Fredrik KarlssonHemma bland södra skärgårdens kobbar och grynnor. Såg sin första blåstång vid Vidskär. Seglade valbåt vid Märsgarn 1981. Tog skepparexamen 1984 och 1987. Har kört bogserbåt vid Muskö örlogsbas. Bordade en ubåt utanför Utö och baxade jagaren Småland 1987.

Har seglat längs Östersjöns kuster med StorAston. Gick på grund vid Kuggören sommaren 2000. Seglade med Sunbeam och såg tumlare utanför Marstrand 2004.

Har badat med islommar och bävrar, lärt en svärta att fånga musslor och hälsat på ismåsens bo på Sjuøyarne.