Korsar södra Östersjöns autostrada

image
Korsande lastfartyg syns med hjälp av AIS.

Farvattnen mellan södra Skåne och Bornholm är södra Östersjöns motorväg. Här passerar lastfartygen tätt och snabbt. Och man vet ju aldrig hur uppmärksamma styrmännen är. Det finns ju mycket vodka ombord på vissa fartyg…

Vi har en måttlig motvind på 7 m/s så vi går för motor över till Christiansö. Kanske blir det lite segling på slutet, vinden får avgöra.

Jens Kiil background image