Vårrustning 2010

Som vanligt lackade vi däcket i april, innan täckställningen åkte av. Andra jobb inbegrep installationen av ett nytt signalhorn och nya bomkapell.

Jens Kiil background image