Svenska Vallen 2017

Sommaren 2017 seglade Jens Kiil runt i Stockholms skärgård. Det blev mycket klippförtöjningar, bland annat några nya vid Huvudskär, Bullerö och Norrpada. Dessutom låg vi vid Napoleonviken, Långviksskär, Stavsnäs, Sandhamn, St Nassa, Hallskäret, Låren och Träskö Storö. Men framförallt så seglade vi genom Svenska Vallen, det beryktade grundområdet mellan Svenska högarna och Söderarm, där mången skuta har gått i kvav.

Tack till alla er som var med: Viktoria, Johanna, Maja, Palle, Kirsti, Lars, Leya, Petter, Ylva och Leo. Foto: Johanna, Maja och Fredrik.

Jens Kiil background image