Den här webbplatsen är byggd i WordPress som är ett open source-verktyg för webbplatser. Allt material på sidorna, text, bilder och grafik, är skyddat av upphovsrätten och får inte spridas vidare eller användas utan skriftlig medgivande av Fredrik Karlsson.

Information om cookies

En cookie är en fil som lagras i din dator och som identifierar dig gentemot olika webbplatser. På den här webbplatsen används cookies för att föra statistik över besök med hjälp av verktyget Google Analytics. Google Analytics använder cookies och informationen som genereras av dessa när du besöker webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Informationen används för att se vilka sidor som besöks. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar. Man kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Den här webbplatsen följer den svenska cookielagens samtyckesregel på det sätt som blivit standard för svenska webbplatser sedan 2013. Läs mer hos PTS.