Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 8 Geometridae
Underfamilj Larentiinae 196 arter
Entephria polata Högnordisk fältmätare
975. (Duponchel, 1831) [Cidaria polata (Dup.)]
På lägre belägna fjällhedar i eller ovan trädgrnsen upp till ca 750 m.ö.h. Holarktisk art utbredd Nordamerika–Grönland–n. Ryssland. S, N och F. S: Ly, Pi, Lu, To. Allmän i sitt utbredningsområde. Flyger helst lugna kvällar och nätter men även under molninga dagar. Flygtid oftast hela juli; vilar gärna i snår med Betula nana och Empetrum i kanter av stengrusplatåer. Typformen beskriven från ”Lappland”, dvs. n. Fennoskandien. Mycket variabel art. Vbr. 23–29 mm.
Larven lever på Betula nana Övervintrar som ung.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Entephria byssata Sidenglänsande fältmätare
976. (Aurivillius, 1891) [Cidaria byssata (Auriv.)]
På blockrika marker på en nivå mellan polata och sabinii, i enstaka fall över 1 000-metersnivån. Holarktisk art med utbredningsområde Kamtjatka–n. Sibirien–n.Fennoskandien–Grönland. S, N och F. S: Pi, Lu, To. Lokalt allmän i sitt utbredningsområde. Flyger oftast dygnet runt (se föreg. art) och vilar gärna på stenar. Flygtid juli. Varierande art. Vbr. 24–30 mm.
Larvens näringsväxt ej känd. Unga larver har vid försök ätit av mjuka videblad. Övervintrar som ung.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Entephria flavicinctata Gullbräckefältmätare
977. (Hübner, 1813)
På fjällsluttningar intill fuktiga klippor och hällar med larvens näringsväxt. Förekomst närmst Norden: n. Ryssland, Polen, Västtyskland, Skottland. S, N och F. S: To (ett fåtal ex. vid Torneträsk sedan 1960). Flyger juli. Vbr. 27–31 mm.
Larv ca 18 mm, smutsgrön. På varje led med en trekantig, framåt spetsig, rosenröd fläck, mörkbrunt kantad. Huvud gulgrönt. Lever i Norden på Saxifraga aizoides. Litt. nämner även bl.a. Salix och Sedum. Övervintrar som ung.
Puppa grönbrun.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Entephria nobiliaria Blågrå fältmätare
978. (Herrich-Schäffer, 1852) [Cidaria nobiliaria (H-S)]
På fjällmarker utefter fuktiga klippstup med Saxifraga, dels ovan trädgränsen i rasbranter, dels längs jokkar nere i björkskogsregionen. Förekomst närmast Norden: n. Ryssland, Polen, Västtyskland, Alperna. S, N och F. S: Hr, Jä, Ly, Lu, To. Lokalt täml. allmän, i F mer sällsynt. Flyger juli om kvällen och natten, i Fennoskandien som ssp. borearia Ptr. Typformen från Alperna. Vbr. 26–33 mm.
Larv ca 20 mm, blekt olivgrön–purpurbrun, lik följ. arts, men tjockare och med mer inknipta ledgränser; sidokant vitfläckig, huvud litet, mörkare än ryggen. Lever på Saxifraga oppositifolia. Övervintrar som ung.
Puppa lik följ. arts med brun rygglinje.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Entephria caesiata Allmän blåbärsfältmätare
979. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria caesiata (D & S)]
På blåbärsmarker, särskilt i bergs- och skogstrakter. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Bl, Go, GS. Söderut lokal och täml. sällsynt, norrut allmän ända upp till trädgränsen. Flyger juli–aug. Vbr. 26–34 mm.
Ägg orangefärgat, föga glänsande med rundade, 5–7-sidiga, punkterade fält.
Larv ca 25 mm, täml. slank, grön, ibland grönbrun eller rödaktig; med rödbrun rygglinje, vitkantad vid bakre delen av led 5–9 och rödbrun sidorygglinje; led 3–11 med vinkelformad, rödaktig ryggfläck; sidolinje vit eller ljusgul, huvud grönt, vanl. starkt rödstänkt. Lever på Vaccinium myrtillus och uliginosum, Salix, Betula nana och Sorbus. Övervintrar.
Puppa i lätt spånad, glänsande grönaktig med brunaktigt grön bakkropp.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Pareulype berberata Berberisfältmätare
980. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Coenotephria berberata (D & S) ]
I backar, skogsbryn med Berberis. Förekomst närmast Norden: Ryssland, Lettland, Litauen, Polen–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Bl (en del fynd sedan 1949 samt på en lokal vid Listerhuvud 1981–82). Lokalt förekommande, i allmänhet sällsynt. Flyger i 2 gen. maj–aug.
Larv ca 20 mm tjock, åt bägge håll avsmalnande, med på led 4–6 vita vårtpar och svarta tvärvalkar, framtill förbundna med ett vitt tvärstreck. Övriga vårtor vita på svarta fläckar. Grundfärg ljust–mörkt brun eller grå. Rygglinje smal, mörkgrå, otydlig, kantad på fjärde till sjunde leden framtill med en vitaktig liten fläck, därefter fortlöpande vitkantad; smal, svart sidorygglinje, dubbel, gulaktigt vit sidolinje, upptill och nedtill svartkantad; huvud upptill rundat, gulaktigt, stänkt med svartbrunt. Lever på Berberis vulgaris.
Puppa tjock, gulbrun, glänsande, tunnhudad. Övervintrar i markbetäckningen mellan sammanspunna blad (se bild).

Klicka på bilden för att se en större bild

 

 

Perizoma sagittata Piltecknad fältmätare
981. (Frabricius, 1787) [Coenotephria sagittata (F.), Cidaria sagittata (F.)]
I fuktiga skogsgläntor, på mossar och ängsmarker samt marker vid kusten. S, D och F, ej i N. S: Sk–Gä, ingen notering GS, Ög, Bo, Vs,Vr. Täml. sällsynt, lokal förekomst. Flyger juni–juli. Vbr, 22–29 mm.
Ägg färgrikt opaliserande, vid äggläggningen gult.
Larv 12–15 mm, kort och tjock med utstående sidokant, knknipta ledgränser och litet, indraget huvud. Grundfärg ljusgrön med mörkgröna tvärvalkar på ryggen av led 4–9 och ljust rödaktig, nedtill mörkkantad, av vitaktigt avbruten sidolinje; huvud grön- eller brunaktigt. Lever på blommor och omogna frön av Thalictrum.
Puppa i trång kokong i jorden, kort och tjock, grönaktig. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Anticlea derivata Rosenfältmätare
982. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Coenotephria derivata (D & S), Cidaria derivata (D & S), Cidaria nigrofasciaria (Goeze)]
I skogsbryn och trädgårdar, oftast nära kusten. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS, Vr, Dr. Täml. allmän. Flyger april–juni. Vbr. 25–32 mm.
Larv ca 22 mm, smal blekgrön. Rygglinje mörkröd, bred på de första lederna men tvärt försvinnande på led 3, återkommande på led 5–6 som små röda fläckar och fortsätter från led 9 med en röd fläck. Fr.o.m. led 10 återkommer rygglinjen men ofta avbruten. Sidorygglinje och sidolinje saknas eller är mycket svaga. Vårtor mycket små, gulgröna. Lever på Rosa, både odlade och vilda former.
Puppa i sätt spånad på marken eller i mossa, smal, brun med gröna vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Catarhoe cuculata Kapuschongfältmätare
983. (Hufnagel, 1767) [Euphyia cuculata (Hufn.), Cidaria cuculata (Hufn.)]
I skogsbryn och torra marker vid eller nära kusten. S, N, D och F. S: Sk–Gä. Täml. allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 23–28 mm.
Ägg ljusgult.
Larv 20–25 mm, slank, gröngul med brett, svartgrönt sidoryggband och mörkgrön buk med tre smala, gulvita linjer; huvud grönt med svartfläckiga sidor. Lever på Galium, särskilt verum, helst på blommer och omogna frön.
Puppa kort och tjock i vanl. tunn, seg kokong, rödbrun med mycket breda, mörkbruna–grönaktiga vingslidor. Övervintrar, stundom 2 ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Catarhoe rubidata Rödbandad fältmätare
984. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Euphyia rubidata (D & S), Cidaria rubidata (D & S)]
I skogar och skogsbryn ofta nära kusten. S, N, D och F. S: Sk–Vs, ingen notering Ha, GS, Vg, Bo, Ds, Nä. Lokal förekomst, sällsynt. Flyger juni–juli. Vbr. 22–28 mm.
Ägg gulaktigt, glänsande.
Larv ca 25 mm, rödgrå eller brunaktig med svartbrun rygglinje på led 1–3 och 9–12 samt rombiska eller vinkelformade, ljusa, mörkkantade och mörkkärnade ryggläckar på led 4–8; sidorygglinje gulaktig, mörkkantad, sidolinje bred, gulaktig, upptill mörkkantad. Lever på Galium verum och mollugo, även på Asperula odorata.
Puppa mycket lik föreg. arts. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Euphyia unangulata Vinklad fältmätare
985. (Haworth, 1809) [Cidaria unangulata (Hw.)]
I skogsgläntor och skogsbryn, på marker med låg vegetation längs kuster. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering Bo, Hr, Vb. Täml. allmän. Flyger slutet maj–slutet aug. Vbr. 23–27 mm.
Larv ca 25 mm, blekbrun–brungrå med ljusare, mörktecknad buk och otydlig, mörkare rygglinje; led 4–8 i framkanten med kort, tjock, framtill av vitaktig fläck begränsad ryggfläck; sidorygglinje ljus, sidolinje gulaktig; huvud brunt, svartfläckigt. Lever på Stellaria, Minuartia o.a. nejlikväxter.
Puppa i tunn kokong på eller i jorden, ljusbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Euphyia biangulata Tvåspetsad fältmätare
986. (Haworth, 1809) [Euphyia picata (Hb.), Cidaria picata (Hb.)]
I något fuktigare skogsmarker än föreg. S, D och F, ej i N. S: Sk, Bl, Ha, Sm, Öl, Bo. Allmän, i F dock sällsynt och lokal. Flyger juni–aug. Vbr. 25–31 mm.
Ägg mattglänsande, vitgult.
Larv 25–28 mm, med likartat utseende som föreg. arts. Lever på Stellaria media samt på andra Stellaria-arter m.fl. nejlikväxter.
Puppa ljust rödbrun med spetsig ändtagg. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Spargania luctuata Sörjande fältmätare
987. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Euphyia luctuata (D & S), Cidaria luctuata (D & S)]
I skogsbryn, gläntor och på hyggesplatser. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS, Bo. Söderut täml. sällsynt, norrut mer allmän. Flyger, även i skymningen, med 2 gen. maj–början sept., norrut en gen. juni–juli. Vbr. 23–29 mm. Varierande art.
Ägg matt, grågult.
Larv ca 25 mm, täml. tjock, framåt avsmalnande, gröngul–gulbrun–rostbrun med mörkbrun rygglinje; på led 1–3 och 9–12 samt 7–8 sammanhängande, rutformiga ryggfläckar; sidorygglinje på led 4–12 mörkbrun, slingrande; sidolinje gulaktig, otydlig; huvud gulaktigt, brunfläckigt. Lever på Epilobium.
Puppa i lätt spånad, glänande mörkbrun med främre partier rynkiga. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Costaconvexa polygrammata
Mångstreckad fältmätare

988. (Borkhausen, 1794) [Euphyia polygrammata (Bkh.), Cidaria polygrammata (Bkh.)]
På fuktiga ängsmarker och mossar. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland, Holland, England. S, D och F, ej påträffad i Nö S: Sk (några få lokaler) samt tagen i Sm. Lokalt förekommande, sällsynt. Flyger med 2 gen. maj–aug., uppträder även som migrant. Vbr. 20–23 mm.
Ägg runt, i början ljusgult, sedan rödaktigt.
Larv ca 24 mm, rödgrå med mörkare, ljuskantad rygglinje, som på de mellersta lederna är upplöst i punkter; sidorygglinje ljus, otydlig, upptill med mörka fläckar i ledgränserna; sidolinje bred, ljus, upptill mörkt kantad. Lever på Galium.
Puppa i lös spånad, nötbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ecliptopera capitata Gulryggig fältmätare
989. (Herrich-Schäffer, 1839) [Euphyia capitata (H-S), Cidaria capitata (H-S)]
I ljusa skogsmarker, gärna något fuktiga. S, N, D och F. S: Sk–Dr, ingen notering Bl, Sm, Öl, Go, GS, Ds. Lokal förekomst, sällsynt. Flyger juni–juli. Vbr. 22–27 mm.
Larv 25–28 mm, cylindrisk, mycket slank, grön med fin, mörkare rygglinje och vitaktig sidolinje; andhål på led 4–8 rödbrunt infattade, bakre andhålsvårtan på led 4–7 i rödbrun fläck, buk- och analfötter med rödbrunt, på analfötterna vitkantat streck; huvud gröngult med brett, rödbrunt streck på sidan och vinkelformad, rödbrun pannfläck. Lever på Impatiens.
Puppa i gles spånad bland växtavfall, rödaktigt brun med svarta teckningar. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Camptogramma bilineata Gulvingad fältmätare
990. (Linnaeus, 1758) [Euphyia bilineata (L.), Cidaria bilineata (L.)]
I skogsbryn och på buskmarker med låg undervegetation. S, N, D och F. S; Sk–Nb, ingen notering Hr, Jä. Allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 21–28 mm.
Ägg gulvitt, matt, grovpunkterat.
Larv ca 20 mm, täml. kort och tjock med markerade ledgränser, grön eller rödgrå med mörkare, i ledernas mitt ofta förtjockad rygglinje samt gulvita sidorygg- och sidolinjer; huvud gröngrått–brunaktigt, mörkstänkt. Lever på gräs, Rumex, Galium, m.fl örter. Övervintrar som ung.
Puppa i jorden, rödbrun.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ecliptopera silaceata Gråryggig fältmätare
991. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Euphyia silaceata (D & S), Cidaria silaceata (D & S)]
I både barr- och lövskog. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Pi. Täml. allmän. Flyger maj–aug., söderut i 2 gen. Vbr. 24–30 mm.
Ägg svagt glänsande, gulgrått med täta, sammanflytande ljust brunröda fläckar.
Larv 25–30 mm, mycket lik larven hos 989 capitata men rygglinjen ofta med en liten röd prick i bakkanten av led 4–9, led 10–12 med gemensam, stor, vinkelformad, rödaktig ryggfläck. Lever på Epilobium, Impatiens och Circaea.
Puppa (se bild) i spånad som hos capitata, ljust grönbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Electrophaes corylata Hasselfältmätare
992. (Thunberg, 1792) [Euphyia corylata (Thnbg.), Cidaria corylata (Thnbg.)]
I skogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering Me, Hr. Allmän. Flyger maj–juli. Vbr. 21–30 mm.
Ägg glatt, gulvitt–grönaktigt, halvgenomskinligt.
Larv mycket smal med ofta otydlig gulaktig sidorygglinje, rygg med röda, smala mittfläckar, särskilt på de främsta och sista lederna; analplåt spetsigt utdragen, nående utanför analfötterna; hjässa två-spetsig, huvudets sidor rödbruna. Lever på björk, rönn, lind, slån, hassel o.a. lövträd.
Puppa mellan hopspunna blad, mattglänsande, gröngul–gulbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Mesoleuca albicillata Hallonfältmätare
993. (Linnaeus, 1758) [Cidaria albicillata (L.)]
I skogsgläntor, skogsbryn och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Vb, ingen notering GS, Hr. Täml. allmän. Flyger maj–juli. Vbr. 27–33 mm.
Ägg ljusgrönt.
Larv 30–35 mm, lång och slank, grön med trekantig, röd, mörkkantad ryggfläck i bakkanten av led 3–9 och gul sidolinje, ofta rödkantad upptill på de främsta och bakersta lederna; huvud gulgrönt med rödbruna stänk i 4 längsband. Lever på Rubus.
Puppa slank, glänsande, mörkbrun med främre partier grovt rynkiga. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

Rheumaptera hastata Vitbandad björkfältmätare
994. (Linnaeus, 1758) [Eulype hastata (L.), Cidaria hastata (L.)]
I fuktiga skogar och på mossmarker med björk. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Bo, Ds. Täml. sällsynt, norrut dock mer allmän. Flyger maj–juli, liksom följande art även om dagen. Vbr. 27–32 mm.
Ägg gulaktigt, något genomskinligt, täml. starkt glänsande.
Larv 20–25 mm, täml. tjock, brunaktig–svart ibland grönskiftande, rygg- och sidorygglinje smala, gulaktiga, den förra dubbel; bred sidolinje, ockragul–rödgul, vanl. upplöst i fläckar på de mellersta lederna; buk ljusare än ryggen med gula fläckar; huvud kastanjebrunt–svart. Helsvart larvform utan teckningar förekommer. Lever huvudsakligen på björk men även på Ribes rubrum, Vaccinium och Myrica.
Puppa rödbrun med främre partier finrynkiga. Övervintrar på marken mellan sammanspunna löv.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Rheumaptera subhastata
Vitbandad blåbärsfältmätare

995. (Nolcken, 1870) [Eulype subhastata (Nolck.), Cidaria subhastata (Nolck.)]
På fuktiga skogsmarker och mossar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Bl, Ha, Sm, Öl, Go, GS, Bo, Ds, Sö. Sällsynt söderut, norrut mer allmän. Flyger, även om dagen, maj–aug. Vbr. 21–28 mm. Varierande art med ett flertal ab. Mycket lik följ. art.
Ägg mycket likt föreg. arts.
Larv 18–20 mm, som hos hastata, ibland ljusare brun och med mörkare sidorygg. Lever på Vaccinium myrtillus och uliginosum men även på Salix, björk och Ribes.
Puppa mycket lik föreg. arts, ibland svartbrun med ljusare ledgränser på bakkroppen.
Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Epirrhoe tristata Dyster fältmätare
996. (Linnaeus, 1758) [Cidaria tristata (L.)]
På ängs- och mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ås. Lokalt allmän, norrut mindre allmän. Flyger, även om dagen, maj–aug., söderut i 2 gen. Vbr. 20–25 mm.
Ägg mörkgult med fint och tätt punkterade sidor.
Larv 20–25 mm, rödbrun med smal svartaktig rygglinje och gulaktig, smal, mörkkantad sidorygglinje, båda otydliga på mellersta lederna; sidolinje bred, gulaktig, upptill mörkkantad¸huvud ljusbrunt med svartaktigt sidoband. Lever på Galium.
Puppa gulbrun, i gles spånad i markbetäckningen. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Epirrhoe pupillata Thunbergs fältmätare
997. (Thunberg, 1792) [Cidaria pupillata (Thnbg.)]
På torra busk- och ängsmarker, gärna på kalkgrund. S, N, D och F. S: Ög, Nä, Sö, Up, Vs och Gä. Lokalt allmän inom utbredningsomr. Flyger juni–aug. Vbr. 20–24 mm.
Ägg gulvitt.
Larv ca 20 mm, ljust gråbrun, ibland med svagt rödaktig ton; rygglinje brun, på sista lederna brunsvart, på led 4–9 utvidgad till en spolformig fläck i ledgränserna och avbruten av brun, vinkelformad ryggfläck; sidolinje vitaktig, brunkantad med de rostbruna andhålen i överkanten; huvud grågult med brunkantad panna och brunt sidostreck. Lever på Galium.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Epirrhoe tartuensis Estnisk fältmätare
998. (Möls, 1965)
På våta ängs- och buskmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Lettland. F, ej i S, N eller D. Påträffad i Helsingforstrakten 1966 (konstaterat 1973), senare tagen 1973–75 (hangö udd) samt 1980 vid Ekenäs (Tammisaari), samtliga 10-tal fynd i s.v. F mittemot Estlands n.v. kust. Flyger juni–juli. Vbr. 24–26 mm.
Larven lever på Galium, särskilt mollugo, vilken växer rikligt vid artens lokaler (Estland).
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.