Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 4 Geometridae
Underfamilj Larentiinae 196 arter
Larentia clavaria Kattostmätare
896. (Haworth, 1809) [Ortholitha clavaria (Hw.)]
I skogsbryn, trädgårdar och på ängsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Hs. Täml. sällsynt och lokalt förekommande. Flyger aug.–okt., tidigast norrut. Vbr. 30–38 mm.
Ägg ovalt, nästan sfäriskt, glänsande, ljusgult. Läggs löst på marken invid larvens näringsväxt. Övervintrar.
Larv 30–40 mm, ljust gulgrön med små vita prickvårtor och svarta andhål. Rygg tvärvattrad av vitaktiga streck, stundom syns spår av mörkare rygg- och sidorygglinjer; bröstfötter gulaktiga; huvud vitaktigt. Lever på Malva och Althaea, vanligen på bladundersidan. Även Prunus padus nämns som näringsväxt. Förpuppning i gles spånad i övre jordlagret.
Puppa mattglänsande, rödbrun med främre partier tätt och grovt rynkiga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scotopteryx coarctaria
897. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Ortholitha coarctaria (D & S)]
På torra hedmarker och backar, vanl. på kalkgrund. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland. D, ej i S, N eller F. Täml. sällsynt, lokal förekomst. Flyger maj–slutet juni. Vbr. 25–28 mm.
Larven lever på Genista, Sarothamnus och enl. uppgift även på Anemone pulsatilla. Övervintrar. Förpuppning i jorden.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scotopteryx mucronata Gulstreckad backmätare
898. (Scopoli, 1763) [Ortholitha mucronata (Scop.)]
På olika typer av hedmarker. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland, England. S och D, men ej i N eller F. S: Sk, Ha, Vg. Lokalt förekommande, sällsynt, i D lokalt mer allmän. Flyger maj–juni (–juli). Vbr. 25–31 mm.
Ägg ljusgult, ovalt, något plattat med stor oval intryckning på översidan.
Larv 25–30 mm, tvärrynkig, vitgrå–gulbrun–grönaktig, nästan utan teckning; ofta med mörkare mittrygg och i punkter upplösta, mörka rygg- och sidorygglinjer, sidolinje ljus. Lever på Genista, Ulex och Cytisus. Övervintrar som ung. Förpuppar sig i gles spånad i övre jordlagret.
Puppa ljusbrun med mörkare vingribbor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scotopteryx luridata Ginstbackmätare
899. (Hufnagel, 1767) [Ortholitha plumbaria (F.)]
På hedmarker, både fuktiga och torra. Förekomst närmast Norden: Öst- och Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk, Ha, Sm. Endast lokal och sparsam förekomst i S, i D lokalt mer allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 27–31 mm.
Larv 25–30 mm, vitgrå eller matt gulgrå; otydlig, vitkantad, mörkgrå rygglinje, sidorygglinje smal, svartaktig, stundom avbruten, sidolinje bestående av tre smala, svartaktiga linjer, här och var upplösta av större och mindre fläckar; buk med otydlig, dubbel, vit mittlinje; huvud gulgrått, svartfläckat. Tydliga svarta vårtor med korta små borst. Lever på olika Genista-arter, även på Cytisus scoparius. Övervintrar. Förpuppas i gles spånad.
Puppa ljusbrun med mörka ribbor på vingslidorna.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scotopteryx chenopodiata Allmän backmätare
900. (Linnaeus, 1758) [Ortholitha chenopodiata (L.)]
På ängsmarker och i skogsgläntor. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering Pi. Allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 26–33 mm.
Ägg kort ovalt, mörkgult, något glänsande.
Larv 25–30 mm, grå- eller gulbrunaktig med ljusare buk, små svarta prickvårtor; mörka rygg- och sidorygglinjer, sidolinje bred, brungul, upptill mörkkantad. Lever på olika ärtväxter men även på Urtica, gräs, m.m. Övervintrar.
Puppa rödbrun, glänsande, främre partier mattare, finrynkiga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Scotopteryx moeniata
901. (Scopoli, 1763) [Ortholitha moeniata (Scop.)]
På hedartade marker. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland. D, ej i S, N eller F. Lokalt förekommande, sällsynt. Flyger juli–sept. Vbr. 29–3 mm.
Larv ca 26 mm, mörkt askgrå, täckt med mörkbruna fläckar, vilka på ryggmitten och på ryggsidorna bildar bruna punktrader; på sidorna mörkgrå linjer, av vilka de nedersta är svartfläckade. Buk ljust brungrå med brunaktiga streck samt en rödaktig mittlinje, fötter vitringade; huvud litet, grått, besatt med svartbruna vårtor. Grundfärgen varierar mörkt askgrå–rödaktigt askgrå–mörkt svartaktigt grå. Lever på Cytisus scoparius samt Genista tinctoria och anglica. Övervintrar. Förpuppning i lös spånad på marken.
Puppa matt rödbrun med ljusare ledgränser.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Phibalapteryx virgata Mellanmätare
902. (Hufnagel, 1767) [Mesotype virgata (Hufn.)]
Huvudsakligen vid kusten, på strandängar. S, N,D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS, Ds, Nä, Vr, Dr. Täml. allmän i kustområden, i F sällsynt. Flyger maj–juni, söderut en andra gen. auli–aug. Vbr. 17–23 mm.
Ägg orangegula–ljust ockrabruna, långsträckt ovala. Läggs flera tillsammans.
Larv 20–25 mm, slank, något tvärrynkig, grundfärg varierande brunaktig (vanl.)–rödtonad–olivgrön, med mörkare, ljusgult kantad rygglinje, två mörka sidorygglinjer och gulaktig sidolinje. Huvud gulgrått, brunprickigt med två ljusgula längdstreck. Lever på Galium, företrädesvis G. verum samt Thymus. Övervintrar.
Puppa kort och tjock, gränsande, mörkbrun med ljusare bakkroppsleder.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Odezia atrata Sotmätare
903. (Linnaeus, 1758)
På ängs- och mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ly, ingen notering GS. Lokalt täml. allmän, i F allmän. Flyger juni–juli, även om dagen. Vbr. 24–28 mm.
Ägg ovala, grågula, läggs löst på marken. Övervintrar.
Larv 20 mm, grön, sällan brunaktig med mörkgrön rygglinje; mörkgrön, ofta otydlig, vitgrönt kantad sidorygglinje; vit, nedåt mörkgrönt kantad sidolinje, buk med tre vitaktiga längslinjer; huvud ljusgrönt. Lever på umbellater, i synnerhet Anthriscus.
Puppa inom gles spånad bland växtavfall, mattglänsande, ljusbrun med skarpt markerade ribbor på vingslidorna och bakbensslidan stickande något utanför vingslidorna.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Baptria tibiale Vitbandad sotmätare
904. (Esper, 1791)
På örtrika marker med tät, ung lövskog samt i blandskog. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland. S, N och F, ej i D. S: Vr, Jä och Ån. Lokalt allmän i Åsen, Jä, i övr. enstaka fynd. Flyger om dagen juni–juli, i S och N som ssp. fennica Lankiala (planschen). I n.ö. F dessutom ssp. borealis Lankiala med smalare vingbredd och smalare vita vingtvärband. Vbr. 22–30 mm.
Larv (fennica) ca 20 mm, tvärveckad och med veckade sidokanter. Grundfärg grön med gulaktiga ledgränser. Huvud gulaktigt grönt, på sidorna brunrött randat. Bred brunröd rygglinje, som på led 4–8 ersätts av en större rund fläck i varje leds bakre del, vilken fläck övergår i en mindre fläck i bakomliggande leds framparti. På led 9–12 är rygglinjen åter sammanhängande och bred. Buk ljusgrön, bröstfötter gulaktiga. Lever på Actaea spicata medan ssp. borealis lever på A. erythrocarpa.
Puppa i början ljusgrön, senare mörkare. Bakkropp gulaktig, ledgränser bruna, tätt punkterade.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lithostege farinata Vit puckelmätare
905. (Hufnagel, 1767)
På sandiga, torra marker med örtvegetation. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland. S och D, ej i N eller F. S: Sk, Bl och Öl. Sällsynt, lokal förekomst. Flyger maj–juli, även om dagen. Vbr. 29–33 mm.
Larv 25–30 mm, grönaktig eller vitgrå med tre fina, bruna rygglinjer och två starkt vågiga sidolinjer. Lever på Sisymbrium officinale och sophia samt bl.a. på Sinapis arvensis.
Puppa täml. djupt i jorden utan spånad; gulbrun, sällan med grönaktiga vingslidor. Övervintrar, ofta flera ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lithostege griseata Grå puckelmätare
906. (Denis & Schiffermüller, 1775)
På öppna, torra marker. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk, Bl, Sm. Sällsynt, lokalt förekommande. Flyger maj–juni, även om dagen. Vbr. 24–28 mm.
Ägg långsträckt, gult.
Larv ca 26 mm, oliv-, gul- eller vitgrön med oskarp vit-gulaktig, purpurfläckad sidolinje och svarta andhål; stundom med avbrutna, mörka rygglinjer och ljusa, mörkkantade sidorygglinjer. Lever på Sisymbrium sophia och Erysimum cheiranthoides. Puppa matt, brun, oftast med grönaktiga vingslidor, punktering hopflytande. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Chesias legatella Större harrismätare
907. (Denis & Schiffermüller, 1775)
På torra, sandiga marker, i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Sö, men ingen notering Go, GS, Vg, Ds. Sällsynt, lokalt allmännare. I D allmän. Flyger sept.–okt. Vbr. 31–37 mm.
Ägg långsträckt, glatt, inbuktat, gulgrönt, senare ljusbrunt. De läggs radvis på värdväxten stjälk. Övervintrar.
Larv 20–25 mm, smutsgrön med mörkgrön, ljuskantad rygglinje, grönvit sidorygglinje och mycket bred, kritvit sidolinje; buk vitgrön; huvud ljusgrönt, brunstänkt. Lever på Cytisus.
Puppa grön, senare brunaktig med grönaktiga vingslidor. Kläcks stundom först följande år.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Chesias rufata Rödtonad harrismätare
908. (Fabricius, 1775)
På torra hed- och sandmarker. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk, Ha. Sällsynt, lokalt förekommande. Flyger april–aug., troligen med 2 gen. Vbr. 26–30 mm.
Larv ca 22 mm, smalare än föreg. arts, grön med vitgul–svavelgul sidolinje, f.ö. lik föreg. arts men ofta svagare tecknad. Lever på Cytisus och Genista pilosa.
Puppa lik föreg. arts. Övervintrar, stundom 2 ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Aplocera praeformata Stor taggmätare
909. (Hübner, 1826) [Anaitis praeformata (Hb.)]
I skogsbryn, trädgårdar och på torra ängsmarker. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland. S och F, ej i N eller D. S: Sö, Up. Lokal förekomst, ett flertal fynd sedan 1977. Allmän i s. F (fastl.) samt förekommer på Åland. Flyger juni–aug. Vbr. 34–44 mm.
Larv ca 27 mm, mörkt ockrafärgad med en mörkare fygglinje, bred vitaktig sidolinje, under vilken löper ett skarpt mörkbrunt parti. Huvud rundat, upptill kantigt; bröstfötter ljusbruna. Lever på Hypericum perforatum och maculatum. Övervintrar.
Puppa smal, brun, med lång sugrörsslida.

Klicka på bilden för att se en större bild

Aplocera plagiata Allmän taggmätare
910. (Linnaeus, 1758) [Anaitis plagiata (L.)]
På varma marker, gärna nära kusten. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Vr, Me, Hr, Jä. Lokalt allmän, i F sällsynt. Flyger i 2 gen. maj–juli, aug.–sept. Vbr. 30–37 mm.
Ägg långsträckt ovala, plattade med insänkning på överdelen, matt vitaktiga. Läggs enstaka.
Larv ca 25–30 mm, cylindrisk, något avsmalnande framåt med svart utstående sidokant, ljusbrun–chokladbrun med de fyra sista lederna något ljusare; mörkare, ofta svartaktig rygglinje; smal, dubbel, gulaktig sidorygglinje och bred svavelgul, nedtill svart brunt kantad sidolinje; huvud rundat, ljusbrunt. Lever på Hypericum, särskilt perforatum ofta på blommor och omogna frukter. Andra gen. larv övervintrar som liten.
Puppa ljusbrun, ofta med mörkare rödbruna ledgränser och rygglinjer. I tunn spånad på marken.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Aplocera efformata Mindre taggmätare
911. (Guenée, 1857) [Anaitis efformata (Gn.) ]
På torra marker med låg vegetation. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland, Holland, England. S, N, D, men ej i F. S: Sk–Öl. Täml. allmän i sitt utbredningsområde. I N endast 1 fynd. Flyger som hos föreg. art. Vbr. 26–33 mm.
Ägg, larv och puppa mycket lika föreg. arts. Larven övervintrar som ung.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Carsia sororiata Torvmossetaggmätare
912. (Hübner, 1813) [Anaitis paludata (Thnbg.)]
På skogskärr och mossar. S, N,D och F. S: Sk–To, ingen notering Go, Gs, Pi. Täml. allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 20–26 mm.
Ägg nästan glanslösa, ljusgula–brandgula, kortare och mindre plattade än hos Aplocera. Övervintrar.
Larv 18–20 mm, till formen lik Aplocera-larven, rödbrun med mörkare mittrygg, svartaktig rygg- och sidorygglinje samt bred, höggul, nedtill mörkbrunt kantad sidolinje. Sidorygg bakåt flammig av violett och rödbrunt. Lever på Vaccinium oxycoccus, helst blommorna.
Puppa lik Aplocera-puppan, led 10 i framkanten vågig, genom fåra skild från led 9.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Acasis viretata Mossgrön lobmätare
913. (Hübner, 1799) [Lobophora viretata (Hb.)]
I fuktiga skogsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Hs Me, Hr, Jä. Lokal förekomst, täml. sällsynt. Flyger april–juni. Vbr. 21–26 mm.
Larv 18–20 mm, tjock, tvärrynkig, grön, ofta med rödaktig rygglinje samt på led 4–9 med röda, pilformiga eller tregreniga ryggfläckar. Lever på liguster, Viburnum, Cornus, Rhamnus frangula, Sorbus aucuparia, m.fl., särskilt på blommor och omogna frukter. Övervintrar.
Puppa i oval, med jord och växtdelar klädd kokong; gränsande gulbrun–grönaktigt brun, kort och klumpig med korta bakkroppsleder och svart upphöjda vingribbor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Nothocasis sertata Brunbandad lobmätare
914. (Hübner, 1817) [Lobophora sertata (Hb.)]
I lövskogsmarker. Förekomst närmst Norden: Polen–Västtyskland. S och D, ej i N eller F. S: Sk (Söderåsen, flera lokaler). Lokalt täml. allmän, eljest sällsynt. Flyger sept.–okt. Vbr. 26–30 mm.
Äggen övervintrar.
Larv ca 24 mm, framtill och baktill något avsmalnande, gulaktigt grön med ljusare linjer; andhål knappast synliga, blekt gulaktiga; huvud och bröstfötter ljust gulbruna. Lever i sammanspunna årsskott av Acer pseudo-platanus.

Klicka på bilden för att se en större bild

Acasis appensata Trolldruvelobmätare
915. (Eversmann, 1842) [Lobophora appensata (Ev.)]
I lövskog och ängsmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Lettland, Polen–Västtyskland. S, N, F, ej i D. S: Up (Älvkarleby fr. 1938), Nb (bl.a. Kengis fr. 1974), To (Masugnsbyn 1987). Sällsynt, lokalt förekommande. Flyger maj–juni. Vbr. 21–23 mm.
Larv ca 13 mm, baktill tjock, avsmalnande framåt. Huvud litet, rundat, mörkbrunt. Grundfärg grön. Rygglinje rödbrun, ofta tydlig först från led 3; sidorygglinje bred, rödbrun, på led 4–7 trekantigt utvidgad och sammanstötande med rygglinjen, saknas från led 8. Sida och buk gröna, bröstfötter blekt bruna. Lever på Actaea spicata, först i blommor och omogna bär, senare mellan löst sammanspunna blad. Även Veronica longifolia nämns.
Puppa kort och tjock, ljusbrun, på huvud och bakkroppsspets något mörkare. Övervintrar i en spånad i jorden.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.