Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 9 Geometridae
Underfamilj Larentiinae 196 arter
Epirrhoe hastulata Sorgklädd fältmätare
999. (Hübner, 1792) [Cidaria hastulata (Hb.)]
I öppna skogar och på marker med gles buskvegetation. Vörekomst närmast Norden: Estland, Lettland, Polen–Västtyskland. S, N och F, ej D. S: Sk–To, ingen notering Ha, Sm, GS, Bo, Ds, Nä, Vr, Hs, Me, Ly, Pi. Täml. sällsynt men lokalt mer allmän. I F täml. allmän. Flyger maj–juni, endast om dagen. Vbr. 18–21 mm.
Ägg ljusgult med fint och tätt punkterade sidor.
Larv 20–25 mm, täml. tjock, avsmalnande mot ändarna. Grundfärg gulgrön eller brunaktig, rygg- och sidorygglinjer bruna, otydliga på de mellersta lederna; sidorygg brun, mörknande nedåt; gulgrön, bred sidolinje och ljusbrunt huvud med svartaktigt sidoband. Lever på Galium, fr.a. boreale. Förpuppning i gles spånad i markbetäckningen.
Puppa rödbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Epirrhoe alternata Förväxlad fältmätare
1000. (Müller, 1764) [Cidaria alternata (Müll.)]
På alla slag av öppnare marker. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Ly, Lu. Allmän. Flyger maj–sept., söderut i 2 gen. Vbr. 21–26 mm.
Ägg gult med nät av låga, breda ribbor.
Larv 20–25 mm, mycket lik larven hos 997 pupillata; byj svartbrun med gulbrunt, av en fin svart linje delat, mittband. Lever på Galium, huvudsakligen album, verum och palustre. Förpuppning som föreg.
Puppa satt, gulbrun, glänsande, finpunkterad. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

Epirrhoe galiata Mårefältmätare
1001. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria galiata (D & S)]
På varma, torra marker på sand- eller klippgrund, företrädesvis vid kusten. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering Ds, Nä, Vr. Täml. sällsynt men söderut lokalt mer allmän. Flyger maj–aug., oftast i 2 gen. Vbr. 21–27 mm.
Ägg blekgult.
Larv 20–25 mm, gulgrå–ljusbrun med mörkare, på led 9–11 svartaktig och ibland avbruten rygglinje; ockragul sidorygg- och sidolinje, den sistnämnda bred, mörkkantad och vid ledgränserna vit; huvud ljust gulaktigt brunt, mörkstänkt. Lever på Galium, särskilt på verum och boreale. Förpuppning som föreg.
Puppa satt, gulbrun, glänsande, finpunkterad. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Epirrhoe rivata Jämnbandad fältmätare
1002. (Hübner, 1813) [Cidaria rivata (Hb.)]
På alla slag av öppna marker, fuktiga ängar o.dyl. S, N, D och F. S: Sk–Up, ingen notering GS, Nä, Sö. Täml. allmän i sydliga kustområden, norrut mer sällsynt. Flyger juni–början aug. Vbr. 24–29 mm.
Larv ca 25 mm, mycket lik larven hos 997 pupillata. Lever på Galium.
Puppa kort, tjock, rödbrun med fint punkterade bakkroppsleder. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

Perizoma taeniata Tvärbandad fältmätare
1003. (Stephens, 1831) [Cidaria taeniata (Stph.)]
I barr- och blandskogsmarker samt i fuktig lövskog med ask (D). S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS, Ly, Pi, Lu. Täml. allmän, i D lokalt förekommande (n.ö. Jylland). Flyger slutet av juni–aug. Vbr. 19–24 mm.
Ägg mattglänsande, vitt, senare gult, slutligen grått.
Larv 15–20 mm, jordbrun med tydliga prickvårtor; rygg matt brunsvart, på led 4–9 med smala, ljusa, än ljusare utfyllda vinkelteckningar, framtill slutna och svartaktigt kantade, led 10–12 ovan ljust gulbrun med svartbruna prickvårtor; sidolinje bred, ljusbrun, huvud brunt, kort gleshårigt. Lever på örter som Stellaria media, Taraxacum, Polygonum aviculare samt även på mossor. Övervintrar som ung.
Puppa slank, gulbrun med spetsig cremaster.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma alchemillata Dånfältmätare
1004. (Linnaeus, 1758) [Cidaria alchemillata (L.)]
I skogsbryn och skogsgläntor samt buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Pi. Allmän. Flyger juni–aug., norrut juli upp till fjällhedar ovan trädgränsen. Vbr. 16–21 mm.
Larv 10–15 mm, ljusgrön eller rödaktig med bred röd sidorygglinje och ytterligare två röda linjer på var sida; huvud-, nack- och analplåt svarta. Lever på Galeopsis, Lamium, Stachys silvatica, m.fl. Förpuppning i jordkokong.
Puppa grönaktigt brun, relativt grovt punkterad. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma affinitata Blärefältmätare
1005. (Stephens, 1831) [Cidaria affinitata (Stph.)]
I glesa, fuktiga skogar, norrut upp till fjällhedens videregion. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Go, GS, Ds, Nä, Vs. Norrut täml. allmän, mindre allmän söderut. Flyger juni–aug., norrut mest i juli. Vbr. 21–27 mm. Mycket varierande art.
Ägg i honblommor av värdväxten, matt laxröda.
Larv ca 20 mm, första och sista lederna något smalare, smutsigt vitgrå eller gulgrå, rygg rödaktig utan linjer. Andhål stora, mörkbruna, huvud upptill avrundat, smalare än led 1. Bröstfötter bruna, glänsande med bruna kitinplattor, analfötter mycket korta med två bruna kitinplattorpå utsidan. Lever i frökapslarna av Melandrium rubrum, Lychnis floscuculi, m.fl. Förpuppning i den tomma kapseln eller inspunnen bland växtavfall.
Puppa täml. kort och tjock, honungsgul med tydliga vingribbor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma bifaciata Snedstreckad fältmätare
1006. (Haworth, 1809) [Cidaria bifasciata (Hw.), C. unifasciata (Hw.)]
På ängsmarker vid kusten. S, N, D och F. S: Sk–Dr, ingen notering GS, Ds, Vs. Täml. sällsynt, söderut lokalt mer allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 19–21 mm.
Larv 10–15 mm, satt, något hoptryckt; huvud litet, blekbrunt, svartstänkt. Grundfärg ljust brunaktig eller gråaktig med mörkgrå rygglinje, avbruten i ledgränserna; sidorygglinje mörkgrå, upptill och nedtill vitgul, stundom i stället mörkt kantad; andhål svarta, sidolinje vit, nedtill brett mörkkantad. Lever på Euphrasia, Odontites och Bartsia. Förpuppning i liten, fast spånad på marken.
Puppan övervintrar, stundom flera ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma hydrata Glimfältmätare
1007. (Treitschke, 1829) [Cidaria hydrata (Tr.)]
På varma, torra klippmarker vid kusten. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering Ha, GS, Hs, Hr, Jä. Täml. sällsynt, lokalt längs kuster mer allmän. Flyger maj–juli. Vbr. 18–22 mm.
Larv 10–13 mm, vitgul, studom svagt rödaktig. Analfötter vitgula, bröstfötter blekbruna. Rygg- och sidolinjer mycket svaga eller (oftast) försvunna. Lever i frökapslar av Viscaria vulgaris och Silene nutans.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma blandiata Ögontröstfältmätare
1008. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria blandiata (D & S), C. adaequata (Bkh.)]
På ängsmarker, norrut på fjällängar upp t.o.m. trädgränsen. S, N, D och F. S: Sk–To. Täml. allmän. Flyger juli–aug. Vbr 16–19 mm. Varierande art.
Ägg matt, rödgult med regelbundet tätpunkterad yta.
Larv ca 14 m, grön eller gul med ett från led 2 löpande rödaktigt brett ryggband och mörkbrun rygglinje. Dubbla, mörkgröna sidorygglinjer, sidolinje vitgrön, nedtill mörkkantad; andhål ockragula, svartkantade. Lever i blommor och frökapslar av Euphrasia officinalis. Förpuppning i jordspånad.
Puppa gulaktigt grön med rödaktiga ledgränser och svarta ögonfläckar. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma minorata Fjällängsfältmätare
1009. (Treitschke, 1828) [Cidaria minorata (Tr.)]
På gräsrika, torra ängar (go), på fjällängar med gräs. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland. S, N och F, ej i D. S: Go samt Me–To, ingen notering Ån, Vb. Täml. sällsynt, på Go lokalt allmän. Flyger juni–juli, aug. (Go), i fjällen upp till 800 m.ö.h. Vbr. 15–18 mm. Typformen från Mellaneuropas alp- och bergstrakter. Genitalier s. 00.
Larv 9–10 mm, spolformig, ljusgrön, sällan gulbrun med ljusbrunt ryggband och rödbrun rygglinje; sidorygg med två mörkgröna linjer, sidolinje ljus, ibland rödaktigt kantad; ljuskantade, svarta ryggvårtor, buk med tre ljusa linjer. Lever i frökapslar av Euphrasia officinalis, stundom även på Bartsia. Förpuppning i lös spånad på marken.
Puppa gulaktig med bruna ledgränser på bakkroppen och grönaktiga vingslidor. Övervintrar, stundom 2 ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma flavofasciata Brunflammig fältmätare
1010. (Thunberg, 1792) [Cidaria flavofasciata (Thnbg.)]
I öppna skogsmarker på fuktig grund. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Bo, Ds, Hr. Täml. sällsynt, men lokalt allmän. Flyger maj–juli, möjl. en part. andra gen. till aug. Vbr. 20–26 mm.
Larv 15–18 mm, blekt rödaktigt gul–gråbrunaktig med vitaktig, ibland rödaktigt kantad sidorygglinje och gråvit, stundom rödkantad sidolinje; huvud och nackplåt honungsgula. Lever i frökapslarna på Lychnis- och Silene-arter. Förpuppning i jorden.
Puppa gulbrun, lik övriga i släktet, men bakkroppsled 1–8 med grov, gles punktering.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Perizoma albulata Vitstreckad fältmätare
1011. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Cidaria albulata (D & S)]
På både torra och fuktigare ängsmarker. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS. Allmän. Flyger maj–aug., norrut juni–juli. Vbr. 17–21 mm. Starkt varierande art.
Ägg svagt glänsande, mörkgult med stor svartaktig molnfläck i mikropyländan.
Larv ca 12 mm , grönaktigt vit eller gulgrön, med bred, mörkgrön rygglinje och smalare mörkgrön sidolinje; huvud smalare än första leden, rundat, svartglänsande; nack- och analplåt gränsande rökbruna, prickvårtor tydliga, svarta. Lever i blomfodret på Rhinanthus, vanligen på minor eller på Melampyrum. Förpuppning mellan sammanspunnet blomfoder eller i lös spånad på marken.
Puppa liten, kort, horngul med kort ändspets. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hydriomena furcata Vattrad fältmätare
1012. (Thunberg, 1784) [Hydriomena sordidata (F.), Cidaria furcata (Thnbg.)]
På nästan alla typer av marker utom i fjällregionen. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Pi. Allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 26–33 mm. Ytterst varierande art med ett flertal ab (se bild).
Ägget övervintrar.
Larv 20–25 mm, tjock, framtill avsmalnande, rödbrun med mörkare mittrygg, otydlig, ljuskantad rygglinje, dubbel, vitaktig sidorygglinje och bred, vitaktig sidolinje med rödaktiga fläckar bakom och under varje andhål; ledgränser grågröna, huvud brunt, mörktecknat. Lever på Salix och Vaccinium myrtillus och uliginosum.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hydriomena impluviata Gaffeltaggad fältmätare
1013. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Hydriomena coerulata (F.), Cidaria coerulata (F.)]
På många olika slags marker, gärna med al. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS. Allmän. Flyger maj–juli. Vbr. 23–33 mm. Starkt varierande art.
Ägg vitt, elliptiskt, marmorerat.
Larv 20–25 mm, täml. tjock, avsmalnande framåt; rödaktigt grå med grå ledgränser, brun rygglinje med otydliga teckningar samt gulrödaktiga linjer på bägge sidor; huvud runt, stänkt med brungult. Lever på Alnus. Övervintrar.
Puppa mörkt grönaktigt brun–svart, finpunkterad, med ljusare ledgränser.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hydriomena ruberata Rödtonad fältmätare
1014. (Freyer, 1831) [Cidaria ruberata (Frr.), Cidaria literata (Don.)]
I fuktiga skogsbryn, på ängar och mossar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering GS. Lokalt allmän. Flyger maj–juli, även i skymningen. Vbr. 28–36 mm.
Larv lik föreg. arts, grönaktig, ljusbrun, rödbrun eller smutsigt vit. Huvud glänsande brunt med mörka fläckar på nackplåten, andhål svarta. Lever på Salix, även i större galler på värdväxten, förorsakade av växtsteklar.
Puppa svagt glänsande, rödaktigt brun, svagt punkterad samt med något ljusare ledgränser på bakkroppen. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Anticlea badiata Brungul fältmätare
1015. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Earophila badiata (D & S), Cidaria badiata (D & S)]
I skogsbryn, på glesa buskmarker, i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Gä, ingen notering GS, Ds, Vr. Lokalt allmän. Flyger april–maj. Vbr. 27–31 mm.
Ägg på knoppar och kvistar av värdväxten, orangefärgat.
Larv 22–25 mm, mattgrön, rygg rödbrun med vitaktiga prickvårtor; svarta fläckar på ömse sidor om andhålen; huvud orangegult med en kraftig svart punkt på bägge sidor. Varierar i grundfärgen men huvudkännetecknet är huvudets färg och de svarta sidopunkterna. Lever på Rosa, både vilda och odlade arter.
Puppa slank, mörkt rödbrun, glänsande, framtill fint rynkig. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Pelurga comitata Mållmätare
1016. (Linnaeus, 1758) [Cidaria comitata (L.)]
På de flesta fyper av öppen mark. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering Hr, Ly, Pi. Allmän, mot norr sällsyntare, saknas i fjällreg. Flyger juni–sept. Vbr. 24–32 mm.
Ägg mattglänsande, mörkgult med fint nätverk av punktrader.
Larv 20–23 mm, tjock med på sidorna starkt utbuktade leder; olivgrönaktig med fin, svart rygglinje, bred, ljust gulröd, mitt på led 4–8 fläcklikt utvidgad sidorygglinje och gråvit–grågul, vågig, bred sidolinje. Led 4–8 med mörka, vinkelformade ryggfläckar, i vilkas vinkel står en liten ljust gulröd fläck. Huvud grönaktigt med brunstänkta sidor. Lever på Chenopodium och Atriplex.
Puppa kort, gulaktigt rödbrun, framtill grovt rynkig. Övervintrar inom spånad i jorden.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Venusia cambrica Kambrisk mätare
1017. (Curtis, 1839) [Cidaria cambrica (Curt.)]
Företrädesvis i fuktig barrskog men även i bland- och lövskog. S, N, D och F. S: Sk–Ly, ingen notering Öl, GS, Bo. Täml. sällsynt. Flyger juni–aug. Vbr. 23–29 mm.
Ägg matt med gulgröna sidoytor och läderbrun översida.
Larv ca 20 mm, täml. tjock med något utstående sidokant och litet hjärtformigt huvud. Grundfärg grön med gulaktig rygglinje och rödbruna, oregelbundna fläckar på ryggen av led 1–3 och 5–7, på de sistnämnda även på buken. Lever på rönn, på undersidan av bladen. Förpuppning i lös spånad i jorden.
Puppa ljust gulbrun–rödbrun, framtill gulgrön, finrynkig samt med gulgröna vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hydrelia flammeolaria Ockragul älvmätare
1018. (Hufnagel, 1767) [Cidaria flammeolaria (Hufn.), C. luteata (D & S)]
På fuktiga marker, längs vattendrag, på kärrmarker och mossar. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering Hr. Allmän. Flyger juni–juli. Vbr. 16–20 mm.
Larv 15–18 mm, nästan cylindrisk med något förtjockad sidokant. Ovan matt gröngul, undertill mörkare; ledgränser halmgula, rygg- och sidolinje otydliga, mörkgröna. Huvud gröngult–gulgrått. En gulbrun form finns med grå–mörkkgrå–svartgrå linjer. Lever på al och lönn, enl. uppgift i hängen.
Puppa glänsande, mahognybrun med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hydrelia sylvata Rotstreckad älvmätare
1019. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Hydrelia testaceata (Don.), Cidaria testaceata (Don.)]
I fuktiga skogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk, Ög, Nä, Up, Vs, Vr, Dr, Gä. Lokal förekomst, sällsynt, i D täml. allmän. Flyger juni–juli. Vbr. 20–22 mm.
Ägg gulvitt med nätverk av nedsänkta ribbor.
Larv 15–18 mm, kort, i mitten mycket tjock, med skarpt markerade ledgränser och litet huvud; purpurbrun med smal, ofta otydlig, vit rygglinje och violettvit, vinkelformad ryggfläck på led 4–7; de tre första och fyra sista ledernas sidor och buk ljusgröna, led 4 och 8 med stor, gröngul sidoryggfläck, huvud glänsnde mörkbrunt med stor ljus pannfläck. Lever på al och pil, sällan sälg och björk. Förpuppar sig i en mellan blad anlagd spånad.
Puppa glänsande, brungrön med bulaktiga ledgränser på bakkroppen. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Euchoeca nebulata Brungul älvmätare
1020. (Scopoli, 1763) [Hydrelia nebulata (Scop.), Cidaria nebulata (Scop.)]
På kärr- och mossmarker, längs vattendrag, ej i fjällreg. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering GS, Hr. Lokalt täml. allmän. Flyger slutet maj–juli. Vbr. 18–23 mm.
Ägg som hos föreg. art.
Larv ca 20 mm, täml. tjock, vid bägge ändar knappast smalare. Grön; sidorygglinje vanl. bredare än rygglinjen, de svarta ryggfläckarna finns stundom på alla leder utom den första; sidolinje knappast synlig; andhål blekbruna; buk enfärgad, grön. Huvud något smalare än led 1, rundat, grönt med två stora, runda, svarta fläckar. Lever på al och björk, företrädesvis låga buskar. Förpuppning i lös spånad mellan mossa eller blad på marken.
Puppa liten, rödaktigt gul, framtill trubbig, baktill spetsig; tätt punkterad. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Discoloxia blomeri Blomers mätare
1021. (Curtis, 1832)
I skogsmarker med alm. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, England. S, N och F, ej i D. S: Sk, Sm, Ds, Nä, Up, Vs, Vr, Dr, Me, Ån. Täml. sällsynt, lokal förekomst, i S troligen under spridning liksom i F. Flyger juni–juli. Vbr. 18–24 mm.
Larv 19–20 mm, utan framträdande vårtor och med skarpt markerade ledgränser. Grundfärg grönaktigt ljusgul eller blekt gröngul; rygglinje synlig endast på led 1–3 som en stor, brun, sammanhängande fläck och på led 11 likaledes synlig som röd fläck. Av andra teckningar förekommer endast på varje sida av led 6 och 7 en tjock, jordfärgad, med svarta prickar beströdd linje. Huvud hjärtformigt, lätt plattat, upptill brunt. Lever på alm. Förpuppning i lätt spånad på almblad.
Puppa tjock, baktill förtunnad i en spets, ljust rödbrun med olivfärgade vingslidor med gulaktiga ränder. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Asthena albulata Snövit hasselmätare
1022. (Hufnagel, 1767) [Asthena candidata (D & S)]
I glesa skogar och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Hs, ingen notering Vr. Täml. allmän. Flyger slutet maj–början juli. Vbr. 15–20 mm.
Ägg vitgrönt, något glänsande, med lågt ribbnät av 5–7-sidiga maskor.
Larv ca 13 mm, ljusgrön med långa, svarta hår från stora, spetsiga, gulgröna prickvårtor; mörkgrön rygglinje, gulaktig sidorygglinje och på led 4–9 vitaktig, vid ledgränserna avbruten sidolinje. Stundom är larven tecknad med rött, inskränkt till någr fläckar på sidor eller rygg eller ibland mera utbrett. Lever på hassel och avenbok. Förpuppning fritt på marken i mycket lös spånad.
Puppa glänsande, mahognybrun med främre partier grovt runkiga. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Asthena anseraria
1023. (Herrich-Schäffer, 1855)
I glesa skogsmarker, skogsbryn och buskmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Litauen, Polen–Västtyskland och Holland. D, ej i S, N eller F. I D tagen på fler alokaler på n.ö. Sjælland samt i s.ö. på öarna Lolland, Falster och Møn. Lokal och täml. sällsynt. Flyger juni–juli. Vbr. 18–20 mm.
Larv jämntjock, grundfärg grön och rödviolett, den sistnämnda mer eller mindre utbredd samt utan någon bestämd teckning. Lever på skogskornell, Cornus sanguinea. Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.