Solo i skärgården

Efter några mycket trevliga seglingsveckor med alla härliga kompisar ligger Jens Kiil nu vid Ankarudden. Ett par slöa dagar i Stockholms södra skärgård väntar och vi har bara Tjära och Aston att ta hjälp av när det gäller segling och förtöjning. Lättast tänkbara angöringar med andra ord.

Jens Kiil background image