalia biselata (Hufn.)]
I många olika slag av marker. S, N, D och F. S: Sk–Hs, ingen notering GS. Allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 19–23 mm.
Ägg laxfärgade med stora, mörkröda fläckar.
Larv 17–20 mm, gulbrun–mörkbrun med ljusare sidokant och dubbel, mörk, ofta otydlig rygglinje. På led 4–8 svartaktiga, brett X-formade ryggfläckar. Övervintrar.
Puppa täml. glänsande, ljusbrun med grönaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea trigeminata Brunfläckad lövmätare
881. (Haworth, 1809)
I varma lövskogsmarker med bl.a. ek och hassel. Förekomst Normast Norden: Polen, Västtyskland, Holland och England. S (n. Öland, ej i N, D eller F. S: tagen i flera ex. 1973 i Böda, sedermera befunnen tagen redan 1949. Hittills känt utbredningsområde på n. Öland är Källa–Böda, där arten kan vara täml. allmän. Flyger juni–juli. Vbr. 18–22 mm.
Larv 15–18 mm, smal, med de tre sista lederna mycket korta, liksom hopskjutna, i övrigt kraftigt hårklädd. Grundfärg gulbrun; vitaktig rygglinje, ofta avbruten av svarta teckningar bestående av två vinklar på varje led med spetsarna riktade framåt; mellan vinkelbenen på led 9 och 10 en lysande vit fläck. Lever på låga örter men även på t.ex. björk och murgröna. Övervintrar.
Förpuppning i lös spånad under mossa.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea dilutaria Sidenglänsande lövmätare
882. (Hübner, 1799) [Sterrha dilutaria (Hb.)]
På gräsrika sluttningar i ljusa, lågvuxna ekskogar. Förekomst närmast Norden: Polen, Öst- och Västtyskland, England. S, ej i N, D eller F. S: Sk (Kullen). På lokalen vid Kullaberg ej sällsynt. Flyger juli. Vbr. 15–18 mm.
Larv ca 18 mm, framtill avsmalnande liksom bakåt från led 9; buk något platt; starkt framskjutandesidokanter. Grundfärg gråbrun. På de parallella tvärvecken spetsiga, ljusa vårtor, vilka bildar ryggfläckarnas teckning. Den bredaste led 9 är i mitten vitgul och avtecknar sig skarpt från den mörka grundfärgen. Huvud brunt, svartfläckat. Lever av vissna delar av låga örter och lövträd men även av mossa och lavar i buskar. Övervintrar.
Puppa som hos nr 880 biselata.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea fuscovenosa Benfärgad lövmätare
883. (Goeze, 1781) [Sterrha fuscovenosa (Goeze)]
På torra och varma ängs- och buskmarker, ofta nära kusten. Förekomst närmast Norden: Litauen–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk–Ög, men ingen notering Ha, GS. Lokalt allmän i söder, norrut sällsyntare. Flyger juni–aug. Vbr. 16–18 mm.
Ägg mycket lika dem hos nr 880 biselata.
Larv ca 15 mm, med grovskrynklig hud, smutsbrun med ockragul sidokant; led 4–8 ockragul på ryggen, ofta med X-formigt ordnade små mörka fläckar eller streck över ledgränserna, ibland med en vitaktig fläck i X-ets främsta vinkel; rygglinje mörk, dubbel; buk med ockragula mittfläckar. Lever på vissna örter men även på mossa på trädstammar. Övervintrar.
Puppa som hos nr 880 biselata.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea humiliata Rödbrämad lövmätare
884. (Hufnagel, 1767) [Sterrha humiliata (Hufn.), Acidalia humiliata (Hufn.)]
Torra och varma lokaler, gärna nära kusten. S, N, D och F. S: Sk–Hs, men ingen notering Vg, Ds, Nä, Vr och Dr. Flyger juni–juli. Lokalt täml. allmän i söder, norrut mindre allmän. Vbr. 14–18 mm.
Ägg mycket likt det hos nr 880 biselata.
Larv 11–13 mm, mycket lik föreg. arts men vanligen utan de X-formiga teckningarna; led 4–8 på buken med två mörka fläckar. Lever på låga örter, bl.a. Ononis. Övervintrar.
Puppa grönaktigt gul.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea seriata Rislövmätare
885. (Schrank, 1802) [Sterrha seriata (Schrk.), Acidalia seriata (Schrk.)]
Vid skogsbryn och på ängsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Gä. Allmän. Flyger juni–aug., stundom en andra gen. sept.–okt. Vbr. 15–21 mm.
Ägg grågula med stor rostfärgad fläck på de båda bredsidorna.
Larv ca 26 mm, gulbrun med smal, dubbel, brun rygglinje, tydligast på led 1–3; mörkbruna ryggvårtor, vilka baktill genom brunskuggning bildar X-formiga fläckar; sidorygglinje ljus, sidokant gulaktig, nedtill mörkkantad, buk med runda, mörkbruna fläckar. Lever på olika låga örter. Övervintrar.
Puppa matt, grågul–mörkt ockragul med bruna stänk, vingslidor gröntonade.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea inquinata Hölövmätare
886. (Scopoli, 1763)
I torra skogsbryn och på ängsmarker. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland, England. D (2 fynd) och F (1 fynd), ej i S eller N. Arten troligen införd, men kan kanske förväntas normalt. Flyger maj–sept. i 2 gen. Vbr. 12–18 mm.
Ägg runt, gulaktigt, senare ljust laxfärgat.
Larv 12–15 mm, mörkbrun, gulaktig eller grönaktig; huvud litet, guldgult eller rödaktigt; rygglinje, sidorygglinje och sidolinje svarta; buk ljusgrå. Lever på åtskilliga torra örter och gräs; kan anträffas inomhus. Övervintrar.
Puppa kastanjebrun, glänsande.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea dimidiata Brunhörnad lövmätare
887. (Hufnagel, 1767) [Sterrha dimidiata (Hufn.), Acidalia dimidiata (Hufn.)]
I gles lövskog, skogsbryn och på ängsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Vb, ingen notering Hr, Jä. Allmän. flyger juni–aug. stundom i 2 gen. Vbr. 15–20 mm.
Ägg grågula med roströda, hopflytande fläckar på de båda bredsidorna.
Larv 15–19 mm, gulbrun med huvud, led 1–3 och analplåten svartbruna; rygg- och sidorygglinjer smala, grågula; led 4–8 med pilformiga, svartbruna teckningar på ryggen; sidokant grågul. De mörka teckningarna stundom mycket utbredda. Lever på olika låga örter. Övervintrar.
Puppa täml. glänsande, ljusbrun.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea pallidata Blek lövmätare
888. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Sterrha pallidata (D & S), Acidalia pallidata (D & S)]
I öppna skogsmarker, på moss- och ängsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering Hr. Allmän, söderut dock endast lokalt förekommande. Flyger maj–juli, i skymningen. Vbr. 16()–22() mm.
Ägg gulgröna.
Larv ca 15 mm, mycket lik larven hos nr 885. Lever på vissna delar av olika låga örter. Övervintrar.
Puppa grönaktigt ockragul med mörkgröna vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea subsericeata
889. (Haworth, 1809)
På varma sluttningar och strandängar. Förekomst närmast Norden: Polen, Västtyskland, Holland och England. D, ej i S, N eller F. Lokalt uppträdande och sällsynt. Flyger, även i skymningen, juli, varma somrar sällsynt en andra gen. aug.–sept. Vbr. 20–22 mm, andra gen. 16–18 mm.
Larv ca 25 mm, långsträckt, framåt avsmalnande, i färg och teckning mycket varierande. Lever på olika örter som Plantago, Anagallis arvensis, Stellaria media, Taraxacum, Polygonum, m.fl. Övervintrar.
Puppa mörkbrun, glänsande med mörkgröna vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea emarginata Naggad lövmätare
890. (Linnaeus, 1758) [Sterrha emarginata (L.), Acidalia emarginata (L.)]
På fuktiga lövskogsmarker, ängar och mossar. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS. Täml. allmän. Flyger juli–sept. Vbr. 20–23 mm.
Ägg orangefärgade–purpurröda.
Larv 16–18 mm, gulbrun, mer eller mindre stänkt med svartbrunt; rygglinje ljus, brett mörkkantad, ledgränserna stundom med X-formade fläckar; sidokant ljust orangegul–rostbrun, nedtill brett mörkkantad; buk brungul eller grönaktig. Lever på låga örter men även på hassel och al. Övervintrar.
Puppa mattglänsande, gulbrunaktig med grönaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea aversata Vinkelstreckad lövmätare
891. (Linnaeus, 1758) [Sterrha aversata (L.), Acidalia aversata (L.)]
På de flesta marktyper. S, N, D och F. S: Sk–Nb. Allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 21–29 mm. Varierande art. Typf. med mörkt tvärband på vingarna (till höger).
Ägg roströdaktiga med stor, mörkare röd fläck på bredsidorna.
Larv ca 26 mm, varierande, mycket lik larven hos nr 892, men ofta utan de vita fläckarna i rygglinjen, dock finns fläcken nästan alltid på led 8. Lever på låga örter som t.ex. Taraxacum. Övervintrar.
Puppa gulbrun–ljust rödbrun med ljusare vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea straminata Enkel lövmätare
892. (Borkhausen, 1794) [Sterrha inornata (Hw.), Acidalia inornata (Hw.)]
På öppna skogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering Hr. Täml. allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 23–29 mm.
Ägg gulaktigt med orgelbundna, röda fläckar.
Larv 18–24 mm, grågul–gulbrun–mörkt rödbrun (vanligast)–svartbrun (sällan); de tre första lederna mörkast och led 9–11 ljusast. Led 4–8 över ledgränserna med mörka, X-formiga ryggfläckar, var och en med vit fläck i X-ets främre vinkel. Ryggfläckarna är ibland förenade så att rutforma fläckar uppstår; led 9–11 med dubbel, mörk rygglinje; sidokant ockragul, nedtill brett mörkskuggad; buk mörk. Lever bl.a. på Rubus, Ononis, Rumex och Lysimachia. Övervintrar.
Puppa mattglänsande, ljusbrun–rödbrun med fint rynkiga vingslidor och svagt markerade vingribbor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Idaea deversaria Halvenkel lövmätare
893. (Herrich-Schäffer, 1847) [Sterrha deversaria (HS.), Acidalia deversaria (HS.)]
På öppna lövskogs- och buskmarker, på varma, torra marker nära kusten. S, N, D och F. S: Sk–Gä, men ingen notering Ds, Nä. Täml. sällsynt. Flyger slutet juni–juli. Vbr. 20–26 mm.
Ägg som hos straminata.
Larv 18–21 mm, mycket lik föreg. arts men vanl. gulbrun och med ryggen på led 9–13 ännu ljusare; med brett mörkbrunt skuggad rygglinje. De X-formade fläckarna ofta små eller otydliga. Rygglinjen med vitaktig punkt i bakkanten av led 6–8. Lever på låga örter. Övervintrar.
Puppa mycket lik föreg. arts.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lythria rotaria Allmän purpurmätare
894. (Fabricius, 1789) [Lythria purpurata (L.)]
På kalkfattiga sand- och hedmarker. S, N, D och F. S: Sk–Lu, men ingen notering GS, Hr, Jä, Ås, Ly och Pi. Täml. allmän. Flyger slutet april–aug., söderut i 2 gen. Mot norr en gen. juli. Vbr. 19–24 mm.
Ägg matta, gröngula, oregelbundet ovala, plattade. Läggs enstaka eller i staplar.
Larv 18–22 mm, slank, ljust rödbrun–rosenröd, mörkare sidorygg; otydlig, gulaktig sidorygglinje och ljusgul, upptill svartbrunt kantad sidolinje; buk gulgrön. Lever på Rumex, särskilt på acetosella.
Puppa gulgrön eller brunaktig med mörkbruna stänk. Övervintrar i gles spånad bland växtrester på marken.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Rhodometra sacraria Svavelgul långbensmätare
895. (Linnaeus, 1767)
Migrant från Sydeuropa. Närmast Norden noterad från Estland, Polen, Västtyskland, Holland och England. S och D, ingen notering N eller F. S: Ha, Sm och Sö. Första fynd i s: Sm (Kalmartrakten 1983). Flyger i Sydeuropa mars–okt. i 3–4 gen. I Nordeuropa oftast påträffad sept.–okt. Vbr. 21()–27() mm.
Ägg med mycket avvikande form, långsmalt, lätt intryckt och tätt besatt av små mönjeröda fläckar.
Larv ca 22 mm, smal, cylindrisk, mörkgrön, vitaktig på rygg och buk; smal, brun rygglinje, sidorygglinje saknas; bred, gulvit sidolinje samt grått huvud med två gråbruna streck. Lever huvudsakligen på Polygonum aviculare.
Förpuppning på marken i lös spånad av vissna växtdelar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.