Mastprojektet: packat och klart

Nu är den reparerade delen av masten hyvlad, förstärkt med glasfiberväv och epoxi och sedan lackad med Tonkinois. Nu hoppas vi den står pall för sommarens seglingar. Efter sommaren återstår arbetet med att reparera torrötan under däck men där är skadan inte lika stor.

Jens Kiil background image