Pilgrimsfalken - Svenska Naturskyddsföreningens symbol
Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www2.snf.se

Mätarfjärilar i Norden

Till förstasidan

Artförteckning
Förkl. & förkortn.

Sida 1 837–852
Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae
Sida 2 853–875
Sterrhinae, forts.
Sida 3 876–895
Sterrhinae, forts.
Sida 4 896–915
Larentiinae
Sida 5 916–934
Larentiinae, forts.
Sida 6 935–953
Larentiinae, forts.
Sida 7 954–974
Larentiinae, forts.
Sida 8 975–998
Larentiinae, forts.
Sida 9 999–1023
Larentiinae, forts.
Sida 10 1024–1041
Larentiinae, forts.
Sida 11 1042–1063
Larentiinae, forts.
Sida 12 1064–1083
Larentiinae, forts.
Sida 13 1084–1104
Larentiinae, Ennominae
Sida 14 1105–1116
Ennominae, forts.
Sida 15 1117–1140
Ennominae, forts.
Sida 16 1141–1154
Ennominae, forts.
Sida 17 1155–1173
Ennominae, forts.
Sida 18 1174–1181
Ennominae, forts.

Rapportera ändringar
Nya arter, ändrade beskrivningar och korrfel? Skicka in dina synpunkter.

© 2003 Naturskyddsföreningen/Bertil Gullander
Text och Illustrationer:
Bertil Gullander
Redigering och sidproduktion: Anne Laquist och
Fredrik Karlsson

Mätare Sida 10 Geometridae
Underfamilj Larentiinae 196 arter
Eupithecia tenuiata Pilmalmätare
1024. (Hübner, 1813)
I skogsbryn och buskmarker, på ängar och mossar. S, N, D och F. S: Sk–Nb, ingen ontering GS, Hr. Allmän, norrut täml. allmän. Flyger juni–aug. Vbr. 13–18 mm.
Ägg i barkspringor. Läggs enstaka liksom övriga i släktet. Övervintrar.
Larv 8–9 mm, kort och tjock, bredast i mitten, nästan enfärgat gul- eller ljusgrön eller med mörkare, smutsgrön–svartaktig mittrygg, ännu mörkare, i ledgränserna avbruten rygglinje, mörk sidorygglinje och mörkskuggat band genom andhålen; huvud och nackplåt glänsande bruna eller svarta. Lever i sälg eller bindvide Salix aurita, särskilt i hanhängen.
Puppa bärnstensgul, täml. glänsande, framtill finrynkig och med markerade vingribbor.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia haworthiata Haworths mätare
1025. (Doubleday, 1856)
I skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. Förekomst närmast Norden: Polen–Västtyskland och Holland, England. S och D, ej i N och F. S: Sk, Bl, Sm, Öl och Go. Lokal förekomst nära kusten, sällsynt, i D lokalt täml. allmän. Flyger juli–aug. Vbr. 14–16 mm.
Larv 7–8 mm, kort och tjock med tydliga prickvårtor. Grundfärg vitgrön–gulgrön–blekblå, utan teckning eller med mörkgrön, röd-, violett- eller svartaktig rygg- och sidostrimma samt smalare sidorygglinje; huvud mörkt olivfärgat–gulbrunt, mörkare fläckat. Lever i blomknoppar av Clematis vitalba samt möjl. andra Clematis-arter. Förpuppning i fast spånad på marken.
Puppa kort och tjock, brun med grön- eller gulaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia inturbata Lönnmalmätare
1026. (Hübner, 1817)
I skogsbryn, parker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Ån, ingen notering GS, Ds, Hr, Jä. Täml. sällsynt. Flyger juli–aug. (–sept.). Vbr. 14–18 mm.
Ägg övervintrar.
Larv 8–10 mm, täml. tjock, genomskinligt gulgrön, senare rödtonad, med smal, mörkare rygglinje, dubbel gröngul sidorygglinje samt grön- eller vitgul sidolinje. Lever i blommor och omogna frukter av naverlönn och skogslönn.
Puppa rostgul, glänsande, med grönaktiga vingslidor och blekt brunaktig bakkropp.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia plumbeolata Kovallmalmätare
1027. (Haworth, 1809)
I skogar och buskmarker, på fuktiga ängar och mossar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Lu. Täml. allmän. Flyger slutet maj–juli. Vbr. 14–17 mm.
Larv 8–11 mm, ganska tjock, grågul–gulgrön; rygg- och sidorygglinje samt en ofta otydlig linje under den tjocka, utstående sidokanten rödaktiga–purpurröda. Rygglinjen är bredast, i ledernas mitt ofta breddad av päronformiga fläckar. Huvud och nackplåt gulbruna. Lever i blommor av Melampyrum, oftast pratense men även Rhinanthus minor nämns.
Puppa gulaktig med rödbruna ledgränser på bakkroppen. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia immundata Oren malmätare
1028. (Leinig & Zeller, 1846)
I skogar med kraftig undervegetation. S, N, D och F. S: Sk, Ha, Öl, Vg, Nä, Sö, Up, Vs, Vr, Dr samt Ån. Täml. sällsynt, lokal förekomst. Flyger om eftermiddagen i juni. Vbr. 17–20 mm.
Larv 8–10 mm, kort och tjock, vitgrön med huvud, bröstfötter, nack- och analplåt samt analfötternas utsida glänsande mörkbruna–svarta; andhål mörka. Lever i blommor och bär av trolldruva, Actaea spicata. Förpuppning i tät, fast kokong på marken.
Puppa kort och tjock, bärnstensfärgad med gröntonade vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia analoga Grankottmalmätare
1029. (Djakonov, 1926) [Eupithecia bilunulata (Zett.)]
I granskogar. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Ds, Pi. Täml. allmän, söderut lokal och sällsyntare. Flyger maj–juli. Vbr. 16–21 mm.
Larv 12–13 mm, smutsigt köttröd–violettröd med fem ljusa längdstrimmor; sidor och buk smutsvita, prickvårtor otydliga; huvud, nack- och analplåtar gulbruna. Lever på gran, i gröna kottar eller i Chermes-galler. Förpuppning i gles kokong inuti eller intill kotten, eller på marken, sällan inuti galler.
Puppa i början glänsande, ljusbrun, senare något mörkare. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia abietaria Större grankottmalmätare
1030. (Goeze, 1781) [Eupithecia pini (Retz.)] Tallkottmalmätare
I gran- och tallskog. S, N, D och F. S: Sk–To, ingen notering Pi. Täml. allmän. Flyger juni–juli. Vbr. 18–24 mm. Starkt varierande i färgton och storlek.
Larv 15–16 mm, smutsvit med smutsigt köttröd rygg och små, mörka prickvårtor; huvud, nack- och analplåtar mörkbruna–svarta. Lever i unga kottar av gran och tall. Förpuppning i gles kokong inuti eller intill kotten.
Puppa gulbrun, framtill grovrynkig, bakkroppsleder punkterade. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia linariata Linariamalmätare
1031. (Denis & Schiffermüller, 1775)
På torra, vildvuxna marker, helst längs kuster. S, N, D och F. S: Sk–Me, ingen notering GS. Allmän, norrut mer sällsynt. Flyger juni–början sept., söderut möjligen i 2 gen. Vbr. 15–18 mm.
Ägg ovalt, något plattat, vitgrönaktigt, mattglänsande, senare klargult.
Larv 10–13 mm, täml. tjock, gulgrön–grön med mer eller mindre sammanflytande, svartaktiga ryggfläckar, vilka stundom har formen av en flygande fågel (till vänster). En ljusare form (till höger) är ljust smutsgrön med något mörkare rygglinjer; huvud gulaktigt brunt–svartbrunt. Lever i blommor och frökapslar av Linaria vulgaris. Förpuppning i spånad på marken.
Puppa brunaktigt gul, ibland med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia pulchellata
1032. (Stephens, 1831)
I skogsgläntor och buskmarker längs kuster. Förekomst närmast Norden: Öst- och Västtyskland, Holland, England. N, ej i S, D eller F. Ej sällsynt längs kuster i s.v. N. Flyger maj–juli. Vbr. 18–20 mm.
Ägg ovalt, plattat, med intryckt mitt, först gulaktigt vitt, något gröntonat, senare orangegult. Läggs på knoppar av värdväxten.
Larv slank, tunnhudad, sparsamt behårad, ljusgulaktig eller blågrön, oftast nästan teckningslös utan de vanliga rygglinjerna. Hos andra former finns mörkgröna–olivgröna–smutsigt purpurröda linjer, av vilka sidorygglinjen och sidolinjen här och var är avbrutna och upplösta i en fläckrad. Andhål brunkantade, buk enfärgat grön eller vitgrön. Huvud ljusbrunt. Lever i blommor av Digitalis purpurea. Förpuppning i kokong på marken.
Puppa rödaktigt gul, thorax och vingslidor genomskinligt gulgröna. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia irriguata Vattrad malmätare
1033. (Hübner, 1813)
I ekskogar och buskmarker med ek. S, N, D och F. S: Sk–Go, Vg, Sö och Up. Lokal förekomst, täml. sällsynt. Flyger slutet april–juni. Vbr. 18–20 mm.
Larv 17–19 mm, mycket slank, fint tvärrynkig, ljusare eller mörkare gulgrön med vanl. trekantiga, blodröda, gulkantade, på de sista lederna ibland sammanhängande mittryggfläckar över ledgränserna; sidokant nedtill ibland fläckvis kantad med ljusrött, buk ibland med ljus mittlinje. Lever på unga blad av ek, även bok nämns. Förpuppning i barkspringor i fast spånad.
Puppa mycket slank, mörkbrun, ofta med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia exiguata Rönnmalmätare
1034. (Hübner, 1813)
I skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Vb, ingen notering Hr. Allmän, norrut sparsammare förekomst. Flyger maj–juni. Vbr. 17–21 mm.
Larv 16–20 mm, till formen som hos föreg., mörkgrön med bred, brunröd rygglinje, på led 3–8 ofta avbruten i ledernas mitt och utvidgad till rombiska, i mitten ljusbruna fläckar över ledgränserna samt smalare, brunröd, upptill smalt gulkantad sidolinje. Lever på lövträd och buskar, gärna rönn och Prunus-arter men även Salix, ask, Lonicera, m.fl. Förpuppning mellan sammanspunna blad eller i en spånad på marken.
Puppa glänsande, grunaktig med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia insigniata Hagtornsmalmätare
1035. (Hübner, 1790)
Företrädesvis i trädgårdar men även i buskmarker. Förekomst närmast Norden: Litauen, Västtyskland, Holland, England. S och D, ej i N eller F. S: Sk–Go, Vg, Sö. Lokal förekomst, täml. sällsynt. Flyger maj–början juni. Vbr. 18–20 mm.
Larv 20–24 mm, slank, gräsgrön; rygglinje smal, mörkt purpurröd, i mitten av varje led utvidgad till en pilformig fläck, fläckarna gulkantade. Huvud brett, grönt, något stänkt med rött. Den vitaktiga, på led 9–12 citrongula sidokanten nedtill kantad av rött. Lever i äppelblom både av vilda och odlade träd samt i blommor av slån, Prunus spinosa och hagtorn, Crataegus. Förpuppning i spånad på marken.
Puppa mycket slank, glänsande, grönaktigt mörkbrun. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia valerianata Vänderotmalmätare
1036. (Hübner, 1813)
I skuggiga buskmarker, på ängar och mossmarker. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering GS, Ds, Vb. Lokal förekomst, täml. sällsynt. Flyger (maj–)juni–juli. Vbr. 16–18 mm.
Larv 12–14 mm, slank, ljusgrön med mörkare gröna rygg- och sidorygglinjer, den senare bredare än rygglinjen och ofta avbruten; sidokant ofta vitaktig, buk utan linjer. Lever på blommor och frukter av Valeriana, särskilt officinalis. Förpuppning som hos föreg.
Puppa grönaktigt gulbrun, slank och med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia pygmaeata Dvärgmalätare
1037. (Hübner, 1799) [Eupithecia palustraria (Dbld.)]
På fuktiga ängar. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering GS, Ög, Bo, Hs. Lokal förekomst, täml. sällsynt. I D och F täml. allmän. Flyger slutet maj–juli, även om dagen. Vbr. 15–18 mm.
Larv ca 13 mm, kort och tjock, spolformig, ljust ockra- eller lergul, sällan grön; med brett, mörkare ryggband, ofta genom inknipningar vid ledgränserna bildande stora, ovala fläckar; sidorygglinje mörk, sidokant tjock, ljus, nedtill mörkkantad. Lever på blommor och i fröhus av Cerastium vulgatum, Malachium aquaticum och Stellaria holostea. Förpuppning som hos föreg.
Puppa genomskinligt grönaktig med svagt markerade vingribbor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia fennoscandica Nejlikmalmätare
1038. (Knaben, 1949) [Eupithecia undata auct.]
På fjällmarker, speciellt steniga sluttningar ca 600–800 m.ö.h. Arten känd från n. Mongolliet–n. Ryssland och n. Fennoskandien. S, N och F. S: To (ett 10-tal fynd vid Torneträsk). Mycket sällsynt. Flyger juli. Vbr. 17–21 mm.
Larv 9–11 mm, kort och tjock, spolformig, ockragul–brunaktig med brett, brunt ryggband och mörkare rygglinje; sidorygglinje mörkbrun, mitt på led 4–8 utvidgad till en långsträckt trekantig fläck. Dessa fläckar ofta parvis förenade till pilformiga fläckar med spetsen framåt; sidokant tjock, ljus. Lever på frukter av Silene rupestris och Viscaria alpina.
Puppa bärnstensgul med bruna ledgränser på bakkroppen. Övervintrar, stundom 2 ggr.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia venosata Glimmalmätare
1039. (Fabricius, 1787)
På ängsmarker, torra backar och längs vägkanter. S, N, D och F. S: Sk–Ås, ingen notering GS, Ds. Lokal och täml. sällsynt, söderut mer allmän. Flyger juni–juli. Vbr. 18–24 mm.
Larv ca 15 mm, slank, något plattad och kort svartborstig; matt blygrå–skiffergrå med ofta tydligt mörkare rygg- och sidorygglinjer; sidoband brett, grågult, nedtill gråkantat; huvud glänsande svart, nack- och analplåtar glänsande gråbruna. Sällan har larven en ljust grågul grundfärg och ljusbrunt huvud. Lever i frukter av Silene, särskilt maritima och cucubalus. Förpuppning inom tillspunnet blomfoder eller i gler spånad på marken.
Puppa ljust nötbrun med främre partier grovrynkiga. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia centaureata Klintmalmätare
1040. (Denis & Schiffermüller, 1775)
På öppnare marker och i trädgårdar. S, N, D och F. S: Sk–Ly, ingen notering GS, Hs, Me, Hr, Jä, Ås. Allmän. Flyger maj–sept., söderut i 2 gen. Vbr. 17–22 mm.
Larv 16–18 mm, täml. slank och ytterst varierande: 1) enfärgat gul, gulaktig eller blåaktigt grön helt utan fläckar eller teckningar, 2) ljust gulaktig eller blågrön med mörkare, i fläckar upplösta rygglinjer; den egentliga rygglinjen bildas ofta av en rad osammanhängande rutformiga fläckar, 3) grönaktig eller rödaktigt vit med rygg- och sidorygglinje mörkt purpurröda, vilka löper rakt på de 3 första lederna, på de mellersta lederna bildar de fläckar till formen av treuddiga gafflar, ibland sammanhängande med en ofta avbruten sidolinje. Lever på blommor och frukter av åtskilliga örter, särskilt umbellater och compositer, men även av Calluna, Armeria, m.fl. Förpuppning i en spånad på marken.
Puppa brunaktigt gul, ofta med grönaktiga vingslidor. Övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

Eupithecia egenaria Lindmalmätare
1041. (Herrich-Schäffer, 1848)
I skogsmarker och parker. S, N, D och F. S: Sk, Bl, Ha, Sm, Öl, Go, Ög, Vg, Sö, Up, Vs. Lokal förekomst, i allmänhet sällsynt. Flyger juni. Vbr. 20–23 mm.
Larv ljusgrön med något strimmig hud, huvud ljusbrunt. Lever på blommorna av lind, Tilia cordata eller platyphylla.
Puppan övervintrar.

Klicka på bilden för att se en större bild

 

© Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.