Säkerheten i första hand

Den gamla gasreduceringsventilen hade några år på nacken. Så det var dags att byta ut den mot en ny. Anrika Fogas AB i Älvsjö visste precis vad jag skulle ha. Monteringen av den nya var en utmaning men allt gick bra och tätt blev det.

Femton år gammal mojäng.
Den nya på väg att komma på plats.
Klart! Gasa på!
Jens Kiil background image