Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 2 Geometridae
Underfamilj Sterrhinae 45 arter
Cyclophora albipunctata Björkgördelmätare
853. (Hufnagel, 1767) [Cosymbia albipunctata (Hufn.), Codonia pendularia (Cl.)]
På fuktig skogs- och myrmark med björk. S, N, D och F. S: Sk–To men ej noterad från Ly. Allmän Flyger maj–aug., söderut i 2 gen. Vbr. 2227 mm. Lik följ. art men ljusare, gulgrått vattrad.
Ägg enstaka, gulgrå med ljusröda fläckar och med nät av fina, slingrande ribbor.
Larv 20–25 mm med grön eller brun grundfärg. Hos den gröna formen är rygglinjen, de dubbla sidorygglinjerna och sidolinjen (ibland felande) smala och ljusa; rostbruna, snedställda sidoryggfläckar nära framkanten av led 4–8 samt gulbrunt, brunfläckigt huvud med två gula längdstreck. Den brunaktiga formen är i huvudsak tecknad som den gröna. Lever på björk och dvärgbjörk.
Puppa (se bild) ljusgrön–gulröd med ljusare sidolinje och ljusribbade vingslidor. Övervintrar fäst vid ett blad eller kvist med fastspunnen cremasterspets och en silkesgördel om livet.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cyclophora pendularia Pilgördelmätare
854. (Clerk, 1759) [Cosymbia pendularia (Cl.),
Codonia orbicularia (Hb.)]

På fuktiga skogs- och mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–Hs men ingen notering GS, Bo och Vr. I S täml. sällsynt men lokalt allmännare, i övriga Norden sällsynt. Flyger slutet maj–juli. Vbr. 22–26 mm. Lik föreg. men tätt svartpudrad och med tydlig, tandad mittskugga på framv.
Ägg som hos föreg. art.
Larv 20–25 mm, grön, tätt stänkt men ljusgrönt som ger ett mjöligt utseende; rygg- och sidorygglinjer som hos föreg.; bred, vit sidolinje; på led 4–8 mörkt grönaktiga sidosnedfläckar; huvud som hos föreg. Lever på Salix, vanligen gråvide, enl. uppgifter även på al (Mellaneuropa).
Puppa (se bild) gråvit–gulgrå med ljusare sidolinje och brunaktigt prickad buk och rygg. Övervintrar som föreg. art.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cyclophora annulata Lönngördelmätare
855. (Schultze, 1775) [Cosymbia annulata (Schultze), Codonia annulata (Schultze)]
I öppna lövskogsmarker och skogsbryn. S, D och F, ej i N. S: två fynd, Sk 1874 och Up 1959. Sällsynt, sporadiskt förekommande, i s. D lokalt allmännare. Flyger maj–aug. i 2 gen. Vbr. 21–26 mm.
Larv 18–25 mm, mörkgrön eller ockrabrun, gula rygg- och sidorygglinjer; små, svarta prickvårtor och rödbrunt huvud med två gula streck. Lever på lönn, företrädesvis naverlönn och enl. uppgifter även på björk (Mellaneuropa).
Puppa gulaktigt grön med gula rygg- och sidolinjer samt fyra rader små, bruna ryggfläckar. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cyclophora puppillaria Vandrande gördelmätare
856. (Hübner, 1799) [Cosymbia puppillaria (Hb.)]
På torra buskmarker. Migrerar till Nordeuropa från utbredningsområden i Sydeuropa och Nordafrika. Funnen närmast Norden i Öst- och Västtyskland, Holland och England. Ett fynd i D 1934 samt i S tagen på Öl 1985. Ej i N eller F. Flyger mars–okt. i 3 gen. Vbr. 21–27 mm.
Larv ljusgrön–citrongul. Endast den smala gulaktigt gröna sidorygglinjen är tydligt framträdande. Andhål och bukfötter röda. Lever på olika buskar och träd som Cistus, myrten, Arbutus unedo, m.fl. samt olika arter av ek. Förpuppning vid värdväxten.
Puppa blåaktigt mörkgrön med ljusa linjer på huvud och vingslidkanter. Huvudspets och bakända rödaktiga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cyclophora quercimontaria Backgördelmätare
857. (Bastelberger, 1897)
På torra marker med ek, gärna på sandgrund. S, N, D och F. S: Sk–Vs men ingen notering från GS och Nä. Sällsynt, i s. S lokalt allmännare. Flyger juni–juli. Vbr. 23–24 mm. Kan förväxlas med nr 858 och 859, se under nr 858.
Larv ca 20 mm, rödaktigt brun med små mörka ryggvårtor; svartbrun, rutformig ryggfläck på led 4–9, från vilka fläckar svarta, breda, bakåt avsmalnande snedstreck utgår åt bägge sidor. Lever på ek.
Puppa smutsvit med på ryggen fin, svart punktering och större svarta sidofläckar. Övervintrar fastspunnen vid en kvist.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cyclophora punctaria Ekgördelmätare
858. (Linnaeus, 1758) [Cosymbia punctaria (L.), Codonia punktaria (L.)]
På skogsmarker med ek. S, N, D och F. S: Sk–Vs. Allmän, men norrut lokal och sällsyntare. Flyger maj–juli, söderut stundom i 2 gen. Vbr. 24–27 mm. Lik nr 857 och 859, men skiljer sig från 857 genom större vbr. och i allm. utflytande linje i mellanfältet. Nr 859 har tydlig diskpunkt, vilken saknas hos 858.
Ägg ovalt, gulaktigt, fläckigt.
Larv 20–25 mm, varierar från gulgrön till rödaktigt ljusbrun; huvud med 4 svartaktiga linjer; smal svartaktig, dubbel rygglinje, ställvis utfylld med vitt; sidorygglinje otydlig, mörk, endast antydd på de tre första lederna; på fjärde–nionde ledernas sidor mörka, framtill gulkantade snedstreck; andhål mycket små. Lever på ek.
Puppa smal, gulgrön–köttröd, mörkstreckad samt med två rader mörka ryggfläckar. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cyclophora porata Brunvattrad gördelmätare
859. (Linnaeus, 1767) [Cosymbia porata (L.)]
I skogsbryn och ljusa marker med ek på sandgrund. Förekomst närmast Norden: Litauen, Polen, Öst- och Västtyskland, Holland och England. S och D, ej i N eller F. S: Sk. Sällsynt, lokal förekomst. Flyger maj–aug. i 2 gen. Vbr. 23–27 mm. Lik nr 857 och 858, se under nr 858.
Larv, ca 30 mm, grön, på ryggen rödaktigt brun; rygglinjen, endast fullt synlig på första och sista leden, är smal, mörk, i mitten ljusare; sidorygglinje otydlig, gulaktig; sidofläckar gröna och under dessa en rödbrun linje; bröstfötter gula, buk- och analfötter på utsidan rödbruna med gulaktiga fläckar. Lever på ek, enligt uppgifter även på björk.
Puppa ljusgrön med två rader mörka ryggfläckar. Övervintrar fastspunnen vid en kvist.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cyclophora linearia Bokgördelmätare
860. (Hübner, 1799) [Cosymbia linearia (Hb.)]
På marker med bok eller ek. Förekomst närmast Norden: Ryssland, Lettland, Litauen, Öst- och Västtyskland, Holland och England. S, N och D, ej i F. S: Sk–Up, ingen ntering GS, Ög, Nä. Söderut lokalt allmän, norrut sällsyntare. Flyger maj–aug., varma somrar i 2 gen. Vbr. 22–29 mm.
Larv ca 20 mm, blekgrön, baktill fint vitpunkterad, buk rödaktig, huvud brunrött. Lever på bok, ek samt enl. uppgift även på blåbärsris.
Puppa lik nr 858, dock utan de mörka ryggfläckarna. Övervintrar som föreg.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula ternata Blåbärslövmätare
861. (Schrank, 1802)
Speciellt på blåbärsmarker. S, N, D och F. S: Sk–To. Allmän, söderut lokal förekomst. Fllyger juni–aug. Vbr. 23–28 mm. Längst norrut flyger f. perfumata, starkt mörkpudrad och med försvinnande tvärlinjer.
Ägg av stående typ, grågulaktigt och oftast stänkt med rött. Höga, kraftiga längsribbor. Läggs enstaka.
Larv 25–30 mm, lång och smal, gulbrun–ljusbrun med dubbel, mörkbrun, vid bakkanten av de mellersta lederna ibland svart rygglinje; ljus, nedåt mörkbrunt kantad sidolinje; huvud gulgrått med fyra bruna fläckband. Lever på blåbär, sällan på odon, ljung och örter. Larver av släktet Scopula rullar vid oro ihop sig korkskruvslikt, de övervintrar samt förpuppar sig bland växtavfall på marken inom en spånad.
Puppa glänsande brunaktig (liksom övriga inom släktet), diffus mörkbrun rygglinje och grönaktigt ljusbruna vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula rubiginata Rödlätt lövmätare
862. (Hufnagel, 1767)
Företrädesvis på varma, torra sandmarker. S, D och F, ej i N. S: Sk–Sö, men ingen notering Bo, Ds och Nä. Täml. sällsynt och lokal, söderut allmännare. Flyger juni–sept. i 2 gen. Vbr. 17–20 mm.
Ägg som hos 861 men gröngula.
Larv ca 20 mm, grå–ockragul med mörkare, smal, dubbel rygglinje; bred, mörk sidorygglinje, på led 4–8 ibland med smal, rombisk, mörkkantad ryggfläck, andhål svarta, belägna i överkanten av den breda, ljusa sidokanten. Jfr nr 861. Lever på åtskilliga växter som Lotus, Polygonum, Convolvulus, Vicia och Thymus. Övervintrar.
Puppa lik föreg. arts.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula immorata Gråbandad lövmätare
863. (Linnaeus, 1758)
På ängsmarker. S, N, D och F. S: Sk–To, men ingen notering Ha, Bo, Ås och Ly. allmän, söderut endast lokalt allmän. Flyger juni–juli, söderut kan en andra gen. uppträda i aug. Vbr. 21–27 mm.
Ägg som hos 861 men mörkgula.
Larv 25–30 mm, gulgrön–gråaktig med mörkare dubbla rygg- och sidorygglinjer; sidokant bred, vitgrön; buk med slingrande, brunröda linjer; huvud med brett, vitgrönt sidoband. Jfr även nr 861. Lever på åtskilliga växter som Thymus, Plantago, Polygonum, Artemisia och Achillea. Övervintrar.
Puppa som hos nr 861 men med svartaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

Scopula marginepunctata Gulgrå lövmätare
864. (Goeze, 1781)
På varma, torra sandmarker. Förekomst närmast Norden: Litauen, Polen, Öst- och Västtyskland, Holland och England. S och D, ej i N och F. S: Sk (Kåseberga med omgivningar fr. 1954). Sällsynt men kan lokalt vara täml. allmän. Flyger maj–juni, även i skymningen. En andra gen. i aug. Vbr. 22–26 mm.
Larv 23–30 mm, lång och smal, ljust gulgrå, med bred rygglinje, bestående av två hopflutna linjer samt med på varje led framtill två kraftiga och baktill två mindre mörka punkter. Buk svartgrå, mörkare än ryggen. Jfr även nr 861. Lever på åtskilliga växter som Sedum, Origanum, Stellaria, Galium, Thymus, m.fl. Övervintrar.
Puppa lik övriga inom släktet.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula incanata Ljusgrå lövmätare
865. (Linnaeus, 1758)
I blandskog och på öppnare, torra marker, hest på kalkgrund. S, N, D och F. S: Sk–Ån, men ingen notering GS, Hr, Jä. Lokalt täml. allmän, kustart. Flyger juni–aug. Vbr. 24–29 mm.
Ägg som hos nr 861 men gröngula.
Larv ca 25 mm, vit–gulgrå med mörka prickvårtor; på led 4–8 med mörka, långsträckt ovala fläckar, vilka delas av den ljusa rygglinjen. Jfr även nr 861. Lever på åtskilliga örter som Polygonum, Thymus, Lychnis, Dianthus. Övervintrar.
Puppa lik övriga inom släktet.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula frigidaria Gråbrun lövmätare
866. (Möschler, 1869)
I tallskog och blandskog med blåbär. Holarktisk art, utbredd n. Nordarmerika–Kamtjatka–Sibirien–n. Fennoskandien.N och F, ej i D. Ej konstaterad i S. Uppträder i Norden som ssp. schöyeni Sparre–Schneider. Lokalt förekommande, täml. sällsynt. Flyger juni–juli, vanligen om kvällen, men vid molnigt väder även under dagen. Vbr. 24–26 mm. Lik nr 861 och 870.
Larv på blåbär. Övervintrar som ung.

Klicka på bilden för att se en större bild

Scopula floslactata Blekgul lövmätare
867. (Haworth, 1809)
I skogskanter och marker på fuktig grund. S, N, D och F. S: Sk–Nb. Ingen notering Hr. Allmän. Flyger maj–juli. Vbr. 23–27 mm.
Ägg som hos 861 men blodröda.
Larv 25–26 mm, ljusgrå–rödbrun med antydda rutteckningar, vilka blir otydliga och ofta försvinner genom förekomsten av svartbruna vårtor. Vårtor samt rygg- och sidofläckar bildar på led 8–9 en stor X-formad teckning. Sidorna och den mörkt färgade buken är oregelbundet tecknade med stora fläckar. Jfr även nr 861. Lever på örter som Galium, Epilobium, Asperula, Rumex, m.fl., även på Salix. Övervintrar.
Puppa som hos 861.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula immutata Ängslövmätare
868. (Linnaeus, 1758)
På företrädesvis sank busk- och ängsmark. S, N, D och f. S: Sk–Nb, ingen notering GS. Allmän. Flyger juni–sept., sannolikt i 2 gen. Vbr. 20–25 mm.
Ägg som hos 861 men grågula– ljust rosenröda.
Larv 25–28 mm, blekt gul- eller gråaktig med mörkare, dubbel rygglinje, som vid bakkanten av led 4–8 bildar två små, svarta fläckar. Sidorygglinje mörk, dubbel, sidolinje ljus men otydlig, nedtill mörkkantad. Jfr även nr 861. Lever på örter som t.ex. Valeriana, Filipendula, Lamium. Övervintrar.
Puppa som hos 861.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula corrivalaria Strandlövmätare
869. (Kretschmar, 1862)
På mossar och fuktiga ängsmarker. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland och Holland. D och F, ej i S och N. Lokalt förekommande, sällsynt. Flyger juni–juli. Vbr. 20–22 mm.
Larv försedd med ljust, kilformigt sidoutskogg; med ljusgrå rygg, rygglinje dubbel, brungrå; dubbel smal, ljus sidolinje i höjd med sidoutskottet buken strecktecknad, fötter delvis bruna. Jfr även nr 861. Lever på mossörter samt bl.a. Rumex hydrolapathum och R. aquaticus. Övervintrar halvvuxen.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula virgulata Snedstreckad lövmätare
870. (Denis & Schiffenmüller, 1775)
Förekommer både på fuktiga och på torrare marker. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland. S och F, ej i D eller n. S: Go. På n.ö. Go vissa är täml. allmän, i övrigt lokalt förekommande och sällsynt. Flyger juli–början aug., även om dagen. Vbr. 20–21 mm.
Larv ca 25 mm, vitgrå, svart gultonad med bred, svartgrå, vid ledgränserna mörkare rygglinje, delad av en ljusare linje; liknande sidorygglinje men otydligare; buk blågrå med svag, ljus mittlinje; huvud vitgrått med två mörkare linjer. Jfr även nr 861. Lever på låga örter samt på Inula, Carex och blåbär. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula nigropunctata Svartpunkterad lövmätare
871. (Hufnagel, 1767)
I löv- och blandskogsbryn, på hedar, kärrmarker, m.m., gärna varma, fuktiga lokaler nära kusten. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk (Sandhammaren 1.8.1985, första fynd), i D enstaka fynd per år. Flyger juli–början aug. Vbr. 25–29 mm.
Larv långsträckt, bengul; den dubbla rygglinjen och de enkla sidorygglinjerna matt rödbruna och ibland otydliga; mot bakändan vid ledgränserna en svartbrun fläck på sidorygglinjernas plats. I övriga ledgränser svartbrunt punkterad. Buk med tre knappt skönjbara linjer. Jfr även nr 861. Lever på olika örter som Vicia, Stachys, Origanum samt på Lonicera periclymenum och Clematis vitalba. Övervintrar.
Puppa ljusbrun i lös spånad.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula ornata Prydlig lövmätare
872. (Scopoli, 1763)
På varma lokaler, backar och ängsmarker. S, D och F, men ej N. S: Sk, Bl, Sm, Öl och Go. Sällsynt, lokalt förekommande, vid Ålabodarna i Sk ngt mer allmän. Flyger maj–juli, en andra gen. slutet juli–början sept. Vbr. 21–23 mm.
Ägg sockertoppsformat med mikropylen i den grövre ändan.
Larv ca 30 mm, grå med brunaktig rygg, ljusare, mörkskuggad rygglinje, mörkbrun sidorygglinje och X-formad mörk ryggfläck på ledgränserna 4–8; små, mörka ryggvårtor samt ockragul, nedtill mörkskuggad sidolinje. Jfr även nr 861. Lever på Thymus, Origanum och Mentha, även på Achillea millefolium. Övervintrar.
Puppa blekt gröngul med grönaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula decorata Blåfläckad lövmätare
873. (Denis & Schiffermüller, 1775)
På torra, sandiga, gledbevuxna marker, gärna nära kusten. S, D och F, men ej i N. S: Sk, bl, Sm, Öl, Go, GS. I allmänhet sällsynt, lokalt förekommande. Flyger juni–aug. Vbr. 22–2 mm.
Ägg likt föreg. arts.
Larv ca 30 mm, grågul med rödaktig rygg, dubbel, svartaktig rygglinje, bred, svartaktig sidorygglinje och bred, vit sidolinje. Jfr även nr 861. Lever på Thymus. Övervintrar.
Puppa (se bild) gul- eller rödaktig med grönaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula emutaria
874. (Hübner, 1809)
På fuktiga eller sumpiga kustområden. Förekomst närmast Norden: Västtyskland, Holland och England. D (s. Jylland), ej i S, N eller F. Flyger juni–juli, i s. utbredningsområdet en andra gen. från aug. Vbr. 18–22 mm.
Larv ca 25 mm, lång och smal med platta sidor och tvärrynkig. Grundfärg gulgrå, rygglinje och sidorygglinjer något mörkare, de förstnämnda tydligare på de sista lederna; huvud kantigt, andhål vita, brunkantade. Jfr även 861. Lever på Convulvulus sepium, Limonium vulgare, Armeria maritima, m.fl. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scopula imitaria
875. (Hübner, 1799)
På både torra och fuktigare busk- och ängsmarker. Förekomst närmst Norden: Västtyskland, Holland, England. Första fynden i D 1984, 2–11 aug. på kustområde vid Lodbjerg i Nordvästjylland. Ej i S, N eller F. Flyger i det egentliga utbredningsområdet från mars–april i flera gen. Vbr. 21–25 mm.
Larv ca 30 mm, smal, fint tvärrynkig. Mycket varierande: a) brunaktigt gulvit med dubbel brunaktig sidolinje, buk mörkare utan linjer, b) gröngul eller blåaktigt grå med på led 4–9 en tydlig stjärnformig, brun sidofläck, c) ljus grundfärg med mörkbrun rygglinje och breda, bruna ryggfläckar samt brun sidorygglinje. Jfr även nr 861. Lever på Rubus, Artemisia, Erica, Galium, Lotus, m.fl. Övervintrar.
Förpuppning i lös spånad mellan små kvistar eller andra växtdelar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.