Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 18

Geometridae
Underfamilj Ennominae 90 arter
Ematurga atomaria Allmän ängsmätare
1174. (Linnaeus, 1758)
På hedmarker med ljung, upp till fjällbjörkskogen. S, N, D och F. S: Sk–To. Allmän. Flyger om dagen maj–aug., trol. i 2 sammanhängande gen. Vbr. 20–31 mm. med vitare grundfärg. Mycket varierande art.
Ägg gröna–gulaktiga, långt ovala, något plattade. Läggs i oregelbundna högar.
Larv 26–28 mm, slank, cylindrisk. Huvud brunt eller gulgrönt med rödbruna stänk. Grundfärg mycket varierande: rödaktig, grön, ockragul eller brun. Rygglinje hos gröna ex. mörk, fint gulkantad, sidorygglinje liknande, bägge otydliga. Hos mörka ex. syns knappast någon av linjerna. Vårtor mycket små, svarta. Sidolinjen hos gröna larver bred, gulaktigt vit, brett rödbrunt kantad. Hos mörka larver är sidolinjen mycket otydlig. Lever på ljung, även på örter och lövträd.
Puppa brun–rödbrun med gröntonade, svagt rynkiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Bupalus piniaria Tallmätare
1175. (Linnaeus, 1758) [Bupalus piniarius (L.)]
I tallskog samt på öppnare marker med tall. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering Hr. Allmän. Flyger även om dagen slutet maj–aug. Vbr. 30–38 mm. med rostgulaktigt tecknade vingar.
Ägg mörkgröna, ovala, något plattade. Läggs i enkla längsrader på barren.
Larv 25–30 mm, grön med vit–gulaktiga rygg- och sidolinjer samt dubbel, vit sidorygglinje. Samtliga linjer fortsätter ut på det gröna huvudet. Lever på tall. Förpuppning i markbetäckningen.
Puppa glänsande gulbrun med gröntonade vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Selidosema brunnearia Hedmätare
1176. (Villiers, 1789) [Selidosema ericetaria (Vill.), Selidosema plumaria (D & S)]
På hedar samt på torra ängs- och alvarmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Polen–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk, Ha, Sm, Öl, Go, Sö. Lokal och sällsynt, på Öl och Go allmän. I D lokal, ej sällsynt. Flyger , även om dagen, juli–aug. Vbr. 28–36 mm, minst. Har en mer violettonad grundfärg än följande snarlika art.
Ägg ovalt med rader av hexagonala fält med i fyra vinklar små upphöjningar.
Larv 25–30 mm, cylindrisk, täml. tjock med svagt utstående sidokant och rundat, brunt huvud med två svarta bågstreck. Grundfärg stengrå, röd- eller gulbrun med svarta ryggvårtor, dubbel, mörkbrun, på mitten av led 4–11 utvidgad rygglinje, ljusgrå sidorygglinje och sidolinje, den sista chokladbrunt kantad; andhål svarta. Lever på Calluna, Rumex, Genista, Lathyrus maritimus, m.fl. Övervintrar halvvuxen.
Puppa med kägelformig, plattad, i spetsen svagt tudelad cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Selidosema plumaria
1177. (Denis & Schiffermüller, 1775)
På torra, varma sandfält och dynområden. Hittills känt utbredningsområde Syd- och Mellaneuropa samt Sydryssland, närmast Norden Tjeckoslovakien. Arten skild från S. brunnearia 1949 (Fletcher). Ett hanex. funnet i F slutet juli 1969 efter att, trol. långt söderifrån, under extrema vindförhållanden ha förts till Tvärminne, ca 8 mil v.s.v. Helsingfors. Samtidigt med detta fynd togs på samma plats även två för F nya arter samt flera kända migranter. Flyger slutet juli–slutet sept. Vbr. 31–36 mm. Saknar föreg. arts violetta ton på vingarna.
Larven lever på Artemisia-arter, olika ärtväxter samt på ljung. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Dyscia fagaria Skuggmätare
1178. (Thunberg, 1784)
På ljunghedar och alvarmarker. Förekomst närmst Norden: Polen–Västtyskland, Holland, England. S, N och D, ej i F. S: Sk, Ha, Sm, Öl, Vg, Bo. Lokal och sällsynt utom på s. Ölands alvarmarker. Flyger maj–juni. Vbr. 27–35 mm, minst.
Ägg gråbruna, långt ovala, plattade. Läggs i korta rader i spetsen av en ljungkvist.
Larv ca 28 mm, cylindrisk med på led 7–10 tydliga bakre, höga, spetsiga ryggvårtor och hög, spetsig, köttig ryggtapp på led 11. Grundfärg brungrå, längdstrimmig av smala gråsvarta linjer; ibland med brett, rostgult ryggband, delat av en gråaktig rygglinje. Kring andhålen rostbruna och gråvita fläckar. Lever på Calluna och Erica. Övervintrar.
Puppa långsträckt med kort cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Siona lineata Svartribbad vitvingemätare
1179. (Scopoli, 1763) [Scoria lineata (Scop.)]
Öppna, soliga marker på både torr och fuktig grund. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Hr. Allmän, mot norr mindre allmän. Flyger, stundom även om dagen, slutet maj–juli. Vbr. 33–41 mm.
Ägg rostgula, nästan cylindriska, något plattade. Läggs på gräs eller andra strån.
Larv ca 35 mm, huvud litet, framsträckt, rundat, gulaktigt grått med mörka fläckar. Grundfärg gulaktig eller skiffergrå. Rygglinje mörkbrun, smalt gulkantad, sidorygglinje gulaktig, utåt brett brunkantad. Vårtor mycket tydliga, svarta. Sidolinje smal, gulaktig. Lever på gräs och örter, bl.a. Plantago, Taraxacum, Lotus, Thymus, m.fl. samt buskar. Övervintrar halvvuxen. Förpuppning i vit, rymlig kokong, fäst vid ett strå e.dyl.
Puppa slank, brungul; vingslidor med skarpt upphöjda vingribbor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Aspitates gilvaria
1180. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Aspilates gilvaria (D & S)]
På fuktiga ängs- och mossmarker. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, Holland, England. F, ej i S, N eller D. Förekommer sällsynt i s. och s.v. F. Flyger om eftermiddagen och kvällen juli–aug. Vbr. 28–33 mm.
Larv ca 45 mm, mycket tunn, rullar ihop framkroppen vid beröring. Huvud vitgrått, på sidorna plattat. Grundfärg ljusgrå eller gulgrå, rygglinjen mörkgrå, vitaktigt kantad. På led 8–12 har rygglinjen på bägge sidor två smala, svarta linjer. Sidorygglinje grå, otydlig, hos många ex. bildar denna på de mörka lederna 5–8 korta, svarta snedstreck. Sidolinje vitaktig, otydlig, avbruten; sidokant vitaktig. Vårtor tydliga, svarta. Lever på Andomeda polifolia, även Empetrum, Vaccinium uliginosum och Rubus chamaemorus har prövats. Övervintrar. Förpuppning på marken i en spånad under växtdelar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perconia strigillaria Pudermätare
1181. (Hübner, 1787)
På moss- och ljungmarker, även på alvarmark. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS. Lokalt allmän, i N täml. sällsynt. Flyger slutet maj–juli. Vbr. 28–36 mm.
Ägg långt ovalt med bred mikropylända, halmfärgat.
Larv 26–33 mm, cylindrisk med något utstående, rynkig sidokant. Led 4–8 (–9) med förstorade bakre ryggvårtor, tilltagande i storlek så att de är störst på led 8. Grundfärg grå. Rygglinje mörkbrun, sidorygglinje bred, mörkbrun, sidolinje brun, täml. bred, på led 3 fläckaktigt avbruten av den ljusa grundfärgen. Lever på ljung men även på Erica, Sarothamnus, Genista, m.fl. Övervintrar nästan fullvuxen. Förpuppning i gles spånad i ljungen, nära marken.
Puppa mattglänsande, rödbrun med främre partier chagrinerade.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.