Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 7 Geometridae
Underfamilj Larentiinae 196 arter
Xanthorhoe munitata Violettbandad fältmätare
954. (Hübner, 1809 [Cidaria munitata (Hb.)]
På öppna marker med ört- och buskvegetation, på fjällhedar. S, N, D och F. S: Sm–To, ingen notering Öl, Go GS. Allmän norrut, i synnerhet i fjälltrakterna, söderut sällsyntare (hittills endast 1 fynd i D. Flyger juni–aug., i fjällen funnen upp till 1 400 m.ö.h. Vbr. 19–26 mm. Typformen från Syd- och Mellaneuropas bergstrakter är större och ljusare än den nordliga, täml. varierande lokalformen arcticaria.
Ägg föga glänsande, ljusgult–rostfärgat med svagt nät av låga ribbor.
Larv 20–25 mm, täml. kort och tjock med något utstående sidokant; ljusgrön med dubbel ljus rygglinje, delad av ett mörkgrönt band; sidorygglinje ljus, liksom den breda sidolinjen. Lever på örter som Alchemilla, Geranium, Galium, m.fl. Övervintrar halvvuxen.
Puppa glänsande mörkbrun med främre partier finrynkiga och med släta vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe annotinata Skogsfältmätare
955. (Zetterstedt, 1839) [Cidaria annotinata (Zett.)]
Allmän norrut ända upp i fjällbjörkskog (1 000 m.ö.h.), söderut mer sällsynt. Flyger i skymningen (), maj–juli. Vbr. 20–30 mm.
Ägg glänsande, orangegult med polygonalt nätverk av ribbor.
Larv 20–33 mm, något plattad, grå–rödaktigt mörkbrun med de mellersta lederna upptill i bakre hälften vit- eller vitrödaktiga och tecknade med svarta fyrkantiga fläckar, som bildar - eller -formiga figurer. Sidolinje gråvit, huvud gulbrunt, svartmarmorerat. Lever på Vaccinium, Polygonum, m.fl. Övervintrar
Puppa glänsande brun–brunsvart.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe fluctuata Svartbältad fältmätare
956. (Linnaeus, 1758) [Cidaria fluctuata (L.)]
I skogs- och ängsmarker, trädgårdar och på fjällhedar som föreg. art. S, N, D och F. S:Sk–To, ingen notering Pi. Allmän. Flyger i 2 gen. april–juni, juli–sept., norrut i en gen. juni–aug. Vbr. 20–28 mm. Mycket varierande art.
Ägg ljusgult med insjunken övre bredsida och plattryggade ribbor.
Larv 20–25 mm, brun, grågrön eller grön–vitgrön med mörkare, ljuskantad, på led 4–8 vid framkanten fläcklikt förmörkad rygglinje; dessa fläckar bildar centrum i ljusa, rutformiga teckningar; sidorygglinje dubbel, ljus; sidolinje bred, ljus, upptill mörkkantad. Lever på cruciferer och krasse.
Puppa lik munitata-puppan, brun–brunsvart. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe spadicearia Brunröd fältmätare
957. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria spadicearia (D& S)]
I gles skogsmark, ängar och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–To. Allmän. Flyger maj–juli, söderut en andra gen. i aug. Vbr. 19–24 mm. Mycket varierande art.
Ägg citrongult med insänkt översida och med nät av välmarkerade ribbor.
Larv 18–20 mm, ockragul med utbredda svartbruna teckningar; rygglinje från led 2 mörk, på led 4–9 fläcklikt utvidgad vid framkanten och mitten; från mittfläcken utgår ibland mörka snedstreck framåt, vilka tills. med en trekantig, ljus fläck i bakkanten av led 4–8 bildar en rad
-formade fläckar. Sidorygglinje ljus, upptill brunkantad; sidolinje bred, ockragul, upptill brett brunkantad; huvud gulbrunt, brunstänkt samt med svartbruna, vitkantade sidoband. Lever på olika örter och Vaccinium myrtillus. Andra gen. larv övervintrar.
Puppa nötbrun, glänsande med främre partier fint rynkiga. Norrut med en gen. övervintrar puppan.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe montanata Backfältmätare
958. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria montanata (D &S)]
I lövskogsmarker, på ängar, i trädgårdar, m.m. S, N, D och F. S: Sk–To. Allmän. Flyger juni–juli. Vbr. 24–31 mm. Varierar med ett flertal ab.
Ägg svavelgult–brandgult med svagt markerat ribbnät.
Larv 22–27 mm, grågul med ockrafärgade sidorygg- och sidolinjer, den senare bred; sidoryggen på led 1–8 mörkbrun; mitt på lederna, särskilt 6–8, är den svartbruna rygglinjen utvidgad och bildar ibland X-formiga figurer tillsammans med svartbruna ryggvårtor; huvud brunmelerat med två ljusa längdstreck. Lever på olika örter som Plantago, Galium, Primula, m.fl. Övervintrar halvvuxen och förpuppar sig som föreg. i markbetäckningen i tunn spånad.
Puppa glänsande ljusbrun med mörkare ledgränser på bakkroppen.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe biriviata Springkornsfältmätare
959. (Borkhausen, 1794) [Cidaria biriviata (Bkh.)]
På företrädesvis fuktiga ställen i lövskog. S, N, D och F. S: Sk–Me, ingen notering GS, Ds, Hs. Lokalt täml. allmän. Flyger i 2 gen. april–juni, juli–aug. Vbr. 20–25 mm.
Larv 22–25 mm, ljust grön, senare grå eller brunaktig med svartaktig, vitkantad rygglinje, vilken på led 4–8 är upplöst i smala, rombiska fläckar. Den bakre av fläckarna står ofta i en mörk zon och omgiven av fyra vita ryggvårtor. Sidorygglinje vitaktig, sidolinje bred, vitgul med svarta andhål. Lever på Impatiens.
Puppa svartbrun med i en skarp spets utdragen cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe ferrugata Roströd fältmätare
960. (Clerck, 1759) [Cidaria ferrugata (Cl.)]
På alla typer av mark. S, N, D och F. S: Sk–To. Allmän. Flyger maj–sept. i 2 gen. Vbr. 19–24 mm.
Förstadier mycket lika dem hos 957 spadicearia, men larven vanl. ljusare, särskilt på ryggen av de sista lederna. De rombiska eller -formade ryggfläckarna är oftast tydliga. Lever på örter som Glechoma, Galium, Minuartia samt på t.ex. Daucus carota. Puppa rödbrun. Arten övervintrar oftast som puppa.

Klicka på bilden för att se en större bild

Xanthorhoe abrasaria Lapsk fältmätare
961. (Herrich-Schäffer, 1856) [Cidaria abrasaria (HS)]
Längs skogskanter vid myrar eller på hedartade marker, från barrskogsreg. upp till 600 m.ö.h. Föredrar mager biotop dominerad av Betula nana och Empetrum. Holarktisk art utbredd Nordamerika–n. Sibirien–n. Ryssland samt i Nordens fjällreg. S, N och F. S: Jä–To, ingen notering Ån. Lokalt ofta täml. allmän. Flyger juli, särskilt om kvällar och nätter men även under molniga dagar. Vbr. 21–25 mm Varierar mycket litet.
Larven lever på Galium palustre och uliginosum. Övervintrar som ung, stundom flera ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe designata Svartkantad fältmätare
962. (Hufnagel, 1767)
På fuktiga skogsmarker och mossar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS, Vb, Pi. Täml. sällsynt, söderut dock mer allmän. Flyger maj–aug., söderut i 2 gen. Vbr. 18–24 mm.
Ägg orangegult, kort äggformat, glänsande med polygonalt ribbnät.
Larv 20–24 mm, rödaktigt brungrå med mörkgrå rygglinje, vitgult kantad. Rygglinjen är otydlig på de tre första lederna, övergår sedan i en rad ljusa, trekantiga teckningar, vilka är tydligast på de mellersta lederna. Sidorygglinje smal, gulaktig, ofta otydlig; sidolinje bred, mörkgrå, undertill vitgult kantad; huvud rundat, gulaktigt med mörkbruna fläckar. Lever på crusiferer som Brassica napus, Raphanus och Erysimum.
Puppa starkt glänsande, mörkbrun med antennslidor och vingslidornas ytterkant ljusare. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Orthonama obstipata Vandrarfältmätare
963. (Fabricius, 1794) [Nycterosea obstipata (F.), Xanthorhoe o. (F.), Cidaria o. (F.), C.fluviata (Hb.)]
Migrerande art. Anträffad närmast Norden: Lettland, Polen–Västtyskland, Holland, England. S, D och F, ej anträffad i N. S: Sk, Ha, Öl, Up, 30 ex. 1987, varav 5 i Up. Tidigare endast ett fåtal fynd. Flyger i Mellan- och Sydeuropa med 3 gen. mars–nov., i Norden huvudsakligen tagen sept.–nov. Vbr. 17–20 mm.
Larv ca 20 mm. Form och teckning mycket lik föreg. arts, grundfärg varierar från grön till grå-, gul- eller mörkbrun. Lever i Mellan–Sydeuropa på Convolvulus, Alyssum, Polygonum persicaria, Senecio vulgaris, Galium, Rumex, m.fl. Förpuppning i en ljus spånad mellan sammanspunna, torra blad.
Puppa smal, brun med grönaktiga vingslidor. I det egentl. utbredningsomr. övervintrar puppan hos andra gen.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Xanthorhoe quadrifasiata Fyrbandad fältmätare
964. (Clerck, 1759) [Cidaria quadrifasiata (Cl.)]
I öppna, ljusa skogar, i skogsbryn. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering Hr. Täml. allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 22–30 mm. Varierar i teckningen (se bild).
Ägg citrongult, i övr. mycket likt ägget hos 958 montanata.
Larv 25–27 mm, gröngrå–gråbrun med svartaktig, avbruten, ljuskantad rygglinje och vitaktig, upptill svartkantad sidorygglinje; led 6–8 med liknande ryggteckning som hos 956 fluctuata; sidolinje bred, vitgulaktig, upptill mörkkantad. Lever på olika örter som t.ex. Lamium album samt på Vaccinium. Övervintrar som halvvuxen.
Puppa glänsande, gulaktigt rödbrun. Inom gles spånad i marktäcket.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Orthnama vittata Tvåbandad fältmätare
965. (Borkhausen, 1794) [Xanthorhoe lignata (Hb.), Orthonama lignata (Hb.), Cidaria lignata (Hb)]
Företrädesvis på kärr- och sumpmarker, i fuktiga skogar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS, Ås, Ly, Pi, Lu. Lokalt täml. allmän. Flyger maj–sept. i 2 gen., norrut 1 gen. Vbr. 20–23 mm.
Ägg gulaktigt med ovan grund intryckning, tätt besatt med små grunda gropar.
Larv 20–22 mm, gulgrön, grön eller ljust rödaktig med mörkare, vid ledgränserna till en liten rombisk fläck utvidgad rygglinje; sidolygglinje ljus, fint mörkkantad, sidolinje blekt rödaktig. Lever på Galium palustre, Menyanthes o.a. kärrväxter Övervintrar.
Puppa kort, glänsande, ovan mörkbrun och med grönaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Colostygia aptata Grönvit fältmätare
966. (Hübner, 1813) [Cidaria aptata (Hb.)]
På torra busk- och gräsmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Lettland, Polen och Västtyskland. S och F, ej i N eller D. S: Vs, Hs, Me och Ån. Mycket begränsad förekomst n. Hs–Ån. Ofta allmän inom lokalerna. S.v. F täml. allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 22–25 mm.
Larven lever på bl.a. Galium album. Övervintrar som ung. Övriga förstadier föga kända.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Colostygia pectinataria Grönaktig fältmätare
967. (Knoch, 1781) [Cidaria pectinataria (Knoch), Cidaria viridaria (F.)]
I skogs- och ängsmarker, i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Ås. Allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 20–27 mm.
Ägg rostbrunt–rödaktigt, mattglänsande.
Larv 15–19 mm, något plattad med litet huvud och svartaktiga prickvårtor. Grundfärg smutsigt olivbrun med led 9–10 sljusast; de fem mellersta lederna ibland med spetsformade, mörka ryggfläckar; sidokant gulaktig, på ömse sidor mörkkantad; buk svagt rödtonad med rödaktig mittlinje. Lever på olika örter som t.ex. Galium samt någon gång på Salix. Övervintrar nästan fullvuxen.
Puppa glänsande gulbrun–svartbrun med bakkroppens ledgränser ljusare.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Colostygia olivata Mossgrön fältmätare
968. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria olivata (D & S)]
På lövskogsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Jä, ingen notering Bo, Hs, Me. Täml. sällsynt. Flyger, även om aftonen, juli–aug. Vbr. 22–27 mm. Mycket lik 966 aptata men med bl.a. mer gulaktigt mossgröna framv.
Ägg glänsande laxrött med grunt gropformiga, polygonala fasetter.
Larv ca 20 mm, kort, tjock, avsmalnande åt båda ändar, rynkig med tydligt markerade ledgränser; grundfärg ljust ockragul, stänkt med mörkare brunt; rygglinje mörkbrun, på led 4–9 uppdelad i en framkantsfläck på varje led; sidorygg- och sidolinje mörkbruna; mittlederna på ryggen ofta med -liknande, bruna fläckar; huvud matt brunaktigt med mörkare stänk. Lever på Galium. Övervintrar som ung.
Puppa rödaktigt brun med mörkare bakkropp.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Colostygia turbata Mörkbrämad fältmätare
969. (Hübner, 1799) [Colostygia lineolata (F.), Cidaria turbata (Hb.)]
På fjällmarker vid rinnande vatten, där komb. högväxta viden och rel. högväxt fjällbjörkskog finns. S, N och F. S: To. Uppträder i Norden som ssp. fuscolimbata, typf. från Alperna och Pyrenéerna. Jämna år lokalt allmän (Kiruna–Jukkasjärvi), i N och F lokal förekomst, sällsynt. Flyger om kvällar och nätter juni–juli. Vbr. 24–28 mm.
Ägg (typf.) långsträckt ovalt, rosenrött.
Larven (fuscolimbata) lever på Galium palustre och övervintrar halvvuxen.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma didymata Tvillingsfläckad fältmätare
970. (Linnaeus, 1758) [Colostygia didymata (L.), Cidaria didymata (L.)]
I skogsmarker. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering GS, Hr, Jä, Ly, Pi. Allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 19()–25() mm. Mycket varierande art. Framv. hos brungrå, hos vitgrå.
Ägg glänsande, finpunkterat, gröngult med svaga bruna fläckar. Övervintrar.
Larv 20–25 mm, mörkgrön med mörkare rygglinje; dubbla, otydliga, vitgröna sidorygglinjer och bred, vit, nedtill mörkskuggad sidolinje; andhål ljust ockragula, huvud gulgrönt med gråbruna stänk. Lever på örter som Anthriscus, Veronica, Primula och Lathyrus, särskilt på blommorna, samt på blåbärsris.
Puppa inom tät spånad i markbetäckningen, glänsande mossgrön med mörkgröna vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma parallelolineata Parallellinjerad fältmätare
971. (Retzius, 1783) [Colostygia parallelolineata (Retz.), Cidaria parallelolineata (Retz.), Cidaria vespertaria (Bkh.)]
I lövskogsmarker, buskmarker och öppna ängar. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Hr, Jä. Täml. allmän. Flyger aug.–okt. Vbr. 22–28 mm.
Ägg täml. glänsande, gulgrått eller gulgrönt med punkterade sidor. Övervintrar.
Larv ca 25 mm, mycket lik föreg. arts. Lever på Taraxacum, Galium, Leontodon, m.fl. örter samt på slån.
Puppa i jordkokong, mycket lik föreg. arts men grövre punkterad.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lampropteryx suffumata
Trekantsfläckad fältmätare

972. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria suffumata (D & S)]
I fuktiga lövskogsmarker. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS och Pi. Allmän, dock mindre allmän norrut. Flyger april–början juli. Vbr. 22–30 mm. Varierar med ett flertal ab.
Ägg mörkgult, nästan glanslöst med täml. lågt ribbnät.
Larv 20–26 mm, något plattad, ockrafärgad; sidolinje täml. bred, gulaktig, mitt på lederna försvinnande; andhål tjockt svartkantade. Lever på Galium.
Puppa brun med punkterade bakkroppsleder, inspunnen i marktäcket. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

Lampropteryx otregiata Skogskärrfältmätare
973. (Metcalfe, 1917) [Lampropteryx minna (Butler sensu Opheim, 1972), Cidaria otregiata (Metc.)]
I fuktiga skogsmarker, på skogsmossar. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland. S, N och F, ej i D. S; Sk–Vb, ingen notering Öl, Go, GS, Bo. Lokal förekomst, täml. sällsynt. Flyger juni–juli, även om kvällar. Vbr. 21–26 mm.
Larv lik föreg. arts. Lever på Galium palustre.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Psychophora sabinii Polarfältmätare
974. (Kirby, 1824) [Cidaria sabinii (Kirb.)]
På karga och mycket steniga fjällmarker, i allmänhet mellan 1 000 och 1 500 m.ö.h. S, N och F. S: Lu, To. Uppträder i S som ssp. frigidaria Gn. Holarktisk art, typformen från bl.a. Grönland och Alaska. Lokalt ej sällsynt. Flyger juli och kan påträffas när som helst under dygnet. Vbr. 22–29 mm.
Larvens naturliga näringsväxt ej känd. Vid kläckningsförsök har larven kunnat fodras med blåbär. Den övervintrar som ung.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.