Mastreparationen fortskrider

image
Furu smakar bäst.

Ett par rejäla furuskivor av bra kvalitet till mastreparationen på Jens Kiil. Nu förbereder vi materialet och inväntar varmare väder. Under tiden ska vi som vanligt lacka däcket ett par vändor.

Jens Kiil background image