Efter några mycket trevliga seglingsveckor med alla härliga kompisar ligger Jens Kiil nu vid Ankarudden. Ett par slöa dagar i Stockholms södra skärgård väntar och vi har bara Tjära och Aston att ta hjälp av när det gäller segling och förtöjning. Lättast tänkbara angöringar med andra ord.