Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 14

Geometridae
Underfamilj Ennominae 90 arter
Ennomos fuscantaria Violettbrun flikmätare
1105. (Haworth, 1809)
I fuktiga lövskogsmarker, i buskmarker samt i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS, Vr, Dr. Allmän söderut, sällsyntare i norr. I N och F sällsynt. Flyger aug.–okt. Vbr. 35–42 mm.
Ägg tegelstensformat med rundade kanter, blekgrönt–violettgrått. Övervintrar.
Larv 35–40 mm, täml. slank, gulgrön –grön–gröngrå–gråröd, på led 11 två små ryggvårtor, i övrigt slät med gul–grönaktiga sidorygg- och sidolinjer; ibland med rostsvartbruna teckningar eller låga knölar, t.ex. ett tvärband av ryggvårtor på led 2, tvärvalk på ryggen av led 5 och 8 samt mindre sådan på led 7 och 11; sidovårtor på led 4–6 och bukvalk på led 6. Lever på ask samt på liguster. Förpuppning i slätt spånad, vanl. mellan blad.
Puppa matt, grönaktig med främre partier knottriga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ennomos erosaria Ekflikmätare
1106. (Denis & Schiffermüller, 1775)
I glesa lövskogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS. Allmän. I F sällsynt. Flyger juli–början okt. Vbr. 30–40 mm.
Ägg som hos föreg. art, rödbrunt. Övervintrar.
Larv 35–45 mm, ljust grå eller barkbrun med ryggen på led 4–7(–8) gråviolett och med vanl. rödbruna tvärvalkar på ryggen av led 2, 5 och 8; förstorade rödbruna sidovårtor på led 2 och 6 samt två rödbruna vårtor på ryggen av led 11. Lever huvudsakl. på ek men även på bok, lind, björk, m.fl. Förpuppning som hos föreg. art.
Puppa gulgrön–gulbrun med främre partier rynkiga och med fyra bakåtriktade tornar på led 8 och 9.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ennomos alniaria Alflikmätare
1107. (Linnaeus, 1758)
I skogs- och buskmarker, på mossmarker och i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Vb, ingen notering GS, Hr, Jä, Ån. Allmän. Flyger aug.–början okt. Vbr. 30–41 mm.
Ägg som hos nr 1105, glänsande svartaktigt. Övervintrar.
Larv 35–45 mm, ljusbrun–rödbrun med tvärvalken på led 5 nående ned på sidorna och större än den på led 8; led 6 på buksidan med tvärrad av fyra utdragna vårtor. Lever på björk, al, sälg, m.fl. Förpuppning som hos nr 1105.
Puppa bengul–brungrå med bakkroppen mörkbrunt stänkt, i övr. som hos föreg. art.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ennomos autumnaria Höstflikmätare
1108. (Werneburg, 1859)
I lövskogsbryn, buskmarker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Hs, ingen notering Go, GS. Lokalt allmän, annars sällsynt (S), i övriga Norden täml. allmän. Flyger aug.–början okt. Vbr. 41–50 mm.
Ägg tegelstensformat med ena ändan rundad, mörkt oliv–chokladbrunt. Övervintrar.
Larv 50–60 mm, barkbrun med avbrutna, mörka linjer och rödbrun vattring; med stora ryggvårtor på led 5–11, led 5 och 8 med tvärvalkar på ryggen (minst på led 8), led 6 med sidoknöl samt led 11 med två korta ryggspetsar. Lever på lind, björk, al, Salix, m.fl. Förpuppning vanl. mellan blad.
Puppa matt, framtill knottrig, gulbrun–olivgrön.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ennomos quercinaria Bokflikmätare
1109. (Hufnagel, 1767)
I lövskogs- och buskmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Polen–Västtyskland, Holland, England. S, N och D, ej i F. S: Sk–Bo, ingen notering GS. Lokalt allmän söderut, i norra utbredningsomr. sällsynt. I N endast enstaka fynd. Flyger juli–sept. Vbr. 34–41 mm. Varierande vingteckning.
Ägg som hos föreg. art, grönaktigt eller livbrunt. Övervintrar.
Larv ca 40 mm, blekgrön–svartgrön, rödbrun eller svartgrå, vattrad; med ibland nästan försvunna tvärvalkar på ryggen av led (4–) 5–6 och 8, stundom med små sidoknölar på led 5 och 6 samt två täml. höga ryggvårtor på led 11. Lever på bok, ek, björk, viden, lind, m.fl. Förpuppning i lätt spånad, vanl. mellan blad.
Puppa matt, framtill knottrig, smutsgrå–grågrön.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Selenia dentaria Allmän månmätare
1110. (Fabricius, 1775) [Selenia bilunaria (Esp.)]
På alla typer av lövskogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS. Allmän. Flyger i 2 gen. slutet april–aug., norrut en gen. juni–juli. Vbr. 32–43 mm.
Ägg med ungefär samma form som hos Ennomos, brunröda, något glänsande.
Larv 35–40 mm, tjockare än föreg. släkte, framåt avsmalnande, huvud rundat, fyrkantigt. Grundfärg gråaktig eller gråröd, ibland med ljus sidorygglinje; led 5 vanl. med grönvit ryggfläck; ryggknölar på led 7 och 8; led 11 något upphöjd. Lever på björk, al, ek, Salix, Prunus, Ribes rubrum, Rubus, Vaccinium, m.fl. Förpuppning i gles spånad mellan blad och mossa, eller i jorden.
Puppa slät, glänsande, rödbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Selenia lunularia Urringad månmätare
1111. (Hübner, 1788) [Selenia lunaria (D & S)]
I skogsbryn och buskmarker med ek. S, N, D och F. S: Sk–Hs, ingen notering GS, Gä. Allmän söderut, täml. sällsynt norrut (S). I D lokalt täml. allmän, i N och F sällsynt. Flyger slutet maj–juli, sällsynt andra gen. aug. Vbr. 30–40 mm, andra gen. minst.
Ägg som hos föreg. art.
Larv 30–34 mm, form som hos föreg., gul-, grå- eller rödbrun–brungrön, mörkfläckig med ofta otydlig, ljus sidorygglinje; led 5 med tvåspetsig tvärvalk på ryggen, på led 8 och 9 mer eller mindre tydlig sådan, utskotten ofta mörkare än ryggen. Lever på ek men även på al, lind, ask, slån, ros, m.fl. Förpuppning som hos föreg. art.
Puppa lik föreg. arts. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Selenia tetralunaria Rödbrun månmätare
1112. (Hufnagel, 1767)
På fuktigare skogs- och buskmarker, i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Go, GS, Pi. Täml. allmän, norrut sällsyntare. Flyger i 2 gen. slutet april aug., norrut en gen. juni. Vbr. 29–50 mm, andra gen. minst.
Ägg liknar föreg. arts.
Larv ca 30 mm, grå- eller brunaktig, ljusare och mörkare marmorerad; på led 4, 5, 7 och 8 med två förstorade ryggvårtor. Lever på björk, hassel, al, lind, Rubus, m.fl. Förpuppning som hos föreg.
Puppa lik föreg. arts. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Apeira syringaria Syrenmätare
1113. (Linnaeus, 1758) [Phalaena syringaria (L.), Hygrochroa syringaria (L.)]
I fuktiga skogskanter och buskvegetation, i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS, Dr. Lokal förekomst, täml. sällsynt, söderut mer allmän. I F sällsynt. Flyger slutet juni–aug., stundom en partiell andra gen. sept. Vbr. 32–40 mm.
Ägg liknande dem hos föreg. två släkten.
Larv 25–35 mm, tjock, framåt avsmalnande. På led 5 två tappformiga, gulröda ryggvårtor, på led 6 finns två mörkare, kortare sådana och på led 7 står två mycket långa, bakåtböjda, köttiga, gulaktiga utskott. Led 8 och 9 med något förstorade ryggvårtor. Larvens grundfärg brungul–rödbrun–svartaktig, schatterad i rött, grått och violett med rödbrun, ljusare kantad mittrygg på led 1–5, rygg i övrigt ofta rosenröd. I vila hålls kroppen starkt bågböjd. Lever på syrén, Lonicera xylosteum, Ligustrum på bladens undersida, även Salix nämns. Övervintrar som ung. Förpuppning i fritt hängande gles spånad, fastspunnen vid ena ändan, i vilken puppan ligger med huvudet uppåt.
Puppa kort och bukig, bronsglänsande gulbrun med mörkare vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Odontopera bidentata Tandmätare
1114. (Clerk, 1759) [Gonodontis bidentata (Cl.)]
I alla slags marker med träd och buskar. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering Hr. Allmän. Flyger maj–slutet juli. Vbr. 35–44 mm.
Ägg läggs tätt; av stående typ, chokladbruna, mattglänsande.
Larv 40–45 mm, med två extra par förkortade bukfötter, tvärvalk på led 11 och två korta analutskott. Mycket föränderlig, ljusgrå, gråröd, gul- eller gråbrun eller grönaktig med rostbruna schatteringar på sidan av led 3–4 och 7–8; led 4–8 ofta med X- eller rutformiga, mörka ryggfläckar; huvud nästan fyrkantigt, framtill plattat. Larven polyfag på lövträd, buskar och bärris, även på tall och lavar, sällan örter. Förpuppning i lätt spånad, vanl. mellan blad.
Puppa matt, mörkt rödbrun, vingslidor med svart antydda ribbor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Colotois pennaria Spinnarmätare
1115. (Linnaeus, 1761) [Himera pennaria (L.)]
I skogs- och buskmarker, i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Vb, ingen notering GS, Me, Hr, Jä, Ån. Allmän, i F täml. sällsynt, lokalt dock mer allmän. Flyger sept.–nov. Vbr. 31()–48() mm.
Ägg av stående typ, läggs i hopar på kvistar, olivgröna–rödbrunaktiga. Övervintrar.
Larv 40–45 mm, grå- och brunschatterad eller mera entonigt rödbrun med mörkare mittrygg. Led 11 med två rödbruna, glatta ryggvårtor; bukfötter finns först även på led 8 men försvinner i sista stadiet. Lever på ek, pil, slån, Populus, även på blåbär, m.fl. Förpuppning i fast och seg jordkokong.
Puppa tjock, glänsande, ljusbrun med finrynkiga främre partier.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Crocallis elinguaria Ockragul rovmätare
1116. (Linnaeus, 1758)
I alla slags marker men saknas i fjällregionen. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering GS. Allmän, norrut mindre allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 32–42 mm.
Ägg av tegelstensform, läggs tätt på kvistar, ljusgrå–brunaktigt vita med mörkare grå- eller mörkbruna fläckar.
Larv 40–50 mm, låg tvärvalk ibland även på ryggen av led 4 men inga extra bukfötter, däremot ofta något förstorade bukvårtor, särskilt på led 7–8. Ryggvårtor, särskilt baktill på lederna täml. markerade; rygg ofta med tydliga rutformiga fläckar; sidorygg och sidor ofta vattrade med gul- och svartbrunt; vågig, svartaktig sidorygglinje, tydligast på led 7. Lever på en lång rad olika lövträd, buskar och bärris. Övervintrar som ung. Förpuppning i lätt spånad, vanl. mellan blad.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.