Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 15

Geometridae
Underfamilj Ennominae 90 arter
Angerona prunaria Plommonmätare
1117. (Linnaeus, 1758)
I glesa lövskogsmarker, skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Gä. Lokalt förekommande, täml. sällsynt, i s. S allmän. Flyger juni–juli(–början aug.). Vbr. 37–52 mm, störst.
Ägg litet, ovalt, svagt plattat, rödbrunt.
Larv ca 40 mm, gulbrun–gråbrun, mörkare marmorerad med bred, i fläckar och streck upplöst rygglinje; ryggvårtor spetsiga – åtm. de bakre svarta – på utsidan grågula; de bakre på led 4 starkt upphöjda, på led 8 särskilt höga och tappformade samt på smal tvärvalk. Sidokant rynkig, grågul, på led 5–8 med mörkbrun fläck under andhålet. Huvud gulbrunt, rundat fyrkantigt och svartstänkt med på sidorna svart snedstreck. Lever på Prunus och andra lövträd, Rubus, Vaccinium, m.fl. Förpuppning i spånad, vanl. mellan blad.
Puppa i mattsvart med brun, något glänsande bakkropp. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ourapteryx sambucaria Svansmätare
1118. (Linnaeus, 1758)
I skogsbryn, buskmarker och i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Up, ingen notering GS, Ds, Nä. Allmän i söder, norrut kustbunden, mer sällsynt, i Up två fynd. I N och F under utbredn. längs kuster. Flyger slutet juni–juli, även om eftermiddagen. Vbr. 40–55 mm.
Ägg av stående typ, blekgula, läggs enstaka eller i små grupper på bladundersidan.
Larv ca 60 mm, brun, vattrad med ljusa linjer; led 3 något ansvälld, led 9 med låg ryggknöl; huvud plattat, rundat fyrkantigt. Lever på Sambucus, Lonicera, Hedera, m.fl. buskar, även på örter. Förpuppning i lucker bladblandad spånad, hängmattelikt fastspunnen vid en kvist (se bild). Övervintrar som ung.
Puppa slank, gulaktigt gråbrun med mörkare fläckar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Plagodis pulveraria
Violettpudrad skymningsmätare

1119. (Linnaeus, 1758) [Anagoga pulveraria (L.),
Numeria pulveraria (L.)]

I både fuktiga och torrare, glesa skogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering Hr. Allmän, mot norr sällsyntare. Flyger maj–början juli.
Ägg på bladundersidan, kort ovalt, plattat, mattglänsande, grönvitt eller grågrönt.
Led 4–7 med ibland otydlig, mörk, X-formig teckning, led 8 med hög, tjock, i mitten tudelad tvärvalk; huvud rundat fyrkantigt. Lever på björk, hasssel, ek, körsbär, Salix, Vaccinium, m.fl. lövträd och buskar. Förpuppning i jorden eller i spånad mellan blad och mossa.
Puppa gulbrun–ljust rödbrun, täml. glänsande. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Plagodis dolabraria Tvärstrimmig smalvingemätare
1120. (Linnaeus, 1767) [Eurymene dolabraria (L.)]
I lövskogs- och buskmarker med bok och ek. S, N, D och F. S: Sk–Gä. Allmän i södra landsk., lokal och mindre allmän norrut. I N och F ej sällsynt i söder. Flyger maj–juli. Vbr. 30–37 mm, störst.
Ägg ovalt, glatt, gröngult.
Larv ca 25 mm, kraftig, framtill något tjockare (led 2), huvud något smalare än led 1, rundat fyrkantigt, brunt eller rödbrunt, gulfläckat. Grundfärg rödbrun, nästan helt utan teckningar. Led 1 helt svartaktig eller försedd med en svartaktig tvärvalk, led 2 kraftig, på bägge sidor med en kraftigt markerad, svart vårta, vilka vårtor är förbundna med en svart tvärvalk. På ryggen av led 8 en mörkbrun, gulfläckig, framtill bågformig, svart tvärvalk; de två främre vårtorna på led 11 knappt högre än de övriga vårtorna. Bröstfötter bruna–gulaktiga, rödbrunt fläckade, bukfötter rödbruna, gulfläckade. Lever på bok, men även på ek, björk och lind. Förpuppning i jorden mellan sammanspunna löv.
Puppa slank, mörkt rödbrun med främre partier tätt rynkiga. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Pseudopanthera macularia Pantermätare
1121. (Linnaeus, 1758) [Venilia macularia (L.)]
I öppna, fuktiga lövskogs- och buskmarker, på fuktiga ängar och mossar. S, N, D och F. S: Sk, Ha, Sm, Vr. I centrala Sk täml. allmän, i Vr spridd lokal förekomst. Fynden i Ha och Sm äldre. I D lokalt täml. allmän, i N och F täml. sällsynt. Flyger maj–slutet juni. Vbr. 26–30 mm.
Ägg ellipsoidiskt, grönt.
Larv ca 25 mm, grön med mörkare rygglinje, vitkantad på bägge sidor; sidolinje vit, upptill mörkkantad; svartkantade andhål samt dubbel, vit sidorygglinje. Analplåt spetsig, vitkantad, nackplåt med två vita linjer (fortsättning på sidolinjen). Huvud mörkgrönt med vita vinkeltecken. Lever på Stachys, Lamium, Mentha, m.fl. labiater. Förpuppning i en med mossa och jord förfärdigad spånad.
Puppa tjock, rödbrun, glänsande, starkt punkterad, bakkroppsledgränser ljusa. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Opisthograptis luteolata Citronmätare
1122. (Linnaeus, 1758)
I bland- och lövskogsbryn, buskiga ängsmarker och i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Nb. Allmän. Flyger, även om aftonen, maj–juli, sällan en andra gen. aug.–okt. Vbr. 29–42 mm.
Ägg vitaktigt, rödmarmorerat, ovalt och något plattat.
Larv ca 25 mm, brun, brungrå, grågrön eller mörkgrön, ofta ljust vattrad eller med mörkare schatteringar och med X-formade ryggteckningar på led 4–6; ganska tjock med bukfötter förkortade även på led 7 och 8; tegelröd tvärvalk på ryggen av led 6 och lägre sådan på led 8 och 11; de tre sista lederna med fransig sidokant. Lever på rönn, oxel, Prunus, hagtorn, äpple, Lonicera, m.fl. Förpuppning i tunn, seg, vit spånad i mossa eller mellan torra löv på marken.
Puppa matt gulbrun, fint granulerad med rynkig mellanrygg. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Petrophora chlorosata Ormbunksmätare
1123. (Scopoli, 1763) [Lithina chlorosata (Scop.),
Phasiane chlorosata (Scop.)]

I både fuktiga och torrare skogs- och buskmarker, vid mossar. S, N, D och F. S: Sk–Hs, ingen notering GS. Allmän. Flyger maj–juni. Vbr. 26–31 mm.
Ägg av stående typ, kort ovala, längsräfflade, gulröda. Läggs enstaka.
Larv 28–30 mm, cylindrisk med svagt inknipta ledgränser och framåtsträckt, rundat huvud. Grundfärg olivgrön–ljust gulbrun med smala, rostbruna, naggiga linjer; dubbel rygglinje, tre dubbla sidorygglinjer, den nedersta tjockast. Sidolinje bred, ljust grågul med de små svarta andhålen i överkanten samt 10 diffusa, rostbruna buklinjer. Lever på Pteris aquilina. Även Dryopteris filix mas och thelypteris nämns. Förpuppning i marktäcket i täml. tät spånad.
Puppa glänsande, ljust nötbrun, tunnskalig, framtill finrynkig. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Epione repandaria Snedbandad spetsmätare
1124. (Hufnagel, 1767) [Epione apiciaria (D & S)]
På mossar och fuktiga ängsmarker, ibland även på torrare marker. S, N, D och F. S: Sk–Sk–Lu, ingen notering GS, Ly, Pi. Allmän. Flyger juli–sept. Vbr. 25–31 mm. Ägg ovala, plattade, orange–brunröda med små, ljusgula fläckar. Läggs enstaka. Överintrar.
Larv ca 30 mm, grå–rödbrun, den förtjockade leden vanl. mörkast; med små, vanl. vita, svartkantade ryggvårtor, fin, ljus, på led 1–5 tydlig sidorygglinje, led 4–9 med ljusare rutformig, i mitten mörkstreckad ryggfläck, sidolinje ljus. Lever på Salix, asp och al.
Puppa med kägelformad cremaster med flera ändborst.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Epione paralellaria Tvärbandad spetsmätare
1125. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Epione vespertaria (F.)]
I skogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering Jä. Allmän, norrut mindre allmän. Flyger slutet juni–aug.(–sept.). Vbr. 25–31 mm.
Ägg likt föreg. arts men utan de gula fläckarna. Övervintrar.
Larv ca 24 mm, lik föreg. arts men mörkare brungrå; de tre smala, ljusa mittlinjerna bildar framtill på led 5–8 vitaktigt gula fläckar; de två mellersta stora vårtorna på led 5 vitaktigt kantade; den ljusa, breda sidolinjen endast tydlig på led 4 och 9. I övrigt som hos föreg. arts. Lever på asp, björk, särskilt buskar. Även pil nämns. Förpuppning mellan sammanspunnet blad.
Puppa slank, svartbrun med främre partier rynkiga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hypoxystis pluviaria Spetsvingemätare
1126. (Fabricius, 1775) [Hypoplectis pluviaria (F.)]
I lövkärrsgläntor och på fuktiga, örtrika ängar. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland. S och F, ej i N eller D. S: Up, Gä, Hs, Nb, Lu. Lokal förekomst, täml. sällsynt, övervägande kustart. Flyger, även om eftermiddagen och kvällen, maj–juni, norrut juni–början juli. Vbr. 26–34 mm.
Ägg små, ovala, glänsande gulaktiga–gröna med storkornig yta. Läggs enstaka eller några i rader på näringsväxten.
Larv 30–35 mm, slank, framåt avsmalnande, huvud plattat, rundat, framåtsträckt i vila; röd- eller gulgrå–brunaktig med dubbel mörk rygg- och sidorygglinje, rygglinjen delad av en gul linje och fläcklikt utvidgad mitt på lederna; sidolinje bred, vit–gulaktig. Lever på älgört, Filipendula ulmaria. Även Cytisus, Genista, Senecio jacobaea nämns. Övervintrar. Förpuppning i tunn kokong i barkspringor e.dyl.
Puppa slank med utstående huvud och ögon, brungul eller svartbrun med gulaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Crepphis advenaria Skäckmätare
1127. (Hübner, 1799)
I skogsmarker, även på kalkgrund. S, N, D och F. S: Sk–Dr, ingen notering GS, Bo, Ds. Lokalt allmän i sydl. landskapen, norrut mindre allmän. Lokalt täml. sällsynt i N, D och F. Flyger slutet maj–början juli, partiell andra gen. sept. Vbr. 21–30 mm.
Ägg långsträckt äggformigt, mattglänsande, ljusgrönt med låga knottror.
Larv ca 25 mm, täml. tjock, gråbrun med två vitaktiga, mörkkantade ryggfläckar på led 5 samt en mindre sådan på varje sida av de upphöjda bakre ryggvårtorna på led 11; led 5–11 med ljus rut- eller vinkelformig ryggfläck samt med vitaktig, upptill svartkantad snedfläck på sidan. Lever på blåbär, Actaea spicata, även sälg och Rosa nämns. Förpuppning vid marken i gles spånad.
Puppa täml. tjock med ljusbrun rygg och bakkropp samt grönaktiga slidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Semiothisa notata Pilbågmätare
1128. (Linnaeus, 1758) [Macaria notata (L.)]
I gles lövskog, på mossmarker med björk samt i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Hr, Ly, Pi, Lu. Allmän. Flyger maj–juli med sällsynt andra gen. aug.–okt. Vbr. 25–30 mm.
Ägg ovala, plattade, matta, rödbrunaktiga. Läggs enstaka.
Larv 20–25 mm, gulgrön–grönbrun–mörkt brungrå, längs bukens mitt grön. Sidolinje bred, gröngul och vågig, många smala, vanl. otydliga rygg- och sidorygglinjer; de fem mellersta lederna ibland med mörkare tvärband över ledgränserna och med mörk fläck bakom andhålen. Huvud med svartbrunt sidostreck. Lever på björk, pil och al, m.fl.
Puppa glänsande rödbrun, framtill finrynkig och med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Semiothisa signaria Granbågmätare
1129. (Hübner, 1809) [Macaria signaria (Hb.)]
I gran- och blandskogsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering GS, Hr. Täml. allmän söderut, i norr sällsynt. Flyger juni–juli. Vbr. 24–29 mm.
Larv ca 25 mm, grön med ljusare rygg- och sidorygglinjer och bred, vit, i mitten av led 4–9 gulaktig, upptill brett mörkkantad sidolinje; buk med två utåt vitkantade, svartgröna längslinjer, huvud grönt med brett, brunt sidostreck. Lever på gran.
Puppa slank, svartbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Semiothisa alternaria Albågmätare
1130. (Hübner, 1809) [Macaria alternaria (Hb.),
Semiothisa alternata (D & S)]

I glesa, fuktiga lövskogar samt på mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering GS, Hr, Jä. Lokalt täml. allmän. I D och F allmän. Flyger slutet maj–juli. Partiell andra gen. aug.–sept. Vbr. 24–28 mm.
Ägg likt notata-ägget.
Larv 20–25 mm, lik notata-larven, vanl. glänsande glatt, violettgrå–brunaktig, ofta med något mörkare sidorygg, rostgul sidolinje och mörka sidofläckar. En grön form förekommer. Lever på Rhamnus frangula, även på björk, pil, m.fl.
Puppa lik notata-puppan. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Semiothisa liturata Tallbågmätare
1131. (Clerck, 1759) [Macaria liturata (Cl.)]
I barrskogsmarker samt i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Pi. Allmän. Flyger maj–aug., trol. i 2 gen. Vbr. 24–30 mm.
Larv 25–28 mm, grön med bred, mörkgrön, ljusgrönt kantad rygglinje, bred, vit, nedtill svartkantad sidorygglinje samt bred vit sidolinje, i vars överkant de rostgula, svartkantade andhålen står; huvud mörkt kastanjebrunt med två ockragula pannstreck och svart sidostreck. Lever på tall, sällan på andra barrträd.
Puppa slank, brun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Semiothisa clathrata Rutig buskmätare
1132. (Linnaeus, 1758) [Chiasmia clathrata (L.),
Phasiane clathrata (L.)]

På alla typer av ängsmarker med rik örtvegetation. S, N, D och F. S: Sk–Lu. Allmän. Flyger maj–aug. i 2 sammanhängande gen., norrut en gen. juni–juli. Vbr. 20–28 mm. Varierande färg och vingteckning.
Ägg mörkgröna, långt ovala, matta. Läggs enstaka.
Larv ca 20 mm, ljusgrön med mörkgrön, vitkantad rygglinje, dubbel vit sidorygglinje, bred, vit, ovan mörkkantad sidolinje och ljusgrönt, mörktstänkt huvud med brett, svart sidostreck. Former med rödaktig eller skiffersvart grundfärg finns. Lever på Medicago, Trifolium, Lathyrus, m.fl.
Puppa mahognybrun med grönsvarta vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Itame brunneata Ockragul buskmätare
1133. (Thunberg, 1782) [Halia fulvaria (Vill.), Semiothisa f., Thamnonoma f.]
Företrädesvis i fuktiga skogar samt på mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–To. Allmän. Flyger juni–början aug. Vbr. 22–26 mm.
Larv ca 20 mm, violett–rödbrun–brun med mörkare sidorygg; svart, dubbel, gulkantad rygglinje, gul sidorygglinje samt gul–vitaktig sidolinje; huvud ljusbrunt, mörkstänkt. Brunsvart larvform finns med svagt markerad rygglinje. Lever på blåbär och odon, mycket sällan på björk.
Puppa glänsande rödbrun med matta vingslidor. Äggen övervintrar, läggs enstaka.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Semiothisa artesiaria Videbuskmätare
1134. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Diastictis artesiaria (D & S)]
Fuktiga busk- och ängsmarker med vide. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, Holland. S och F, ej i N eller D. S: Go, Dr. Ett fynd vid Mästermyr, Go 1961 samt ett fynd Söderbärke, Dr 1973, trol. tillfälliga inflygn. österifrån. I F lokal förekomst, sällsynt, flest fynd i s.ö. Flyger juli–aug. Vbr. 24–28 mm.
Larv ca 24 mm, slank, cylindrisk, huvud brunt, lika brett som led 1; grundfärg blågrön, rygglinje mörkare, på bägge sidor vitkantad, sidorygglinje vit, sidolinje mörkgrön, ovan vitkantad, undertill brett gulkantad. Buk grön med otydliga vita linjer. Lever på Salix, som t.ex. krypvide och grönvide. Förpuppning mellan sammanspunna blad.
Puppa mörkgrön med ljusa ledgränser på bakkroppen. Äggen övervintrar. Läggs enstaka.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Itame loricaria Nordisk buskmätare
1135. (Eversmann, 1837) [Halia loricaria (Ev.), Semiothisa l., Thamnonoma l.]
I skogsbryn och på fuktiga ängar. S, N, D och F. S: Up–Lu, ingen notering Vr, Pi. Norrut täml. allmän, mot söder sällsyntare. N mycket sällsynt, D ett fynd (Bornholm). Flyger juli–aug. Vbr. 24–30 mm.
Larv ca 22 mm, ljust violettbrun med tio mörka, parvis stående längslinjer. Bakom andhålen i den gulvita sidolinjen står svartaktiga, upptill hopflytande snedstreck. Huvud ljusare, brunmarmorerat. Buk ljusare violettaktig med sex brunaktiga längslinjer. Lever på Betula och Salix. Förpuppning i jorden.
Puppa glänsande ljusbrun. Äggen övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Itame wauaria Liten krusbärsmätare
1136. (Linnaeus, 1758) [Halia wauaria (L.), Semiothisa w., Thamnonoma w.)]
I fuktigare skogsmarker, skogsbryn och i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering GS. Allmän. Flyger slutet juni–aug. Vbr. 24–29 mm.
Ägg långsträckt ovalt, grönt, svartfläckat. Övervintrar.
Larv ca 25 mm, huvud blekt gulbrunt med stora svarta vårtor. Grundfärg mycket varierande: blåaktigt grön, blåaktigt vit, grå eller svartaktig; rygglinje mörk, fint vitkantad, sidorygglinje knappt synlig; bred, skarpt gul sidolinje, något avbruten på varje led, andhål djupsvarta. Vårtor mycket stora, glänsande svarta med kraftiga, svarta borst. Lever på Ribes grossularia och R. rubrum. Förpuppning i lätt spånad i jorden.
Puppa slank, glänsande rödbrun.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Semiothisa carbonaria Liten ängsmätare
1137. (Clerck, 1759) [Isturgia carbonaria (Cl.), Fidonia carbonaria (Cl.)]
På mossmarker och även i torra skogsbackar samt på hedmark. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Bl, Öl, GS, Bo, Ån, Pi. Lokalt förekommande, täml. sällsynt i söder, allmän norrut, i fjällreg. upp över 1200 m.ö.h. Flyger om dagen i solsken maj–början juli. Vbr. 17–22 mm.
Larv cylindrisk med något utstående sidokant, huvud något framsträckt, mörkbrunt, framtill stänkt med vitbrunt. Grundfärg grön med mörkbruna ryggfläckar, genom vilka två mörka, något vågiga linjer går. Vårtor små, svarta; andhål bleka, svartkantade; analfötter karmosinröda. Lever på mjölon eller rosling på bladens undersida. Förpuppning på marken mellan växtdelar.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Theria rupicapraria Brunaktig frostmätare
1138. (Denis & Schiffermüller, 1775)
I skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland. S och D, ej i N eller F. S: Sk, Bl, Sm. Lokalt täml. allmän i Sk och Bl, i Sm ett fynd 1967. I D allmän. Flyger, även om kvällen, början mars–början april. Vbr. 28–30 mm. med reducerade vingar; det mörka tvärbandet på framv. avsmalnande mot bakkanten.
Ägg ellipsoidiska, något plattade, rödbruna. Läggs enstaka eller några tillsammans.
Larv ca 25 mm, cylindrisk med rundat, mattgrönt huvud. Grundfärg mattgrön med gulaktig rygg-, sidorygg- och sidolinje; ibland med markerade, mörka ryggvårtor och mörkt tvärband över bakkanten av led 4–10. Lever på hagtorn, även på slån och andra Prunus-arter. Förpuppning i jorden.
Puppa gulbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Theria primaria
1139. (Haworth, 1809) [Theria ibicaria (HS.)]
På buskmarker, gärna nära kusten. Förekomst närmast Norden: Öst- och Västtyskland, Holland, England. D, ej i S, N eller F. I D mycket lokal förekomst, ej sällsynt. Flyger, även om kvällen, slutet febr.–slutet mars. Vbr. 26–30 mm. med reducerade vingar; det mörka tvärbandet på framv. jämnbrett.
Larv 20–25 mm, lever på slån och hagtorn.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Agriopis leucophaearia Svartbandad frostmätare
1140. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Hibernia leucophaearia (D & S), Erannis leucophaearia (D & S)]
I ekskog och buskmarker med ek. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland, Holland, England. S, N och D, ej i F. S: Sk–Sö, ingen notering GS, DS, Nä. Lokalt täml. allmän, särskilt nära kusten, norrut sällsyntare. Flyger mars–april. Vbr. 28–34 mm. vingstumpar mycket korta.
Ägg långovalt med tillplattad mikropyl, grönt.
Larv ca 25 mm, täml. tjock, vanl. gul- eller ljust olivgrön, ibland tätt ljusvattrad; med gulaktig rygglinje och ljusare sidorygglinje, stundom med mörkbruna streckfläckar i sidorygglinjens underkant på led 4–8 (1–12), ibland med diffusa, treuddiga, mörka ryggfläckar på dessa leder. Grundfärgen kan variera i grå-, brun- eller brungrönaktigt; stundom med mörka ryggvårtor. Lever på ek. Förpuppning i jorden.
Puppa glänsande, matt rödaktigt brun, försedd med fin cremasterspets. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.