Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 13

Geometridae
Underfamilj Larentiinae 196 arter
Anticollix sparsata Videörtmätare
1084. (Treitschke, 1828 [Collix sparsata (Tr.)]
På fuktiga skogs- och buskmarker, ängs- och mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen notering GS, Hr, Jä. Täml. allmän. flyger juni–juli. Vbr. 20–23 mm.
Larv ca 18 mm, täml. tjock, vitaktigt grön med fina, dubbla rygg- och sidorygglinjer samt bred, vitaktig, upptill mörkgrönt kantad sidolinje. Lever på undersidan av bladen av Lysimachia vulgaris. Förpuppning i en tunn spånad mellan blad eller på marken.
Puppa glänsande mörkgrön–grönbrun med gulbrun bakkropp, mörkschatterad. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Coenocalpe lapidata Stenmätare
1085. (Hübner, 1809) [Phibalapteryx lapidata (Hb.)]
På buskmarker samt ängs- och gräsmarker. Förekomst närmast Norden: Estland, Lettland, Polen, Västtyskland, England. S, N och F, ej i D. S: Go, Sö, Up, Gä, Hs, Me, Jä–Lu. Flyndet på Go (Blåhäll) trol. resultat av inflygn. från B. Lokal förekomst, ej sällsynt, flest fynd norrut. Flyger aug.–sept., även om eftermiddagen. Vbr. 24–28 mm.
Ägg ovalt, gulaktigt–olivgrönt, plattat med pentagonalt ribbnät. Övervintrar.
Larv 20–23 mm, cylindrisk, slank, blekgul, på ryggen mer gråaktig, sidorna vitaktiga, svarta prickvårtor; de smala, gråaktiga rygg- och sidorygglinjerna bildade av gråa fläckar; gråaktig kantlinje ovanför den ljusa sidolinjen; buk med sju gråaktiga linjer; huvud grått, mörkfläckigt. Lever på Anemone nemorosa och Galium verum, även Clematis vitalba nämns. Förpuppning i gles spånad på marken.
Puppa glänsande, rödaktigt brun.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Horisma vitalbata Längsbandad strimmätare
1086. (Denis & Schiffermüller, 1775)
På torra gräs- och sandmarker. Förekomst närmst Norden: Estland–Västtyskland, Holland, England. S, D och F, ej i N. S: Sm, Öl, Go, GS. Ett fåtal fynd i D och F. Lokalt allmän på Öl och Go. Flyger juni–juli. Vbr. 27–30 mm.
Larv 20–24 mm, vitgrå eller blågrön med svarta prickvårtor; fin, mörk rygglinje, på var och en av led 5–10 utvidgad till en oval eller rutformig fläck. Denna rygglinje delar sig på huvudet gaffelformigt i två grenar; sidolinje svagt rödgul, buk med ljus mittlinje och dubbla, mörka sidobuklinjer. Lever i Mellaneuropa på Clematis vitalba, här trol. på Pulsatilla pratensis. Förpuppning i lätt spånad i jorden.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Horisme tersata Svartgördlad strimmätare
1087. (Denis & Schiffermüller, 1775)
I skogar, buskmarker och i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk– Ån, ingen notering Hs. Allmän, norrut mindre allmän. I D lokal förekomst. Flyger slutet maj–juli, partiell andra gen. aug. Vbr. 23–31 mm.
Ägg orangegult, kort ovalt, något plattat.
Larv 22–24 mm, gulbrun eller mörkt rödgrå med mörkare rygglinje, som mitt på led 4–9 smalnar och i bakkanten av led 9 utvidgas till en rundad fläck; sidorygg- och sidolinjer breda, ljusa; ryggens linjeteckning fortsätter på det gulgrå huvudet. Lever på Actaea spicata, Anemone, Clematis, m.fl. Förpuppning i lätt spånad i jorden.
Puppa rödbrun, glatt, glänsande med främre partier rynkiga. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Horisme aquata Vitaktig strimmätare
1088. (Hübner, 1813)
På torra ängs- och gräsmarker. Förekomst närmast Norden: Lettland–Västtyskland, Holland. S och D, ej i N eller F. S: Sk. Lokal förekomst vid Århus, där den är allmän. I D ett fynd 1915. Flyger slutet maj–juli. Vbr. 22–25 mm.
Larv ca 25 mm, slank, brungul–grönaktig–violettgrå, även brunröd; svarta prickvårtor; fin, mörk, ljuskantad rygglinje, som på var och en av de mellersta lederna är förtjockad till två långsträckta fläckar; sidorygglinje försvinnande, mörk; sidokant, upptill köttfärgat kantad; buk rödaktig med mörkare mittlinje. Lever på Pulsatilla pratensis och ev. på Anemone ranunculoides. I Mellaneuropa på Clematis. Förpuppning som hos föreg.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Horisme corticata
1089. (Treitschke, 1835)
På varma ängsbackar, steniga kustmarker samt i trädgårdar och parker. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland. D, ej i S, N eller F. Funnen på Sydsjælland 1960 i ett ex. Flyger i Mellaneuropa i 2 gen. april–sept. Vbr. 22–24 mm.
Larv ca 30 mm, slank, gulbrun, rygglinjen på de tre första och fyra sista lederna smal, svart, vitaktigt kantad; ryggfläckarna på de mellersta lederna som hos aquata men mindre tydliga; sidorygglinje otydlig, gulaktigt vit, smal, tydligast på de främre och bakersta lederna; sidolinje svartgrå, upptill och nedtill gulaktigt kantad. Andhål stora, svarta, under vilka på varje led finns en gråsvart, tämligen stor fläck. Huvud brungult med en mörkbrun längdstrimma över mitten. Lever i Mellaneuropa på Clematis vitalba, även på odlade Clematis-arter.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Horisme aemulata Gråbrun strimmätare
1090. (Hübner, 1813)
På klippiga, kalkrika hällmarker med gles tallskog, buskar och rik örtvegetation (S). Förekomst närmast Norden: (Estland–Västtyskland. S och F, ej i N eller D. S: Go, GS. Första fynd GS 1960, varefter Go, Buttle 1977 samt från 1980 n.ö. Go, Hejnum hällar. I F tagen i ett par ex. Hangö 1976 och Sibbo strax ö. om Helsingfors 1983. Flyger slutet juni–juli. Vbr. 23–26 mm.
Larv ca 25 mm, slank, besatt med enstaka korta hår; matt grågrön med gulaktiga ledgränser; på ryggen en stundom avbruten, svart mittlinje, på de mellersta lederna utvidgad till fläckar; på var sida om mittfläckarna står på varje led två små vita punkter; vårtor svarta; huvud runt, plattat, brunt med svart mittstreck. Lever med största säkerhet på fältsippan, Pulsatilla pratensis, trol. även på stor kustruta, Thalictrum kochii. I Mellaneuropa på Clematis vitalba.
Puppa rödbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Melanthia procellata
1091. (Denis & Schiffermüller, 1775)
I glesa skogs- och buskmarker, i skogsbryn och trädgårdar. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland, England. D, ej i S, N eller F. I D känd sedan 1970 på en lokal (Langeland). Härutöver ytterligare ett par fynd. Flyger i 2 gen. slutet maj–början sept., även i skymningen. Vbr. 27–33 mm.
Larv ca 30 mm, slank, framåt avsmalnande, gulbrun, på de fyra sista lederna ljusare gulaktig; rygglinje gråsvart, gulaktigt kantad. På led 4–7 utvidgar den sig i främre hälften och baktill på lederna bildar den en svart, oval, gulaktigt kantad fläck, från led 8 till led 12 åter linjerak och obruten. Sidorygglinje svart; sidolinje bred, gulgrå, undertill brett svartkantad. Andhål små, runda, svarta; buk med skarp vit, mörkgrått kantad mittlinje; huvud ljust gulbrunt. Vårtor svarta, mycket stora och tydliga. Lever på Clematis vitalba. Förpuppning i lätt spånad i jorden.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Underfamilj Ennominae 90 arter
Arichanna melanaria Torvmossemätare
1092. (Linnaeus, 1758)
På torvmossar och i öppna, fuktiga skogar. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering GS, Me, Hr, Jä, Ån, Ly, Pi. Lokalt allmän, norrut mindre allmän. Flyger slutet juni–aug. Vbr. 33–43 mm.
Ägg brett ovalt, ovan plattat med starkt intryckta sidor, vitt, mattglänsande.
Larv 25–30 mm, gul med svarta prickvårtor och svarta linjer; åtta smala rygglinjer och en bred sidorygglinje, den sista stundom uppdelad i fläckar; sidoband brett, ljusgult med två fina, svarta längslinjer, avbrutna av orangegul fläck kring de svarta andhålen; buk gul med svarta linjer. Lever på Ledum och Vaccinium uliginosum. Övervintrar som ung. Förpuppning på marken utan spånad.
Puppa gulbrun–glänsande mahognybrun med svagt gröntonade vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Abraxas grossulariata Krusbärsmätare
1093. (Linnaeus, 1758)
I skogs- och buskmarker och i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Vb, ingen notering GS, Ds, Nä, Dr, Hs, Jä. Allmän, mindre allmän norrut. Flyger juli–aug. Vbr. 35–46 mm.
Ägg gult, glatt, elliptiskt och med intryckta sidor.
Larv ca 30 mm, vitgul med en rad brett fyrkantiga, svarta fläckar över ryggen; på sidorna gulaktig med en dubbel svart punktrad över fötterna, mellan vilka punkter en orangegul sidolinje löper; buk med två svarta längslinjer på sidorna. Huvud, bröstfötter, nackplåt och analplåt glänsande svarta. Lever på Ribes grossularia och rubrum samt på hagtorn, slån, hassel och hägg. Övervintrar som ung. Förpuppning i spånad mellan blad.
Puppa glänsande svartbrun med bakkroppens ledgränser lysande gula.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Calospilos sylvata Almfläckmätare
1094. (Scopoli, 1763) [Abraxas sylvata (Scop.)]
I skogsmarker, skogsbryn och i parker. S, N, D och F. S: Sk–Vr, ingen notering GS, Ög, Ds, Nä, Vs. Allmän i kustlandskapen, mindre allmän norrut. I N och F sällsynt–täml. sällsynt. Flyger juni–juli. Vbr. 35–42 mm.
Ägg ljust gröngult med hexapolygonalt ribbnät.
Larv ca 32 mm, som ung vitaktig nästan utan teckning, sedan blåaktigt vit med gulaktig rygg, svart huvud; rygglinje, dubbla sidorygglinjer, sidolinjen samt två sidobuklinjer breda, blåsvarta. Bröstfötter glänsande svarta, analfötter vita med svarta fläckar. Lever på alm, sällan hägg eller andra trädslag. Förpuppning i mycket lös spånad under mossa på marken.
Puppa svartbrun med ljusare bakkroppsledgränser. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lomaspilis marginata Liten fläckmätare
1095. (Linnaeus, 1758 ) [Abraxas marginata (L.)]
I skogar, buskmarker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–To. Allmän. Flyger, även om dagen, maj–aug. Vbr. 20–25 mm.
Ägg enstaka, gulgröna, långsträckt ovala.
Larv 18–20 mm, mörkgrön med blåvit buk, smala, svarta, dubbla, otydliga rygg- och sidorygglinjer och gröngul sidolinje. Huvud med brunt streck på varje sida. Lever på asp och Salix, någon gång på hassel.
Puppa mattglänsande, röd- eller grönbrun med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lomaspilis opis
1096. (Butler, 1878) [Abraxas opis (Btlr.)]
På glesa björkskogsmarker. Utbredd från Japan över s. Sibirien till Ryssland, Finland och Baltikum (Estland–Litauen). Ej i S, N eller D. Förekommer i s.ö. delen av F, nordligast Nurmes (n.ö. Kuopio), västligast Åbotrakten. Täml. sällsynt inom utbredningsområdet. Flyger juni–juli, även om eftermiddagen. Vbr. 20–25 mm.
Mycket lik föreg. art, men hos opis pekar de två fläckarna på framv. vid framkantsmitten (ofta sammanhängande) mot bakhörnet, medan motsvarande hos marginata pekar mot bakkantens mitt.
Larv på Salix, även Betula verrucosa nämns. Förpuppning i jorden.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Ligdia adustata Benvedsmätare
1097. (Denis & Schiffermüller, 1775)
I skogsbryn och buskmarker. Förekomst närmast Norden: Estland–Västtyskland, Holland, England. S och D, ej N eller F. S: Sk, Bl, Ha, Sm, Öl, Go och Vg. Allmän i D och i s.ö. S, enstaka fynd Go, Ha och Vg. Flyger maj–aug. i 2 gen. Vbr. 23–26 mm.
Larv 25–26 mm, mörkgrön med mörka, smala, dubbla rygg- och sidorygglinjer; i framkanten av led 5–7 (–11) med liten fyrkantig rödbrun–brun vit- eller gulkantad fläck; led 5–6 på sidan med gemensam brun fläck; huvud vitaktigt med svartbrunt tvärband och med mörk fläck på varje sida om hjässan. Lever på Euonymus. Förpuppning mellan sammanspunna blad.
Puppa rödbrun, mörkfläckig. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Campaea margaritata Blekgrön halvmätare
1098. (Linnaeus 1767)
I skogs- och buskmarker samt i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Vr. Allmän. I F lokal och täml. sällsynt. Flyger juni–juli, i D med fåtalig andra gen. aug.–okt. Vbr. 40–50 mm ( minst), andra gen. 30–39 mm ( minst).
Ägg på bladens undersida, ovala, grågröna, rödmarmorerade.
Larv 28–35 mm, bukfötter på led 8; något plattad med fransig sidokant, led 2 och 3 svagt uppsvällda, led 11 något upphöjd. Grundfärg mörkt olivgrön eller rödaktigt gråbrun, mörkare vattrad, ibland med obestämda, ljusare ryggteckningar, bakre ryggvårtor vitspetsade; buk och fötter grå, huvud svart. Lever på slån, björk, hassel, ek, bok, m.fl. lövträd. Övervintrar tätt tryckt till en gren. Förpuppning i lätt spånad på marken eller i jorden.
Puppa slank, rödaktigt brun.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Hylaea fasciaria Barrskogsmätare
1099. (Linnaeus, 1758) [Ellopia prosapiaria (L.), Ellopia fasciarua (L.)]
I tall- och granskogsmarker, i blandskogsbryn. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering Pi. Allmän, norrut mindre allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 28–39 mm. Två färgvarianter: grönaktig och rödaktig.
Ägg på barren, enstaka eller i rader, brett ovala, rödbruna med svagt ribbnät.
Larv ca 25 mm, cylindrisk med på led 7 mindre, på led 8 tydliga förkortade bukfötter. Täml. varierande, den rostbruna, vitrandade formen vanligare än den mörkare, entoniga. Andhål stora, runda, svartrandade, buk vitgul med stora bruna vårtor, bröstfötter ljust gulbruna, mot spetsen svarta, bukfötter utåt ljusbruna, inåt gulaktiga. Lever på tall och gran.
Puppa glänsande brun med främre partier finrynkiga.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lomographa bimaculata Tvåfläckig atlasmätare
1100. (Fabricius, 1775) [Bapta bimaculata (F.)]
I skogar och på buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Dr, ingen notering GS. Allmän, norrut lokalt förekommande. Flyger maj–början juli. Vbr. 24–28 mm.
Äggen läggs på bladens undersida.
Larv 20–26 mm, täml. slank, cylindrisk, till en början vitaktig, sedan grön–mörkgrön med särskilt på de främsta och sista lederna bruna eller röda, ofta ovala eller rutformade fläckar. Sidorygglinje gulaktig; stundom hela ryggen brunröd. Huvud mer eller mindre rödfläckigt. Lever på Prunus-arter, sällan på andra lövträd. Förpuppning i eller på jorden.
Puppa rödbrun, glänsande, med något mörkare rygg. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lomographa temerata Tvåbandad atlasmätare
1101. (Denis & Schiffermüller, 1775) [Bapta temerata (D & S)]
I skogs- och buskmarker. S, N, D och F. S: Sk–Hs. Allmän. Flyger maj–juli. Vbr. 24–29 mm.
Ägg på bladens undersida.
Larv sammetsaktigt grön–mörkgrön med blåvit buk och bred vit eller gulaktig rygglinje, vilken senare ändras till små, framtill och baktill sammanhängande rödbruna, i mitten brungula fläckar i bakkanten av varje led. Huvud ljusgrönt med rödbrunt, mörkkantat, kommaliknande streck på varje sida om pannan. Lever på Salix, Sorbus, Pyrus, Prunus, björk, ek, m.fl. Förpuppning i eller på jorden i gles spånad.
Puppa glänsande, ljust nötbrun med mörkare rygg. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Lomographa distinctata
1102. (Herrich-Schäffer, 1839) [Aleucis distinctata (H-S),
Bapta pictaria (Curt.)]

I skogsbryn och buskmarker, i Tyskland på företrädesvis varma marker på kalkgrund. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland, Holland, England. D, ej funnen i S, N eller F. Tillfälligt fynd 1977 på Lolland, trol. influgen från n. Tyskland. Flyger i Mellaneuropa mars–maj. Vbr. 22–26 mm.
Larv rund, relativt slank, mot huvudet något avsmalnande. Huvud halvklotformigt. Baktill på den näst sista leden en något upphöjd, tvärgående, svartaktig valk. Grundfärg ljust leverbrun, den bakre hälften av led 8 och 9 ljusgrå; ännu ljusare grå är den smala, dubbla, ofta avbrutna rygglinjen. Främre hälften av led 8 och 9 är däremot mörkt rödbrun. Baktill på led 6–9 står mellan rygglinjerna en svartaktigt brun X-formig teckning. Andhål ljust orangegult kantade. Nyanseringen av led 8 och 9 genom två motsatta färger är ett säkert igenkänningstecken. Lever på slån. Förpuppning på marken under löv.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cabera pusaria Snövit streckmätare
1103. (Linnaeus, 1758) [Deilinia pusaria (L.)]
I skogsbryn, på busk-, ängs- och mossmarker samt i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering Pi. Allmän. Flyger maj–juli(–aug.). Vbr. 26–33 mm.
Ägg ljusgrönt, starkt glänsande, långt ovalt, plattat.
Larv 25–30 mm, mycket varierande, gul-, grön-, grönbrun- eller rödbrunaktig. En vanlig form är ljusgrön med i framkanten av lederna brunröda–gråsvarta, vid sidorna ofta ljuskantade fläckar, vilka på de främsta och sista lederna ofta flyter samman. Sidorygglinje gulaktig; vid basen av bakre bröstfötterna och bukfötterna ofta en rödbrun fläck. Huvud grönaktigt med rödbruna sidor. Lever på björk, pil och al. Förpuppning i gles spånad på eller under marken.
Puppa ljust rödbrun med före övervintringen grönaktiga vingslidor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Cabera exanthemata Gulvit streckmätare
1104. (Scopoli, 1763) [Deilinia exanthemata (Scop.)]
I fuktiga skogsbryn och buskmarker, på ängs- och mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–Lu, ingen notering Pi. Allmän. flyger i 2 gen. maj–aug.(–sept.). Vbr. 25–31 mm.
Ägg som hos föreg. art.
Larv 25–28 mm. Varierande grundfärg: gulgrön–vitaktigt grön–gröngrå–grå eller chokladbrun, ofta med något ljusare mittrygg; de ljusa formernas ryggfläckar ibland mörkvioletta, ljuskantade; ibland finns en tydlig, brun, i fläckar upplöst sidolinje. Alla former oftast med tydliga prickvårtor. Lever på Salix, sällan på Pupulus och Betula. Förpuppning i gles spånad vid eller under marken.
Puppan som hos föreg. art. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.