Om skeppet

Jens Kiil för segel i Stockholms skärgård.

Jens Kiil är ett galeasriggat segelfartyg med hemmahamn Stockholm. Skeppet byggdes 1951 vid Rognan Slip i Norge och har tjänstgjort som fiske- och lastfartyg och sedan fritidsfartyg. 1965 förlängdes skeppet vid samma varv med 4 meter i samband med ombyggnad från fiske- till lastfartyg. Jens Kiil fraktade bland annat laxfoder i Nordnorge. I början av 1990-talet köptes Jens Kiil till Stockholm och det byggdes om till segelfartyg. De senaste åren har Jens Kiil haft hemmahamn i Stockholm och används som fritidsskepp i Stockholms skärgård.

Byggår: 1951 vid Rognan Slip, Norge.

Jens Kiil i Rognan, Nordnorge.

Byggmaterial: Furu, barlast av järn som är ingjutet i betong. Furudäck.

Största längd: 20,7 meter (27,0 inklusive peket)
Största bredd: 5,24 meter
Djupgående: 2,70 meter
Deplacement: 75 ton.
Tonnage: 44 GT och 13 NT

Maskin: Kromhout TV8, 270 hkr, 16 liter, renoverad 1995, Twin-Disc MG509 backslag med reducering 4:1. Trebladig fast propeller med en diameter på 120 cm.

Jens Kiil efter att den kommit till Stockholm.

Hjälpmaskin: Volvo Penta MD5 med 120A/24V laddning i ljudisolerad låda.

Tankar: Diesel: 1 400 liters aluminiumtank. Vatten: 2 x 1 200 liter epoxibehandlade ståltankar. Septiktankar: 2 x 400 liter, rostfria tankar, med pump för tömning till avloppsnät och koppling för sugtömning.

Rigg: Master och rundhult är av furu, stormasten är från 2021 och mesanmasten från 2014. Stormasten är 24 m inklusive toppstång, mesanmasten är 17 m. Seglen är av 570 g/m² Dacronduk. Totalt är segelytan 192 m² fördelat på fock, klyvare, storsegel och mesan.

Navigationsutrustning: Autopilot Robertson AP 45, magnetkompass 7 tum Observator, Navicom VHF-radio, GPS Garmin 128, Digital Yacht AIS samt SeaClear navigationssystem med PC och GPS-puck. Ofta kör vi även med Navigator Pro för Android.

Maskinrummet.

Övrig utrustning: Robertson hydraulstyrning, Robertson RI101 roderindikator, Victron 2 500 Watts omformare 24–220 Volt, Victron Phoenix Combi 2000/50 batteriladdare/omformare, Batteribank på 930 Ah AGM-batterier. 24 Volts elektriskt ankarspel med 120 m/16 mm stolpkätting, 130 kg patentankare, 6 personers Plastimo livflotte, gummibåt Yam med Minnkota elmotor.

Jens Kiil background image